resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz configureren

Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz configureren

In dit artikel wordt uitgelegd welke configuratie er vereist is om te werken met onvrijwillige zorg in de wzd- en verplichte zorg in de wvggz.

Benodigde autorisaties

Om met wzd (wet zorg en dwang) en wvggz (wet verplichte ggz) te kunnen werken hebben gebruikers afhankelijk van wat ze mogen doen, een of meer van de volgende autorisaties nodig:

 • Taak: Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen activeren

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen bewerken

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen archiveren

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen in zorgplan aanpassen

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

 • Taak: Registraties op vrijheidsbeperkende maatregelen [van een cliënt] corrigeren.

Let op: De taak Vrijheidsbeperkende maatregelen activeren wordt alleen aangeroepen wanneer de onvrijwillige zorg de wzd-routekaart moet volgen. Als de onvrijwillige zorg niet de wzd-routekaart hoeft te volgen, kan iedereen met de taak Vrijheidsbeperkende maatregel bewerken de onvrijwillige zorg ook activeren. De reden hierachter is dat in noodsituaties iedereen de onvrijwillige zorg zowel moet kunnen aanmaken als activeren.

Om toegang te hebben tot de Dossier-instellingen in Ons Administratie moet de gebruiker beschikken over een van de onderstaande taken:

 • Taak: Dossier instellingen beheren

 • Taak: Applicatiebeheer

 • Taak: Applicatie instellingen beheren

Gebruikers met de taak Applicatiebeheer beschikken over alle bovenstaande autorisaties.

Onvrijwillige of verplichte zorg toevoegen en categoriseren

Om onvrijwillige en verplichte zorg in Ons beschikbaar te maken voor gebruikers, moet dit bij dossierinstellingen toegevoegd en gecategoriseerd worden volgens de wzd- en/of wvggz.

 • Ga naar Beheer Instellingen Dossierinstellingen Onderwerpen onvrijwillige zorg .

 • De eerder aangemaakte onderwerpen van onvrijwillige zorg worden nu getoond. Deze zijn verdeeld in actieve en inactieve onderwerpen. Inactieve onderwerpen zijn niet meer toe te voegen bij een cliënt, maar blijven wel zichtbaar als deze in het verleden zijn toegevoegd.

  • Om een nieuw onderwerp toe te voegen klik je op Nieuw onderwerp.

  • Om een eerder aangemaakt onderwerp aan te passen klik je op de naam van het onderwerp.

In beide gevallen wordt er een scherm geopend waarin je extra informatie over het onderwerp kunt invoeren:

 • Voeg (optioneel) een Volgnummer aan de onvrijwillige of verplichte zorg toe in het formaat x.y.z (bijvoorbeeld 1, 2.0 of 3.1.1).

 • Vul de Naam van de onvrijwillige of verplichte zorg in.

 • Selecteer bij Wzd categorie en/of Wvggz categorie in de dropdown per wet de juiste categorie waaronder de onvrijwillige of verplichte zorg valt. Let op: Deze categorieën zijn vastgesteld in de wzd en wvggz en kunnen van invloed zijn op het stappenplan dat volgens de wet(ten) genomen moet worden.

 • Zoek en selecteer bij Synoniem in de dropdown welke andere aangemaakte onderwerpen identiek zijn aan de nieuwe onvrijwillige of verplichte zorg. Op deze manier kunnen gebruikers onder verschillende namen dezelfde vorm van onvrijwillige of verplichte zorg selecteren.

 • Selecteer bij Actief of de onvrijwillige of verplichte zorg actief (selecteerbaar voor gebruikers) of inactief (niet selecteerbaar voor gebruikers) is. Een inactief onderwerp blijft wel zichtbaar waar de deze in het verleden zijn ingevoerd.

 • Zoek en selecteer (optioneel) een Snomed CT code.

 • Klik op Opslaan.

De onvrijwillige en/of verplichte zorg is nu toegevoegd aan het scherm Onvrijwillige zorg beheer.

