resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verblijf in Ons: configuratie

Verblijf in Ons: configuratie

Uitleg over de benodigde algemene configuratie- en inrichtingsstappen om gebruik te kunnen maken van de verblijfsfunctionaliteit in Ons

Bij het verblijfsregistratie-proces zijn verschillende onderdelen uit de Ons-suite betrokken. Volg de onderstaande stapsgewijze instructies om elk van deze onderdelen op de juiste wijze in te richten.

Voorwaarden voor gebruik

Benodigde autorisaties

Autorisaties voor configuratie van Verblijf

Om Verblijf te kunnen configureren en inrichten, moet de gebruiker beschikken over een van de onderstaande autorisaties:

 • Taak: Applicatie instellingen beheren

 • Taak: Applicatiebeheer

Autorisaties voor het gebruik van Verblijf

Om Verblijfsfunctionaliteit op de verschillende plekken in de Ons Suite te kunnen gebruiken, zijn diverse autoristietaken relevant. Afhankelijk van de uit te voeren handelingen en bijbehorende applicatie moet de gebruiker over de juiste bijbehorende autorisatietaak beschikken:

Registratiehandelingen in Ons Agenda of Cliëntagenda

 • Taak: Ons Agenda gebruiken

 • Taak: Cliëntagenda-afspraken [van een cliënt] bewerken

Administratieve handelingen in de cliëntgegevens in Ons Adminstratie

 • Taak: eenvoudige cliëntbeheer

 • Taak: cliëntbeheer

Inzicht- en controlerende handelingen in Ons Administratie

 • Taak: FZ-declaratieregels [van een cliënt] fiatteren

 • Taak: GGZ-declaratieregels [van een cliënt] fiatteren

 • Taak: Overige declaratieregels [van een cliënt] fiatteren

 • Taak: Gefiatteerde declaratieregels [van een cliënt] wijzigen

 • Taak: Export- en financiële instellingen beheren en exporteren Importeren en exporteren

Verblijfsfunctionaliteit activeren

Als je wilt overschakelen van de oude naar de nieuwe verblijfsfunctionaliteit, moet dit door Nedap worden geactiveerd om de onderliggende automatische toetsing op regelgeving te activeren. Er is een aantal zaken die onze klant (jij) moet instellen, een aantal zaken die wij (Nedap) moeten instellen, en een aantal zaken die wij (Nedap) moeten weten van de klant (jou).

Inrichting

Afwezigheden in Ons Agenda

Om afwezigheden vast te kunnen leggen bij een cliënt, moet er een lijst van afwezigheidsredenen ingericht zijn in Ons. Uitleg over het inrichten en beheren van deze lijst is te vinden in Afwezigheidsredenen configureren en beheren voor Ons Agenda en de Cliëntagenda.

Voor Wmo/Jw: Gemeenteproducten inrichten met 'Declareren bij verblijf'

Wordt de Verblijfsfunctionaliteit ingezet voor Wmo/Jw-toewijzingen? Volg in dat geval de onderstaande stappen om declareren bij verblijf bij producten in te stellen.

 1. Zet bij de inrichting van gemeenteproducten het vinkje Periodieke declaraties toestaan aan.

 2. De optie Alleen declareren van verblijf wordt vervolgens zichtbaar. Vink ook deze optie aan.

Algemene uitleg over het inrichten en beheren van Wmo/Jw-producten is te vinden in Wmo- en Jw-producten beheren

Wlz en Zvw-producten zijn voorgedefinieerd in Ons. Voor deze producten zijn geen aanvullende inrichtingsstappen nodig.

Signaleringen

Richt triggers van de onderstaande types in Ons in om op grond van deze situaties automatisch taken of signaleringen aan te maken op het Dashboard:

Wlz

 • Wlz Ziekenhuisopname bereikt 91 dagen

ZVW (GGZ)

 • Klinische teller bereikt 365 dagen (Wlz)

 • Klinische teller bereikt 1095 dagen (Wlz)

Algemene uitleg over het inrichten van triggers en het selecteren van de juiste types is te vinden in Triggers configureren.

Aanvullende configuratie bij de gegevens van de cliënt

Naast de bovenstaande algemene configuratie-opties moeten ook bij de specifieke cliëntgegevens gegevens goed ingesteld staan. Een belangrijk onderdeel hiervan is om de verblijfslocatie van de cliënt te kenmerken als verblijf. Uitgebreide instructie over de te nemen acties bij de cliëntgegevens is te vinden in Verblijf in Ons: gebruik bij de cliëntgegevens en registratie

Inhoudsopgave