resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Releasebeleid: algemene uitgangspunten

Fases in releaseproces

Onze software wordt volgens een vast releaseproces ontwikkeld, getest en vrijgegeven:

  • Interne ontwikkeling (development).
  • Gereed voor installatie op testomgevingen (staging).
  • Gereed voor installatie op productieomgevingen (productie).

De tijd die tussen deze fases zit, is afhankelijk van de grootte van de wijziging. Elke status kent zijn eigen eisen aan (geautomatiseerde) tests en beschrijvingen. De eisen zijn vanzelfsprekend strenger bij de installatie op productieomgevingen, dan voor installatie op testomgevingen of interne ontwikkeling. Indien in een van deze fases fouten aan het licht komen, kan worden besloten de installatie uit te stellen.

Vaste momenten voor updates en onderhoud

Updates worden elke dinsdagavond tussen 19:00 en 22:00 uur op productie-omgevingen geïnstalleerd. Hoewel het onderhoud en de updates doorgaans minder lang duren, is het aan te bevelen rekening te houden met het feit dat de applicaties binnen dit tijdsbestek niet beschikbaar kunnen zijn. Dit geldt voor het genereren van exports, maar ook voor aanverwante dienstverlening, zoals OnsDB. Het tijdstip waarop testomgevingen een update krijgen kan verschillen: doorgaans worden deze op dinsdagen vanaf 16:30 geüpdatet.

Grootte van aanpassingen

De grootte van de aanpassing bepaalt de versie waarin de aanpassing opgenomen wordt. We hanteren de volgende versie-indeling:

  • Bugfix-versie: oplossingen voor softwarematige fouten.
  • Minor versie: aanpassingen en verbeteringen van de functionaliteit.
  • Major aanpassingen: grootschalige aanpassingen en verbeteringen van de functionaliteit. Major aanpassingen worden in alle slices en applicaties doorgevoerd, behalve Ons Administratie en Ons Planning; deze hanteren een jaartal.

Het versienummer geeft aan om wat voor soort aanpassing het gaat. Voorbeeld:

  • Bugfix update: 3.4.2 naar 3.4.3
  • Minor update: 3.4.2 naar 3.5.0
  • Major update: 3.4.2 naar 4.0.0

Tijdens de update

Tijdens het updaten wordt de applicatie uitgeschakeld; hierdoor is de applicatie tijdelijk niet te gebruiken. Doorgaans duurt dit enkele minuten. Om de impact hiervan op de organisatie te beperken, raden wij aan om helder binnen uw organisatie te communiceren dat de applicatie mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is. Mobiele apps zijn tijdens updates van andere applicaties wel beschikbaar; de data is (tijdelijk) offline beschikbaar op het mobiele apparaat.