resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Update- en releasebeleid

Onze software is web-based. Verbeteringen kunnen snel doorgevoerd worden door applicaties via updates van een actuele softwareversie te voorzien. Hierdoor stellen we onze gebruikers in staat om altijd over de meest recente en beste versie van de applicatie te beschikken.

  • Updates worden altijd doorgevoerd op dinsdagavond (zeer urgente bugfixes uitgezonderd).
  • Functionele wijzigingen worden minimaal een week van tevoren via Ons Aankondigingen aangekondigd.
  • Release notes van bugfixversies komen op de releasedatum zelf beschikbaar.   

Releasebeleid

Algemene uitgangspunten

In onze algemene uitgangspunten vind je algemene informatie over ons releaseproces, zoals de verschillende fases, opzet van versienummers en downtime.

Bekijk de algemene uitgangspunten

Releasegedrag per applicatie(groep)

De Ons Suite bestaat uit een grote verscheidenheid aan applicaties. De applicatie(groepen) kennen elk een eigen techniek met verschillende releasefrequenties voor minors en majors. 

Ons Administratie en Ons Planning

Mobiele apps OnsDB Widgets

Communicatie en beschrijvingen

Ons Aankondigingen

Nieuwe functionaliteit wordt per applicatie aangekondigd en beschreven in Ons Aankondigingen. Ook zijn hier release notes van bugfixversies terug te vinden en heeft de gebruiker hier toegang tot handleidingen die de nieuwe functionaliteit verder verduidelijken.

Verstoringen en incidenten: Statuspagina

Informatie over verstoringen en incidenten wordt gedeeld via de homepage van ons Supportportaal. Bij verstoringen en incidenten toont de homepage een samenvatting, vanwaar doorgeklikt kan worden naar de details op onze Statuspagina.

Specifieke aankondigingen per mail

In de onderstaande gevallen informeren wij onze contactpersonen ook per e-mail:

  • Nieuwe functionele versies waarbij aanpassingen in de inrichting vereist zijn om goed van Ons gebruik te kunnen blijven maken.
  • Aankondiging van gepland onderhoud.
  • Informeren over incidenteel onderhoud (Gezien de aard en korte doorlooptijd kan dit vaak niet vooraf aangekondigd worden).