resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Onvrijwillige zorg (wzd) bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Onvrijwillige zorg (wzd) bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Ons biedt functionaliteit om vormen van onvrijwillige zorg vast te leggen in het dossier van de cliënt. Deze informatie wordt op dezelfde pagina als het zorgplan van de cliënt getoond. Voor het vastleggen van onvrijwillige zorg geldt dat er met statussen gewerkt wordt: Onvrijwillige zorg kan in concept staan, actief of gearchiveerd. Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om onvrijwillige zorg bij een cliënt in het dossier toe te voegen of aan te passen.

Andere handleidingen over de wzd zijn:

Benodigde autorisaties

Informatie over de benodigde autorisaties is te vinden in Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz configureren

Voorwaarden voor gebruik

Gebruikers kunnen alleen vormen van onvrijwillige zorg toevoegen die in Ons geconfigureerd zijn. Geconfigureerde vormen van onvrijwillige zorg moeten daarbij op Actief staan en ingedeeld zijn in een wzd-categorie.

Informatie hierover is te vinden in Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz configureren.

Navigatie en inzage

Om onvrijwillige zorg in te zien en/of toe te voegen:

 1. Ga naar Cliënt Plan .

 2. Klik in het tabblad op Onvrijwillige zorg.

  Het tellertje toont hoeveel vormen van onvrijwillige zorg met de status Concept en Actueel er in het dossier van de cliënt aangemaakt zijn.

Onder het kopje Onvrijwillige zorg zijn alle ingezette vormen van onvrijwillige zorg in te zien en aan te passen.

/topic-images/OnvrijwilligeZorgOverzicht_1508.png

Onvrijwillige zorg kan de onderstaande statussen hebben:

 • Concept: deze vorm van onvrijwillige zorg is te herkennen aanhet label 'Concept onvrijwillige zorg'.

 • Actief: deze vorm van onvrijwillige zorg is te herkennen doordat hier geen label 'Concept onvrijwillige zorg' bij staat.

 • Gearchiveerd: deze vorm van onvrijwillige zorg is alleen zichtbaar via de link Toon alle onvrijwillige zorg. Tussen alle vormen van onvrijwillige zorg is gearchiveerde onvrijwillige zorg te herkennen aan een grijze balk.

Per vorm van onvrijwillige zorg wordt een overzicht getoond met de belangrijkste vastgelegde informatie:

 • Relevante datums

 • Betrokken medewerker

 • Via labels is de status van de onvrijwillige zorg te zien.

 • Welke soort onvrijwillige zorg het betreft

 • Of bij de onvrijwillige zorg het wzd-stappenplan gevolgd wordt

 • Welke deskundigheden de onvrijwillige zorg mogen uitvoeren

 • Of de cliënt met de onvrijwillige zorg heeft ingestemd

Klik op de naam van de onvrijwillige zorg om een detailpagina te bekijken. Op deze pagina staat alle informatie die is vastgelegd voor de betreffende vorm van onvrijwillige zorg.

Is er een link ingericht naar een overzicht met alternatieven voor onvrijwillige zorg? Dan is deze link voor gebruikers te zien via de link onderin het scherm Toon alternatieven voor onvrijwillige zorg.

Via de link Toon alle juridische statussen wordt de gebruiker doorgeleid naar de juridische status-informatie bij de cliënt. Deze informatie is alleen beschikbaar als de gebruiker de juiste autorisaties heeft om dit in te mogen zien. Uitleg hierover is te vinden in Juridische status configureren en gebruiken.

De overige opties op het scherm worden in aparte kopjes in deze handleiding toegelicht. Het gaat daarbij om: (Tijdlijn, Onvoorziene zorg registreren en Nieuwe onvrijwillige zorg.

