resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg configureren

Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg configureren

In dit artikel wordt uitgelegd welke configuratie er vereist is om te werken met Wzd- en Wvggz-maatregelen.

Benodigde autorisaties

Om met Wzd- (Wet zorg en dwang) en Wvggz (Wet verplichte ggz) maatregelen te kunnen werken hebben gebruikers afhankelijk van wat ze mogen doen, een of meer van de volgende autorisaties nodig:

 • Taak: Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen activeren

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen bewerken

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen archiveren

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen in zorgplan aanpassen

 • Taak: Vrijheidsbeperkende maatregelen inzien

 • Taak: Registraties op vrijheidsbeperkende maatregelen [van een cliënt] corrigeren.

 

Let op! De taak 'Vrijheidsbeperkende maatregelen activeren' wordt alleen aangeroepen wanneer de maatregel de Wzd-routekaart moet volgen. Als de maatregel niet de Wzd-routekaart hoeft te volgen, kan iedereen met de taak 'Vrijheidsbeperkende maatregel bewerken' hem ook activeren. De gedachte hierachter is dat in noodsituaties iedereen de maatregel zowel moet kunnen aanmaken als activeren.

Er is een aparte taak beschikbaar voor het inzien van een BOPZ-vrijheidsbeperkende maatregel, de voorloper van de huidige Wzd- en Wvggz maatregelen.

Om toegang te hebben tot het onderdeel 'Dossier-instellingen' in Ons Administratie moet de gebruiker beschikken over een van de onderstaande taken:

 • Taak: Dossier instellingen beheren

 • Taak: Applicatiebeheer

 • Taak: Applicatie instellingen beheren

Gebruikers met de taak Applicatiebeheer beschikken over alle bovenstaande autorisaties.

Maatregelen toevoegen en categoriseren als Wzd of Wvggz-maatregel

Om Wzd- en Wvggz maatregelen in Ons beschikbaar te maken voor gebruikers, moeten deze bij dossier instellingen toegevoegd worden en gecategoriseerd volgens een van de Wzd- en/of Wvggz maatregelen.

 • Ga naar Beheer Instellingen Dossier instellingen Onderwerpen maatregelen .

 • De reeds aangemaakte maatregelen worden nu getoond. deze zijn verdeeld in actieve en inactieve onderwerpen. Inactieve onderwerpen zijn niet meer toe te voegen bij een cliënt, maar blijven wel zichtbaaar als deze eerder zijn toegevoegd.

  • Om een nieuwe maatregel toe te voegen klik je op Nieuw onderwerp.

  • Om een reeds aangemaakte maatregel aan te passen klik je op de naam van de maatregel.

In beide gevallen verschijnt er een identiek vervolgscherm. In dit scherm wordt gevraagd om extra informatie in te voeren:

 • (Optioneel) Voeg een volgnummer aan de maatregel toe in het formaat x.y.z (bijvoorbeeld 1, 2.0 of 3.1.1).

 • Vul de naam van de maatregel in.

 • Bij Wzd categorie en Wvggz categorie is via uitklapvelden per wet de juiste categorie te selecteren waar de aangemaakte maatregel onder valt. (Deze categorieën zijn vastgesteld in de Wzd en Wvggz en kunnen van invloed zijn op het stappenplan wat volgens de wet(ten) genomen moet worden).

 • Bij 'Synoniem' is in te geven welke andere aangemaakte onderwerpen identiek zijn aan de aangemaakte nieuwe maatregel. Op deze manier kunnen gebruikers onder verschillende namen dezelfde maatregel selecteren.

 • Via het vinkje 'Actief' kun je maatregelen actief (selecteerbaar voor gebruikers) of inactief maken. Een inactieve maatregel blijft wel zichtbaar waar de maatregel eerder is ingevoerd.

 • Voer optioneel een SNOMED-CT code in.

 • Klik op opslaan.

De maatregel is nu toegevoegd aan het scherm Maatregelen beheer.

Alleen maatregelen die gecategoriseerd zijn voor de Wzd en/of de Wvggz zijn door gebruikers te selecteren bij het aanmaken van een maatregel bij een cliënt en bij het maken van een registratie op de maatregel.

Wzd-maatregelen: instellen van een gecombineerd veld voor Overwegingen

Het standaard formulier voor het aanmaken van een Wzd-maatregel heeft standaard drie aparte velden om de onnderbouwing van de maatregel in te geven: Proportionaliteit, Subsidiariteit en Effectiviteit. Het is mogelijk om hier één gezamenlijk veld voor te vullen: Overwegingen. Dit is door als zorgorganisatie zelf in te richten via de optie 'Maatregelconfiguratie':

 1. Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Dossier-instellingen .

 2. Klik op Maatregelconfiguratie.

 3. Selecteer de optie Gebruik een gecombineerd veld voor proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit in het wzd formulier.

 4. Sla op.

Na het activeren van deze optie zijn de drie eerder genoemde velden vervangen voor het ene veld Overwegingen .

Standaard toepasbaar recht instellen

Maatregelen kunnen ingezet worden vanuit de Wzd en vanuit de Wvggz. Omdat zorgorganisaties veelal slechts één van deze beide rechtsvormen gebruiken, is het mogelijk om in te stellen welk recht standaard toegepast moet worden bij het aanmaken van een maatregel en bij het werken met de maatregelfunctionaliteit in zijn geheel. Dit zorgt ervoor dat bij het aanmaken van een maatregel alleen die invulvelden getoond worden, die op de geselecteerde rechtsvorm van toepassing zijn. Ook bij de andere maatregelfunctionaliteiten wordt de ingegeven rechtsvorm als basis voor de terminologie gebruikt. Een Wzd-organisatie heeft zo geen 'last' van Wvggz-velden; een GGZ-organisatie krijgt geen Wzd velden te zien. Standaard staat deze instelling ingesteld op het recht Wzd.

Om dit in te stellen:

 1. Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Dossier-instellingen .

 2. klik op Maatregelconfiguratie.

 3. Selecteer onder de optie Toepasbaar recht instellingen of de Wzd, de Wvggz of Wzd met FZ (of alledrie) beschikbaar moeten zijn als toepasbaar recht bij het aanmaken van een maatregel.

  Worden alle rechtsvormen aangevinkt? Dan kan de gebruiker bij het aanmaken van een maatregel selecteren welke rechtsvorm het betreft.

Locatie

Omdat het mogelijk is dat een cliënt tegelijkertijd meerdere locatiekoppelingen heeft, kan dit tot problemen leiden bij Wzd/Wvggz-exports. Om deze reden is het bij de maatregelenconfiguratie mogelijk om de locatie te selecteren. Hierbij bestaat de keuze uit:

 • Gebruik hoofdlocatie: De hoofdlocatie wordt gebruikt.

 • Gebruik algemene locatiekoppeling met voorrang voor verblijfslocaties: de 'reguliere' locatiekoppeling wordt gebruikt, waarbij de verblijfslocaties als eerste worden geselecteerd indien die er zijn.

Onvrijwillige zorg inzien tussen Ysis en Ons

Met de Ysis-koppeling is het mogelijk om inzage te hebben in Onvrijwillige-zorgmaatregelen over en weer in Ysis en Ons. Maakt jouw organisatie al gebruik van Ysis en voorziet de huidige Ysis-koppeling hier nog niet in? Vraag dan de uitbreiding van deze integratie aan.

Uitleg over het aanvragen van de (uitgebreide) koppeling is te vinden in Externe koppelingen gebruiken (Ons API).

Applicatie(s)
Inhoudsopgave