resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Toelichting op Ons Aankondigingen

Toelichting op Ons Aankondigingen

Ons Aankondigingen is een applicatie waarin aankondigingen over updates geplaatst en teruggevonden kunnen worden. Dit gebeurt voor releases waarin functionaliteit wijzigt en tevens voor release notes van bugfixversies.

Wat is Ons Aankondigingen?

Ons Aankondigingen is een applicatie waarin aankondigingen over updates gemeld worden, en ook op een later moment teruggevonden kunnen worden.

Voor wie is Ons Aankondigingen bedoeld?

Ons Aankondigingen is primair gemaakt voor applicatiebeheerders. Zij zijn voornamelijk degene die de inschatting maken of functionaliteit van belang is voor de gebruikers en de processen binnen de organisatie. Aanvullend is het mogelijk om andere personen toegang te geven om aankondigingen in te zien.

Benodigde autorisaties

  • Applicatiebeheerder: de taak Applicatiebeheer of Applicatie beheren

  • Aanvullende medewerkers: de taak Ons aankondigingen inzien

Waarom is Ons Aankondigingen gemaakt?

Het applicatielandschap van Nedap kent veel verschillende applicaties en updateschema's. Door de toename van het aantal applicaties neemt deze complixiteit nog verder toe. Voordat Ons Aankondingen bestond, werd deze informatie op verschillende plekken en momenten getoond:

  • Functionele wijzigingen van Ons Administratie en Ons Planning: Op het Supportportaal in een PDF-bestand, eens per zes weken.

  • Release notes van bugfixversies van Ons Administratie en Ons Planning: Op het Supportportaal op diverse pagina's, als statische tekst, wekelijks of vaker.

  • Release notes van bugfixversies van slices: In het slice-beheerscherm in de applicatie, op willekeurige momenten.

  • Functionaliteit, voor applicatie anders dan Ons Administratie en Ons Planning: In afzonderlijke e-mails, op willekeurige momenten.

Zoals je ziet was dit nogal verwarrend. De complexiteit van het applicatielandschap kunnen wij vanuit de informatievoorziening niet vereenvoudigen, maar we kunnen wel de gefragmenteerde informatie bundelen. Op verzoek van gebruikers hebben we rekening gehouden met de flexibiliteit en complexiteit van alle applicaties, en met de wens om alle informatie op een plek te bundelen. Ons Aankondigingen is daarmee de centrale plek waar alle updates zowel aangekondigd als teruggevonden kunnen worden.

Ons Aankondigingen bevat content die vanaf augustus 2017 is gemaakt. Sinds juli 2019 maken we voor de bovengenoemde situaties geen gebruik meer van de voormalige communicatiemiddelen.

Functionaliteit en Release notes

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee types update: Functionaliteit en Release notes. Dit wordt ook in labels naast de titel van een aankondiging weergegeven.

  • Aankondigingen van het type functionaliteit zijn alle wijzigingen in producten die een zichtbare wijziging in het scherm inhouden en/of een wijziging van het werkproces voor de eindgebruiker.

  • Aankondingen van het type Release notes zijn aankondigingen die veelal oplossingen van fouten, technische aanpassingen en/of verbeterde beveiliging beschrijven.

Productieomgeving

Ons Aankondigingen kan alleen via de productieomgeving van Ons Administratie benaderd worden. Via een testomgeving is dit ook mogelijk, maar daar staan geen aankondigingen in.

Ons Aankondigingen gebruiken

Zie Ons Aankondigingen gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de applicatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave