resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verblijf in Ons: gebruik bij de cliëntgegevens en registratie

Verblijf in Ons: gebruik bij de cliëntgegevens en registratie

Uitleg over hoe de verblijfsfunctionaliteit ingezet moet worden om verblijf bij een cliënt goed vast te leggen en te declareren via de Verblijfsfunctionaliteit

Bij de gegevens van de cliënt moeten de onderstaande gegevens ingesteld en ingevuld worden om het verblijf van de cliënt volgens de verblijfsfunctionaliteit te kunnen declareren.

Benodigde autorisaties en configuratie

Rondom het gebruik van de Verblijfsfunctionaliteit zijn verschillende autorisaties relevant. Ook is de functionaliteit pas te gebruiken als de juiste algemene configuratie-instellingen doorgevoerd zijn. Een overzicht hiervan is te vinden in Verblijf in Ons: configuratie.

Eenmalige stappen

Er zijn een aantal stappen die je eenmalig, of als een situatie wijzigt bij een cliënt, moet vastleggen. Dit zijn de onderstaande punten.

Stap 1: Locatie bij de cliënt kenmerken als Verblijf

Markeer de intramurale locatie waar de cliënt verblijft, via het vinkje 'Verblijf' als een verblijfslocatie. Uitleg over het toevoegen of bewerken van intramurale locaties bij cliënten is te vinden in Locaties en kamers bij cliënten toevoegen of bewerken.

Als er geen enkele locatiekoppeling gemarkeerd is als Verblijfslocatie, dan kijkt Ons alleen naar declaratieregels en afwezigheden. In dit geval kunnen er geen signaleringen over ziekenhuisopnames of klinische tellers getoond worden. Als je gebruikmaakt van deze werkwijze is het van belang om geen enkele hoofd- en/of algemene locatie aan te stellen als Verblijfslocatie. Als een nieuwe locatiekoppeling aangesteld wordt als verblijfslocatie ziet het systeem de vorige locatiekoppelingen namelijk als geen verblijf, waardoor deze eerdere verblijfsregistraties gecrediteerd zullen worden. Verblijfsregistraties worden alleen gedeclareerd, als er sprake is van verblijf. Let op: het vinkje Verblijf staat standaard aan bij het koppelen van een nieuwe hoofd- en algemene locatie als er geen sprake is van overlap. Dit vinkje moet uitgezet worden als je gebruik wil maken van deze werkwijze.

Als de verblijfsfunctionaliteit met terugwerkende kracht ingeschakeld is, dan geldt deze stap ook voor de locaties die in die periode actief zijn.

Stap 2: Declaratieregel of periodieke declaratie aanmaken

Maak afhankelijk van het financieringstype een declaratieregel of periodieke declaratie aan.

Als de verblijfsfunctionaliteit met terugwerkende kracht ingeschakeld is, dan geldt deze stap ook voor de declaratieregels die in die periode actief zijn.

Stap 3: Voorgaande opnames vastleggen

Is er bij de cliënt sprake van een voorgaande opname bij een andere instelling? Controleer dan of er sprake is van klinische dagen die meegeteld moeten worden in een nieuwe opname. Is dit het geval? Vul deze gegevens dan in bij de opnamegegevens van de cliënt onder Voorgaande opnames. Uitleg over het invullen van (voorgaande) opnames is te vinden in Zorgopname van de cliënt bewerken.

Doorlopend proces

Afwezigheden vastleggen via Ons Agenda en/of Cliëntagenda

Is er sprake van afwezigheid bij een cliënt? Leg de afwezigheid dan vast via Ons Agenda of via de Cliëntagenda.

Inhoudsopgave