resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliëntrapportages in Ons toegelicht

Cliëntrapportages in Ons toegelicht

Beschrijving van de uitgangspunten en mogelijkheden rondom het rapporteren in cliëntdossiers en het beïnvloeden van de zichtbaarheid van rapportages

De rapportagefunctionaliteit in Ons geeft gebruikers de mogelijkheid om allerlei verschillende cliëntrapportages aan te maken, in te zien en bijvoorbeeld te koppelen aan relevante onderdelen uit het zorgplan, een medische episode of een vrijheidsbeperkende maatregel. Ook is het mogelijk om via een rapportage een actie uit te zetten aan gebruikers met een specifieke deskundigheid. Worden er rapportages aangemaakt in andere systemen, bijvoorbeeld Ysis? Dan kunnen deze rapportages via een koppeling geïmporteerd worden in Ons.

Dit artikel gaat alleen over rapportages (zorginhoudelijke verslaglegging). Wil je informatie over Excel rapporten over allerhande gegevens? Bekijk dan Het maken van rapporten.

Rapportagefunctionaliteit in de verschillende Ons applicaties

Applicatie

Soort applicatie

Wat kan en ziet de gebruiker?

Ons Dossier

Webapplicatie

(Vertrouwelijk) rapporteren, acties uitzetten voor deskundigheden , rapportages inzien, rapporteren vanuit zorgplan

Ons Dossier app

Native app

Rapporteren, rapportages inzien, rapporteren vanuit zorgplan

Ons Agenda

Webapplicatie

Tekstuele (vertrouwelijke) rapportage aanmaken bij (een groep cliënt(en)

Ons Groepszorg

Webapplicatie

Groepsrapportages aanmaken


Soorten rapportagetypes in Ons

Ons bevat allerlei mogelijke rapportagetypes, die apart geactiveerd kunnen worden. Te denken valt aan teksuele rapportages en voortgangsrapportages, maar ook het vastleggen van meetwaardes of het rapporteren via een specifieke formulier, bijvoorbeeld SOEP, behoren tot de mogelijkheden.

Rapportages koppelen aan zorgplan, medische episode of maatregel

Het zorgplan, medische episodes en maatregelen bevatten de mogelijkheid om vanuit deze Ons-onderdelen door te klikken op de rapportage-functionaliteit. De rapportage die op die manier aangemaakt wordt, wordt herkenbaar gekoppeld met het zorgplan, de medische episode of de VBM waar de rapportage bij hoort. Op die manier bijft de volledige verslaglegging rondom een centraal thema bij elkaar. Ook kunnen op deze manier voortgangrapportages aangemaakt worden.

Zichtbaarheid van rapportages beïnvloeden

Ons biedt de mogelijkheid om rapportages als vertrouwelijk aan te merken. Op die wijze is de rapportage alleen in te zien voor gebruikers die het juiste deskundigheidsprofiel hebben om de rapportage in te mogen zien. Deze gebruikers herkennen de rapportage in dat geval aan een kenmerkend groen slotje.

Vertrouwelijke rapportages zijn niet in te zien voor de cliënt en mantelzorgers in Caren. Zie Vertrouwelijke rapportages maken en inzien voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave