resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: gebruik

Ons Agenda: gebruik

Een volledig overzicht met verwijzingen naar handleidingen van alle gebruiksmogelijkheden die binnen Ons Agenda mogelijk zijn.

Meer overzichtshandleidingen over Ons Agenda

Autorisaties van de medewerker instellen

Zie Ons Agenda: autorisaties voor meer informatie over autorisaties rondom de configuratie van Ons Agenda.

Agenda openen van cliënt, medewerker of locatie

Agenda's van andere medewerkers, een cliënt of een locatie kunnen geopend worden om deze in te zien of om een afspraak te maken. Deze agenda's worden aan het agendalijstje in de zijbalk (links in beeld) toegevoegd, zodat ze eenvoudig zijn te raadplegen. Zie Ons Agenda: agenda openen van cliënt, medewerker of locatie voor meer informatie.

Afspraak toevoegen

Het maken van afspraken in Ons Agenda kan op diverse manieren. Zie Ons Agenda: afspraak toevoegen voor meer informatie. In dat artikel wordt ook toegelicht hoe een vervolgafspraak ingepland kan worden en hoe afspraken gepland kunnen worden voor (een) andere medewerker(s), cliënt(en) of locatie(s).

Afspraak bewerken

Een (herhalende) afspraak kan gewijzigd of verwijderd worden. Daarnaast kan een afspraak overgenomen worden door een collega uit hetzelfde team. Zie Ons Agenda: afspraak bewerken voor meer informatie.

Afspraak plannen voor meerdere medewerkers

Afspraken kunnen gepland worden met meerdere medewerkers. Deze medewerkers moeten wel Ons Agenda gebruiker zijn. Zie Ons Agenda: afspraak plannen voor meerdere medewerkers voor meer informatie.

Uitnodigingen voor afspraken

Een uitnodiging voor een afspraak wordt in Ons Agenda automatisch geaccepteerd. Als bij het maken van een afspraak dus een andere medewerker uitgenodigd wordt, dan verschijnt bij de uitgenodigde medewerker de afspraak automatisch in de agenda. Ook verschijnt de uitnodiging voor de afspraak in het overzicht van uitnodigingen. Zie Ons Agenda: uitnodigingen voor meer informatie.

Onbeschikbaarheden voor medewerkers toevoegen, bewerken of verwijderen

Medewerkers kunnen eigen onbeschikbaarheid of de afwezigheid van een cliënt opgeven in Ons Agenda. Met deze opgegeven onbeschikbaarheden wordt automatisch rekening gehouden bij het plannen van afspraken met één of meer personen. Zie Ons Agenda: onbeschikbaarheid aangeven voor medewerkers of cliënten voor meer informatie.

Cliëntafwezigheden toevoegen, bewerken of verwijderen

Het is mogelijk om afwezigheden van een cliënt als cliëntafwezigheid vast te leggen en aan te passen via Ons Agenda. Zie Ons Agenda: afwezigheid toevoegen bij een cliënt voor meer informatie.

Tussentijdse afwezigheden gedurende groepsafspraak registreren conform eisen Zorgprestatiemodel

Het ZPM-model schrijft voor dat (tijdelijke) afwezigheden van cliënten tijdens groepsconsulten vastgelegd moeten worden. Deze handleiding beschrijft hoe dit in Ons Agenda vast te leggen is.

Zie Zorgprestatiemodel: registraties in Ons Agenda vastleggen voor meer informatie.

Reistijd als toeslag vanuit het Zorgprestatiemodel

Vanuit het Zorgprestatiemodel (GGZ) geldt dat reistijd als aparte toeslag aangeleverd moet worden. Zie Reistijd als toeslag toevoegen voor meer informatie.

Dagen vrij maken

Als alle afspraken op een dag verwijderd of geweigerd moeten worden, dan kan het handig zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid om een dag vrij te maken. Zie Ons Agenda: dagen vrij maken voor meer informatie.

Eigen afspraak registreren en registratieoverzicht raadplegen

Eigen afspraken zijn om te zetten in een registratie. Daarmee kunnen afspraken als bron van zorgregels dienen, voor financiële verantwoording of voor bijvoorbeeld verloningsdoeleinden. Via een speciaal overzicht krijgt de gebruiker inzage in de eigen aangemaakte registraties. Zie Ons Agenda: eigen afspraak registreren en registratie-overzicht voor meer informatie.

Afspraken voor andere medewerkers omzetten in een registratie

Naast eigen afspraken is het ook mogelijk om afspraken van andere medewerkers om te zetten in een registratie. Daarmee worden deze afspraken een bron van zorgregels, voor financiële verantwoording of bijvoorbeeld verloningdoeleinden. Zie Ons Agenda: afspraken voor andere medewerkers registreren voor meer informatie.

Handelingen/taken toevoegen en afronden

Zorgmedewerkers kunnen ook ADL-handelingen vastleggen in Ons Agenda bij de cliënt en deze handelingen na voltooiing afvinken. Zie Ons Agenda: handelingen/taken toevoegen voor meer informatie.

Abonneren op een agenda

Ons Agenda bevat de mogelijkheid om je te abonneren op een andere agenda. Zie Ons Agenda: abonneren op een agenda voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave