resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Releasebeleid widgets

We maken steeds meer gebruik van widgets om onze gebruikers op verschillende plekken in de Ons® Suite van dezelfde informatie te voorzien. Widgets kennen een ander releasebeleid dan onze applicaties. Voor de releases van widgets gebruiken we Ons Samen.

Releasemanagement

Een widget wordt geupdatet als een patch, minor of major versie. Afhankelijk van het releasetype bepaalt het systeem wanneer de widget wordt geupdatet. Hieronder leggen we de verschillendde releasetypes uit en het bijbehorende releasebeleid.

Patch release

Een patch wordt meteen geïnstalleerd als binnen dezelfde versie al een versie draait. Als er al een nieuwe release is ingepland die veel later beschikbaar komt, dan volgt de releasedatum niet het standaard proces. De nieuwe releasedatum wordt dan vastgezet op de datum die verder in de toekomst ligt.

Minor release

Een minor release wordt altijd op de eerstvolgende dinsdag na een week geïnstalleerd. Bijvoorbeeld:

  • Maandag 19 juni zetten wij de versie klaar
  • Dinsdag 27 juni wordt de versie bij jullie geïntalleerd.

of:

  • Donderdag 22 juni zetten wij de versie klaar
  • Dinsdag 4 juli wordt de versie bij jullie geïnstalleerd

Als de vorige widgetversie veel later beschikbaar komt, dan volgt de releasedatum niet het standaard proces. Deze wordt dan vastgezet op de datum waarop de vorige versie wordt geïstalleerd.

Major release

Een major release wordt altijd op de eerstvolgende dinsdag na twee weken geïnstalleerd. Bijvoorbeeld:

  • Maandag 19 juni zetten wij de versie klaar
  • Dinsdag 4 juli wordt de versie bij jullie geïntalleerd.

of:

  • Donderdag 22 juni zetten wij de versie klaar
  • Dinsdag 11 juli wordt de versie bij jullie geïnstalleerd

Als de vorige widgetversie veel later beschikbaar komt, dan volgt de releasedatum niet het standaard proces. Deze wordt dan vastgezet op de datum waarop de vorige versie wordt geïstalleerd.

Handmatige installatiedatums

Voor elke widgetversie én voor elke omgeving is het mogelijk om de beschikbaarheidsdatum aan te passen. Het is daarbij belangrijk om te weten dat globale aanpassingen de handmatig ingestelde installatiedatums overschrijven. Op alle developmentomgevingen worden widgetreleases meteen doorgevoerd. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we handmatig de beschikbaarheidsdatum naar achteren verplaatsen.

Controleren widgetversie

Je kunt controleren welke widgetversie draait op de omgeving van jouw organisatie. Dit doe je als volgt:

  • Windows: Druk tegelijkertijd op de toetscombinatie Alt+Windows+S. Er verschijnen rode kaders om de widgets. Klik op een van de widgets. Vervolgens komt er een pop-up in het beeldscherm waar je het versienummer in af kunt lezen. Daarnaast zie je in dit scherm de beschikbaarheidsdatum van deze versie.
  • Mac: Druk tegelijkertijd op de toetscombinatie Alt+CMD+S. Er verschijnen rode kaders om de widgets. Klik op een van de widgets. Vervolgens komt er een pop-up in het beeldscherm waar je het versienummer in af kunt lezen. Daarnaast zie je in dit scherm de beschikbaarheidsdatum van deze versie.

Je hebt een widget geselecteerd door middel van de toetsencombinatie. Daardoor verschijnt het rode kader.

Als je vervolgens op de widget klikt, dan verschijnt er een pop-up met informatie over de widget.