resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Releasebeleid: algemene uitgangspunten en installatiewindow

Fases in releaseproces

Onze software wordt volgens een vast releaseproces ontwikkeld, getest en vrijgegeven:

 • Interne ontwikkeling (development).
 • Gereed voor installatie op testomgevingen (staging).
 • Gereed voor installatie op productieomgevingen (productie).

De tijd die tussen deze fases zit, is afhankelijk van de grootte van de wijziging. Elke status kent zijn eigen eisen aan (geautomatiseerde) tests en beschrijvingen. De eisen zijn vanzelfsprekend strenger bij de installatie op productieomgevingen, dan voor installatie op testomgevingen of interne ontwikkeling. Indien in een van deze fases fouten aan het licht komen, kan worden besloten de installatie uit te stellen.

Installatiewindow voor updates en onderhoud

Updates worden elke dinsdagavond tussen 19:00 en 22:00 uur op productie-omgevingen geïnstalleerd. Hoewel het onderhoud en de updates doorgaans minder lang duren, adviseren wij met klem geen exports te generen. De update zorgt er namelijk voor dat draaiende exports worden afgebroken. Daarnaast adviseren we rekening te houden met het feit dat applicaties en aanverwante dienstverlening (zoals OnsDB) binnen dit tijdsbestek niet bereikbaar zijn. Het tijdstip waarop testomgevingen een update krijgen kan verschillen: doorgaans worden deze op dinsdagen vanaf 16:30 geüpdatet.

Grootte van aanpassingen

De grootte van de aanpassing bepaalt de versie waarin de aanpassing opgenomen wordt. We hanteren de volgende versie-indeling:

 • Bugfix-versie: oplossingen voor softwarematige fouten.
 • Minor versie: aanpassingen en verbeteringen van de functionaliteit.
 • Major aanpassingen: grootschalige aanpassingen en verbeteringen van de functionaliteit. Major aanpassingen worden in alle slices en applicaties doorgevoerd, behalve Ons Administratie en Ons Planning; deze hanteren een jaartal.

Het versienummer geeft aan om wat voor soort aanpassing het gaat. Voorbeeld:

 • Bugfix update: 3.4.2 naar 3.4.3
 • Minor update: 3.4.2 naar 3.5.0
 • Major update: 3.4.2 naar 4.0.0

Tijdens de installatiewindow

Tijdens het updaten worden applicaties uitgeschakeld en vervolgens herstart. Daardoor is een applicatie tijdelijk niet te gebruiken. Doorgaans duurt dit enkele minuten. Om de impact hiervan op de organisatie te beperken, raden wij aan om helder binnen uw organisatie te communiceren dat de applicatie mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is. Hieronder lees je meer over de impact van updates voor Ons Administratie:

Ons Administratie en verwante applicaties niet bereikbaar

Onderhoud wordt uitgevoerd op de servers van Ons Administratie, waardoor Ons Administratie niet bereikbaar is. Hierdoor kunnen andere applicaties die hiervan afhankelijk zijn (zoals het Medewerkerportaal, TouchPro en de diverse slices), ook problemen ondervinden. Hoewel deze applicaties nog wel beschikbaar kunnen zijn, kunnen tijdens het werken met deze applicaties foutmeldingen optreden bij het ophalen of opslaan van gegevens.

Mobiele apps

 • Gegevens die op het toestel aanwezig zijn voordat het onderhoud plaatsvindt, zijn ook tijdens het onderhoud voor de gebruiker in de app zichtbaar.
 • Gegevens die nog niet aanwezig zijn op het toestel voordat het onderhoud plaatsvindt, zijn tijdens het onderhoud voor de gebruiker niet in de app zichtbaar.
 • Gegevens die tijdens het onderhoud in de apps worden ingevoerd, worden na het onderhoud in andere applicaties zichtbaar.
 • Berichtuitwisseling (Ons Berichten en Medicatiecontrole) kan tijdens het onderhoud niet plaatsvinden.