resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg configureren

Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg configureren

In dit artikel wordt uitgelegd welke configuratie er vereist is om te werken met Wzd- en Wvggz maatregelen.

Benodigde autorisaties

Om met Wzd- (Wet zorg en dwang) en Wvggz (Wet verplichte ggz) maatregelen te kunnen werken hebben gebruikers afhankelijk van wat ze mogen doen, een of meer van de volgende autorisaties nodig:

 • Taak: Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen activeren

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen bewerken

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen archiveren

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen in zorgplan aanpassen

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

 • Taak: Registraties op vrijheidsbeperkende maatregelen [van een cliënt] corrigeren.

Er is een aparte taak beschikbaar voor het inzien van een BOPZ-vrijheidsbeperkende maatregel, de voorloper van de huidige Wzd- en Wvggz maatregelen.

Om toegang te hebben tot het onderdeel 'Dossier-instellingen' in Ons Administratie moet de gebruiker beschikken over een van de onderstaande taken:

 • Taak: Dossier instellingen beheren

 • Taak: Applicatiebeheer

 • Taak: Applicatie instellingen beheren

Gebruikers met de taak Applicatiebeheer beschikken over alle bovenstaande autorisaties,

Maatregelen toevoegen en categoriseren als Wzd of Wvggz-maatregel

Om Wzd- en Wvggz maatregelen in Ons beschikbaar te maken voor gebruikers, moeten deze bij dossier instellingen toegevoegd worden en gecategoriseerd volgens een van de Wzd- en/of Wvggz maatregelen.

 • Ga naar Beheer Instellingen Dossier instellingen Onderwerpen maatregelen .

 • De reeds aangemaakte maatregelen worden nu getoond. deze zijn verdeeld in actieve en inactieve onderwerpen. Inactieve onderwerpen zijn niet meer toe te voegen bij een cliënt, maar blijven wel zichtbaaar als deze eerder zijn toegevoegd.

  • Om een nieuwe maatregel toe te voegen klik je op Nieuw onderwerp.

  • Om een reeds aangemaakte maatregel aan te passen klik je op de naam van de maatregel.

In beide gevallen verschijnt er een identiek vervolgscherm. In dit scherm wordt gevraagd om extra informatie in te voeren:

 • (Optioneel) Voeg een volgnummer aan de maatregel toe in het formaat x.y.z (bijvoorbeeld 1, 2.0 of 3.1.1).

 • Vul de naam van de maatregel in.

 • Bij Wzd categorie en Wvggz categorie is via uitklapvelden per wet de juiste categorie te selecteren waar de aangemaakte maatregel onder valt. (Deze categorieën zijn vastgesteld in de Wzd en Wvggz en kunnen van invloed zijn op het stappenplan wat volgens de wet(ten) genomen moet worden).

 • Bij 'Synoniem' is in te geven welke andere aangemaakte onderwerpen identiek zijn aan de aangemaakte nieuwe maatregel. Op deze manier kunnen gebruikers onder verschillende namen dezelfde maatregel selecteren.

 • Via het vinkje 'Actief' kun je maatregelen actief (selecteerbaar voor gebruikers) of inactief maken. Een inactieve maatregel blijft wel zichtbaar waar de maatregel eerder is ingevoerd.

 • Voer optioneel een SNOMED-CT code in.

 • Klik op opslaan.

De maatregel is nu toegevoegd aan het scherm Maatregelen beheer.

Alleen maatregelen die gecategoriseerd zijn voor de Wzd en/of de Wvggz zijn door gebruikers te selecteren bij het aanmaken van een maatregel bij een cliënt en bij het maken van een registratie op de maatregel.

Wvggz-maatregelen: instellen van een gezamenlijk (gecombineerd) veld voor 'Onderbouwing voorwaarden verplichte zorg'

Het standaard formulier voor het aanmaken van een Wzd- en Wvggz-maatregel heeft standaard vier aparte velden om de onnderbouwing van de maatregel in te geven: Proportionaliteit, Subsidiariteit, Effectiviteit en Veiligheid. De Wvggz-informatie-uitwisseling kan er echter om vragen om hier één gezamenlijk veld voor te vullen: Onderbouwing voorwaarden verplichte zorg. Dit is door als zorgorganisatie zelf in te richten via de optie 'Maatregelconfiguratie':

 1. Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Dossier-instellingen .

 2. Klik op Maatregelconfiguratie.

 3. Selecteer de optie Gebruik een gecombineerd veld voor voorwaarden verplichte zorg in het wvggz formulier.

 4. Sla op.

We hebben dit mogelijk gemaakt via een nieuwe configuratie-optie bij Dossier instellingen: Maatregelconfiguratie. Hier is de volgende optie te activeren: Gebruik een gecombineerd veld voor voorwaarden verplichte zorg in het Wvggz-formulier. Door deze optie te activeren, wordt er één veld Onderbouwing voorwaarden verplichte zorg getoond, in plaats van de vier eerder genoemde standaard velden.

Na het activeren van deze optie zijn de vier eerder genoemde velden vervangen voor het ene veld Onderbouwing voorwaarden verplichte zorg .

Standaard toepasbaar recht instellen

Maatregelen kunnen ingezet worden vanuit de Wzd en vanuit de Wvggz. Omdat zorgorganisaties veelal slechts één van deze beide rechtsvormen gebruiken, is het mogelijk om in te stellen welk recht standaard toegepast moet worden bij het aanmaken van een maatregel en bij het werken met de maatregelfunctionaliteit in zijn geheel. Dit zorgt ervoor dat bij het aanmaken van een maatregel alleen die invulvelden getoond worden, die op de geselecteerde rechtsvorm van toepassing zijn. Ook bij de andere maatregelfunctionaliteiten wordt de ingegeven rechtsvorm als basis voor de terminologie gebruikt. Een Wzd-organisatie heeft zo geen 'last' van Wvggz-velden; een GGZ-organisatie krijgt geen Wzd velden te zien. Standaard staat deze instelling ingesteld op het recht Wzd.

Om dit in te stellen:

 1. Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Dossier-instellingen .

 2. klik op Maatregelconfiguratie.

 3. Selecteer onder de optie Toepasbaar recht instellingen of de Wzd, de Wvggz of Wzd met FZ (of alledrie) beschikbaar moeten zijn als toepasbaar recht bij het aanmaken van een maatregel.

  Worden alle rechtsvormen aangevinkt? Dan kan de gebruiker bij het aanmaken van een maatregel selecteren welke rechtsvorm het betreft.

Onvrijwillige zorg inzien tussen Ysis en Ons

Met de Ysis-koppeling is het mogelijk om inzage te hebben in Onvrijwillige-zorgmaatregelen over en weer in Ysis en Ons. Maakt jouw organisatie al gebruik van Ysis en voorziet de huidige Ysis-koppeling hier nog niet in? Vraag dan de uitbreiding van deze integratie aan.

Uitleg over het aanvragen van de (uitgebreide) koppeling is te vinden in Externe koppelingen gebruiken (Ons API).

Applicatie(s)
Inhoudsopgave