Tijdlijn van onvrijwillige zorg bekijken

Er zijn twee soorten tijdlijnen te vinden in Ons:

Nieuwe onvrijwillige zorg vastleggen

Nieuwe onvrijwillige zorg is op twee verschillende manieren vast te leggen:

 • Helemaal nieuw: Klik in de pagina Plan op Nieuwe onvrijwillige zorg. Een nieuw scherm opent, afhankelijk van de gegevens die per stap ingegeven worden, worden relevante extra invulvelden wel of niet zichtbaar.

  Afhankelijk van welke inrichting er ingesteld is voor het toepasselijk recht bij onvrijwillige zorg, is de optie om een Toepasselijk recht te selecteren, wel of niet aanwezig bij het aanmaken van nieuwe onvrijwillige zorg. Meer informatie: Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz configureren

 • Dupliceren: Om nieuwe onvrijwillige zorg te maken, gebaseerd op een reeds eerder aangemaakte onvrijwillige zorg klik je op de dupliceer-icoontje bij te dupliceren onvrijwillige zorg in de tijdlijn of op de knop Dupliceren op de pagina van een concrete te dupliceren vorm van onvrijwillige zorg. De gegevens van de gedupliceerde onvrijwillige zorg worden op een nieuwe pagina getoond en zijn aan te passen naar de gewenste situatie.

  De dupliceer-optie is alleen beschikbaar bij onvrijwillige zorg volgens de wzd.

Onvrijwillige zorg in Ons vastleggen zonder toevoeging concrete vormen van onvrijwillige zorg

Om gebruikers in staat te stellen onvrijwillige zorg zonder concrete vormen van onvrijwillige zorg alvast op te slaan of om concrete vormen van onvrijwillige zorg uit onvrijwillige zorg te verwijderen, zonder dat de volledige vastlegging van de onvrijwillige zorg verwijderd hoeft te worden, is het mogelijk om onvrijwillige zorg in Ons vast te leggen zonder dat er een concrete vorm van onvrijwillige zorg aan toegevoegd is. Op een later moment kunnen dan alsnog de bedoelde concrete vormen van onvrijwillige zorg toegevoegd worden, zonder dat alle andere vragen ook weer helemaal beantwoord moeten worden.

Onvrijwillige zorg in Ons zonder toegevoegde vormen van onvrijwillige zorg zijn ook te evalueren en op te slaan.

Bestaande onvrijwillige zorg wijzigen of dupliceren

Inhoudelijk wijzigen

 • Onvrijwillige zorg moet de status Concept hebben om deze inhoudelijk aan te kunnen passen. Bij deze onvrijwillige zorg wordt de knop Wijzigen weergegeven. Via deze knop wordt het scherm geopend waarin vormen van onvrijwillige zorg aan te maken en te bewerken zijn. Alle invulvelden zijn aan te passen. Klik tot slot op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

  Het is in dit geval niet mogelijk om het toepasbaar recht te wijzigen. Die keuze-optie is alleen aanwezig bij het aanmaken van nieuwe onvrijwillige zorg, of bij het vastleggen van een registratie zonder onvrijwillige/onvoorziene zorg.

Onvrijwillige zorg van status veranderen

 • Onvrijwillige zorg met de status Concept kan via de knop Activeer omgezet worden naar onvrijwillige zorg met de status Actief.

 • Actieve onvrijwillige zorg kan via de knop Archiveer omgezet worden naar gearchiveerde onvrijwillige zorg.

 • Gearchiveerde onvrijwillige zorg is niet van status te veranderen.

Onvrijwillige zorg dupliceren

 • Gebruik deze optie om een vergelijkbare vorm van onvrijwillige zorg in te voeren die je naast deze vorm van onvrijwillige zorg wil inzetten.

  Dupliceren is niet bedoeld om de inhoud van de vorm van onvrijwillige zorg aan te passen. Je verliest hiermee namelijk de koppeling tussen de onvrijwillige zorg en vorige versies/stappen van het plan. Als je de onvrijwillige zorg wil aanpassen of wil voortzetten, moet je Evalueren gebruiken om naar de volgende stap te gaan. Zie Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz evalueren.

Onvrijwillige zorg verwijderen

 • Alleen conceptuele onvrijwillige zorg kan verwijderd worden via de knop Verwijderen.