Alleen onvrijwillige of verplichte zorg die gecategoriseerd is voor de wzd en/of de wvggz is door gebruikers te selecteren bij het aanmaken van onvrijwillige of verplichte zorg bij een cliënt en bij het maken van een registratie op de onvrijwillige of verplichte zorg.

Onvrijwillige zorg (wzd): instellen van een gecombineerd veld voor overwegingen

Het wzd-formulier voor het aanmaken van onvrijwillige zorg heeft standaard drie aparte velden om de onderbouwing van deze zorg in te geven: Proportionaliteit, Subsidiariteit en Effectiviteit. Het is mogelijk om hier één gezamenlijk veld voor te vullen: Overwegingen. Dit kun je als zorgorganisatie zelf inrichten via het scherm Configuratie voor onvrijwillige zorg:

 1. Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Dossier-instellingen .

 2. Klik op Onvrijwillige zorg-configuratie.

 3. Selecteer de optie Gebruik een gecombineerd veld voor proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit in het wzd formulier.

 4. Klik op Opslaan.

Na het activeren van deze optie zijn de drie eerder genoemde velden vervangen voor het enkele veld Overwegingen .

Standaard toepasbaar recht instellen

Onvrijwillige of verplichte zorg kan ingezet worden vanuit de wzd en vanuit de wvggz. Omdat zorgorganisaties veelal slechts één van deze beide rechtsvormen gebruiken, is het mogelijk om in te stellen welk recht standaard toegepast moet worden bij het aanmaken van onvrijwillige of verplichte zorg en bij het werken met de functionaliteit in zijn geheel. Dit zorgt ervoor dat bij het aanmaken van onvrijwillige of verplichte zorg alleen die invulvelden getoond worden, die op de standaard ingestelde rechtsvorm van toepassing zijn. Ook bij de andere functionaliteiten voor onvrijwillige of verplichte zorg wordt de ingegeven rechtsvorm als basis voor de terminologie gebruikt. Een wzd-organisatie heeft zo geen 'last' van wvggz-velden; een GGZ-organisatie krijgt geen wzd velden te zien. Standaard staat deze instelling op het recht wzd. Om dit te wijzigen volg je onderstaande stappen:

 1. Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Dossier-instellingen .

 2. klik op Onvrijwillige zorg-configuratie.

 3. Selecteer onder het kopje Toepasbaar recht instellingen of de wzd, de wzd met fz of de wvggz (of alle drie) beschikbaar moeten zijn als toepasbaar recht bij het aanmaken van onvrijwillige of verplichte zorg.

  Worden alle rechtsvormen aangevinkt? Dan kan de gebruiker bij het aanmaken van onvrijwillige of verplichte zorg selecteren welke rechtsvorm het betreft.

Locatie

Omdat het mogelijk is dat een cliënt tegelijkertijd meerdere locatiekoppelingen heeft, kan dit tot problemen leiden bij wzd/wvggz-exports. Om deze reden is het bij de configuratie mogelijk om de locatie te selecteren. Hierbij bestaat de keuze uit:

 • Gebruik hoofdlocatie: De hoofdlocatie wordt gebruikt.

 • Gebruik algemene locatiekoppeling met voorrang voor verblijfslocaties: de reguliere locatiekoppeling wordt gebruikt, waarbij de verblijfslocaties als eerste worden geselecteerd als die er zijn.

Onvrijwillige zorg inzien tussen Ysis en Ons

Met de Ysis-koppeling is het mogelijk om over en weer in Ysis en Ons inzage te hebben in onvrijwillige zorg. Maakt jouw organisatie al gebruik van Ysis en voorziet de huidige Ysis-koppeling hier nog niet in? Vraag dan de uitbreiding van deze integratie aan.

Uitleg over het aanvragen van de (uitgebreide) koppeling is te vinden in Koppelen met Ons: API koppelingen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave