resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Releasebeleid OnsDB

Aanpassingen in de functionaliteit van Ons-applicaties kunnen gevolgen hebben voor het datamodel dat door OnsDB wordt gebruikt. Daarom geldt het volgende:

OnsDB Datamodel

Het datamodel bepaalt de structuur waarin de data is ingedeeld. De ondersteuning op het datamodel betreft 6 maanden. Mocht het zo zijn dat het nieuwste datamodel ouder is dan 6 maanden, dan geldt dat het meest recente datamodel ondersteund wordt.

Met het vastzetten van het datamodel (met de parameter schema-version) wordt een oudere structuur opgehaald. Hiermee kan niet worden gegarandeerd dat ook de gewenste data opgehaald kan worden. Hierop is geen andere ondersteuning mogelijk dan zoals deze geldt voor Ons Administratie en Ons Planning.

Uitgangspunten

Wijzigingen die geen gevolgen voor achterliggende tooling hebben, worden direct doorgevoerd.

Wijzigingen die mogelijk wel gevolgen voor achterliggende tooling hebben, worden als functionaliteit in Ons Aankondigingen gecommuniceerd en zijn altijd alleen van toepassing i.c.m. een versie van Ons Administratie of Ons Planning.

OnsDB client

Voor de OnsDB client (het Windows/Linux- programma waarmee data wordt opgehaald en opgeslagen) geldt dat alleen de meest recente versie ondersteund wordt.