Registratie op een vorm van onvrijwillige zorg

Bij actuele vormen van onvrijwillige zorg is de optie Registreren beschikbaar. Via deze optie is het mogelijk om de werkelijke toepassing op de onvrijwillige zorg te registreren, met exact beginmoment (datum/tijd) en eindmoment (datum/tijd). De datums die bij bijvoorbeeld een onvoorziene of noodsituatie ingevuld worden, geven immers alleen een periode aan dat de onvrijwillige zorg toegepast kan zijn. Met de registratie-optie is een specifieke vastlegging mogelijk.

Het is niet mogelijk om te registreren op onvrijwillige zorg waarbij de evalulatiedatum verlopen is. Deze onvrijwillige zorg is herkenbaar aan het label Einddatum verstreken.

Rapporteren op een vorm van onvrijwillige zorg

Bij actuele vormen van onvrijwillige zorg is de knop Rapportage beschikbaar. Via deze knop is het mogelijk om een tekstuele rapportage aan te maken bij de onvrijwillige zorg. Daarbij is het mogelijk om acties voor deskundigheden in te voegen of om de rapportage alleen voor bepaalde deskundigheden zichtbaar te maken. De rapportage is via de rapportageknop terug te vinden bij de onvrijwillige zorg zelf en bij de overige dossierrapportages van de cliënt. Via het paperclip-icoontje is te zien dat de rapportage gekoppeld is aan de onvrijwillige zorg.

Ook kun je via deze knop zoeken in eerder bij de onvrijwillige zorg aangemaakte rapportages.

Het is niet mogelijk om te rapporteren op onvrijwillige zorg waarbij de evalulatiedatum verlopen is. Deze onvrijwillige zorg is herkenbaar aan het label Einddatum verstreken.

Registratie zonder onvrijwillige / onvoorziene zorg aanmaken, bewerken of verwijderen

De functionaliteit om een registratie zonder onvrijwillige zorg aan te maken, schakel je in via Beheer Instellingen Dossierinstellingen Onvrijwillige zorg-configuratie . Daar vink je de optie Maakt knop voor onvoorziene zorg registreren zichtbaar aan.

Je kunt registraties aanmaken voor het gebruik van een vorm van onvrijwillige zorg, zonder dat die vorm van onvrijwillige zorg in het plan van de cliënt gedefinieerd moet zijn. Deze functionaliteit is bedoeld voor het vastleggen van een vrijheidsbeperkende interventie die onvoorzien is uitgevoerd en heet daarom ook wel Onvoorziene zorg registreren. Denk aan plotseling agressief gedrag dat direct ingrijpen vereist, zonder mogelijkheid tot overleg met zorgverantwoordelijke of wie dan ook vooraf.

Onvrijwillige zorg inzien in Ysis en Ons

Met de Ysis-koppeling is het mogelijk om inzage te hebben in Onvrijwillige-zorgmaatregelen over en weer in Ysis en Ons. Maakt jouw organisatie al gebruik van Ysis en voorziet de huidige Ysis-koppeling hier nog niet in? Vraag dan de uitbreiding van deze integratie aan.

BOPZ

Onvrijwillige zorg die als BOPZ maatregel in Ysis gemaakt worden, zijn in Ons zichtbaar. Dat geldt ook voor nieuwe BOPZ maatregelen die na 1 januari in Ysis zijn opgesteld.

Een BOPZ-VBM die afkomstig is vanuit een koppeling met Ysis, is normaal gesproken niet aan te passen. Hiermee zorgen we ervoor dat de data consistent blijft met de data uit Ysis. Indien er toch een aanpassing benodigd is, dan is het met de rol 'Applicatiebeheerder' mogelijk om via een knop 'Aanpassen' bij de VBM veranderingen aan te brengen in de desbetreffende VBM.

Inzicht in onvrijwillige zorg met Caren

Onvrijwillige zorg wordt niet gedeeld met Caren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave