resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Certificeringen

We werken hard om de kwaliteit en beveiliging van onze software op het hoogste niveau te krijgen en te houden. Om dit te bewijzen wordt Nedap Healthcare objectief getoetst en gecertificeerd.

ISO 27001

De ISO 27001 is een internationale standaard voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging van een organisatie. Bij de certificering wordt bijvoorbeeld gekeken naar risicobeheersing, incident management en het ontwikkelproces van onze software. Voor onze klanten betekent dit ook dat we voortdurend bezig zijn met verbetering van informatiebeveiliging.

De ISO 27001-certificering voor Nedap Healthcare is afgegeven door Brand Compliance.

Downloaden

NEN 7510

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De kwaliteit van dienstverlening in de zorgsector is van groot belang, soms zelfs van levensbelang. Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

De NEN 7510-certificering voor Nedap Healthcare is afgegeven door Brand Compliance.

Downloaden

ISAE 3402

Zorgorganisaties besteden activiteiten uit aan dienstverleners, zoals Nedap Healthcare. Nedap Healthcare neemt steeds vaker cruciale bedrijfsprocessen over. Een verstoring in deze processen kan belangrijke invloed hebben op de continuïteit van zorgorganisaties. Zorgorganisaties willen daarom zekerheid; asssurance over belangrijke aspecten zoals risico management, de interne beheersing of bijvoorbeeld data integriteit. ISAE 3402 is de internationale assurance standaard voor zekerheid bij outsourcing.

De ISAE 3402 (Type 2) verklaring voor Nedap Healthcare is afgegeven door BDO.

Opvragen per e-mail

ISO 27701

De internationale privacy standaard ISO 27701 biedt richtlijnen voor de bescherming van privacy. Deze certificering toont aan dat Nedap Healthcare privacyrisicos beheerst en dat wij persoonlijk identificeerbare informatie (PII) op een goede manier beheren.


De ISO 27701-certificering voor Nedap Healthcare is afgegeven door Brand Compliance.

Downloaden

ISO 27018

ISO 27018 is een uitwerking van de meer algemene privacystandaard ISO 27701, specifiek aangepast aan clouddienstverleners. De inhoudelijke eisen van ISO 27018 zijn een antwoord op de steeds sterker wordende vragen van klanten en toezichthouders over de verwerking van persoonsgegevens bij clouddienstverleners.

De ISO 27018-certificering voor Nedap Healthcare is afgegeven door Brand Compliance.

Downloaden