resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Registreren op aangemaakte Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg

Registreren op aangemaakte Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg

Ons biedt de mogelijkheid om de specifieke momenten waarop een aangemaakte Wzd- of Wvggz-maatregel toegepast is te registreren in Ons.

Benodigde autorisaties

Om met Wzd- (Wet zorg en dwang) en Wvggz (Wet verplichte ggz) maatregelen te kunnen werken hebben gebruikers afhankelijk van de taak een of meer van de volgende autorisaties nodig:

  • Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

  • Vrijheidsbeperkende maatregelen activeren

  • Vrijheidsbeperkende maatregelen bewerken

  • Vrijheidsbeperkende maatregelen in zorgplan aanpassen

  • Vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

Er is een aparte taak beschikbaar voor het inzien van een BOPZ-vrijheidsbeperkende maatregel, de voorloper van de huidige Wzd- en Wvggz maatregelen.

Registraties vastleggen

Registraties bij maatregelen worden in Ons op twee verschillende manieren vastgelegd:

Automatisch: registratie bij vaste begintijd

Staat bij de maatregel 'Vaste tijdstippen' ingesteld en is er een vaste begintijd ingevuld? Dan bouwt Ons automatisch registraties op van al deze momenten. Hier hoeft de gebruiker zelf niets voor te registreren. Deze automatische registraties zijn nog niet zichtbaar in de interface, maar zullen in de toekomst wel meegenomen worden bij de periodiek verplichte rapportages die zorgorganisaties hierover moeten aandragen.

Handmatig: via 'Registraties'

Om een registratie vast te leggen klik je op de knop Registraties.

In het scherm verschijnen diverse invulvelden. Vul deze velden in en klik op Opslaan om de registratie vast te leggen.

Registraties aanmaken voor WvGGZ-conceptmaatregelen

Je kunt vormen van verplichte zorg in aan aanzegging vastleggen, opslaan en er registraties voor maken, zonder te activeren. Als de overige velden en gegevens dan door een andere partij zijn ingevuld, kan de maatregel worden geactiveerd. Deze functionaliteit is vooral gericht op cliënten in noodsituaties.

Waarschuwingen bij verwijderen

Als een gebruiker de maatregel probeert te bewerken of te verwijderen terwijl er registraties voor die maatregel zijn aangemaakt, dan wordt een foutmelding weergegeven. Die foutmelding gaat pas weg als alle registraties voor die maatregel zijn verwijderd. Zie Wzd-maatregel bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen of Wvggz-aanzegging bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen voor meer informatie over de benodigde autorisaties en een uitleg over de werking hiervan.

Registraties inzien

Vastgelegde registraties zijn terug te vinden via de Tijdlijn. Zie Tijdlijn van maatregelen bekijken voor meer informatie. Ook zal de registratie meegenomen worden bij de periodiek verplichte rapportages die zorgorganisaties hierover moeten aandragen.

Inhoudsopgave