resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Statuspagina - Afsplitsing Ons Dossier van Ons Administratie

Onderstaande informatie is bedoeld als naslagwerk over de afsplitsing van Ons Dossier en Ons Administratie. Deze stap werd op 6 juni 2023 voltooid. De informatie die hieronder staat, geeft geen overzicht meer van de status van onze applicaties en de ontwikkelingen hierin. Onze ontwikkelteams werken nu weer via het standaard ontwikkelproces en communicatie over nieuwe functionaliteit gebeurt via de ontwikkelplanning. Communicatie over bugs en technische problemen verloopt via TOPdesk.

In vijf minuten op de hoogte!

Dit instructiefilmpje brengt jou en de gebruikers in jouw organisatie in vijf minuten op de hoogte. Daarna heb je voldoende kennis en kun je aan de slag. Bekijk dit filmpje zelf of deel het met collega's in jouw organisatie. Wil je verdieping? Raadpleeg dan de informatiemiddelen die je verderop op deze pagina vindt.

Status van verbeterpunten

Bijgewerkt op: 08-06-2023

Hieronder vind je per applicatie een overzicht van de verbeterpunten die momenteel door onze ontwikkelteams zijn ingepland. Loop je tegen een van deze punten aan? Weet dan dat we hier druk mee bezig zijn. Je hoeft in dat geval geen ticket aan te maken.

Doorgevoerde verbeteringen vind je terug op Ons Aankondigingen bij de aankondigingen over Ons Administratie en Ons Dossier. De aanpassingen zijn duidelijk te herkennen doordat ze gegroepeerd staan onder het kopje 'Vernieuwde weergave [Ons Administratie]  of [Dossier]'.

 

Split-issues Ons Administratie

Hoofdonderwerp Subonderwerp Verwachting afgerond begin
Personalia Extra telefoonnummer - Toevoegen van extra telefoonnummer bij personalia werkt niet Opgelost
  Roepnaam - Het veld Voornamen wordt hernoemd naar Roepnaam (zoals in het oude design) Opgelost
  Automatisch voorvoegsel in het cliëntnummer-veld - Cliënt kunnen aanpassen bij het gebruik van een automatisch voorvoegsel. Opgelost
  Religie - Het veld 'Religie' zal weer worden toegevoegd Opgelost
  Personalia - In sommige gevallen worden geen vrije velden aangemaakt bij de Personalia van een cliënt Opgelost
Clientnetwerk Algemene prestatieverbeteringen - Het tabblad Cliëntnetwerk opent traag Opgelost
 1. Persoonlijke contacten Achteraf aanpassen - Na het afsluiten van een adres van persoonlijke contacten is het niet mogelijk om deze achteraf nog aan te passen of te verwijderen Opgelost
  Adres wijzigen - Ondanks dat medewerkers de taak "Contactpersonen (inclusief adressen) [van een cliënt] bewerken" in hun rol hebben krijgen ze de melding dat ze hier niet de juiste rechten voor hebben.
Opgelost
  Persoonlijke contacten - Historie van deze contacten in kunnen zien
Opgelost
 2. Professionele contacten
Prestaties - De pagina laadt traag en er is geen paginering Opgelost
  Professionele contacten - Deze kunnen momenteel niet verwijderd of gearchiveerd worden
Opgelost
 
Zoeken - Het is niet mogelijk op de zoeken binnen professionele contacten Opgelost
  Onterecht aanmaken - Het is onterecht mogelijk om met het recht Zorgaanbieder koppelingen professionele contacten aan te maken Opgelost
3. Betrokken medewerker
Meer... - Klikken op "Meer..." bij de zoekresultaten bij het toevoegen van een Betrokken medewerker werkt niet Opgelost
  Inactieve relatietypen - Bij Betrokken medewerkers worden inactieve relatietypen weergeven Opgelost
  Toevoegen van betrokken medewerkers moet meer dan 20 suggesties tonen Opgelost
Documenten Labels - Achteraf labels toevoegen in de dropdown is niet mogelijk Opgelost
  Extensie wijzigen - Bestandsnaam kunnen wijzigen zonder extensie aan te kunnen passen Opgelost
  Labels - Er worden maximaal 10 labels weergegeven bij het toevoegen van een label aan een document, ook al zijn er meer labels geconfigureerd. Opgelost
  Labels - Door labels kunnen scrollen en zoeken, ook als dit er meer dan 20 zijn Opgelost
Financieel  COV-controle - Pakketcodes aanvullende verzekeringen tonen bij een COV-controle Opgelost
  WLZ-periode - Bij een geveegde Wlz-legitimatie, waarbij de begindatum voor de einddatum ligt, de begin- en einddatum weer tonen Opgelost
  Voorgaande zorgopname - Klinische dagen kunnen opgegeven en de aanbieder (0000) kunnen selecteren
Opgelost
 

Financiele overzichten kloppen niet altijd - De weergave van totalen van overzichten op cliëntniveau kloppen niet altijd. Dit is een weergaveprobleem op cliëntniveau. De daadwerkelijke berekeningen richting de export gaan gewoon goed

Opgelost
 

Printen van de zorglegitimaties toont slechts één pagina. De rest wordt afgekapt

Opgelost
Rechten

Taak Minimale informatie [van cliënten] inzien resulteert in scherm met foutmelding bij client inzien

Opgelost
 

Als documenten worden geüpload, kan een gebruiker zonder het recht Documentlabels aanmaken tóch nieuwe labels aanmaken

Opgelost
 

Rechtencheck voor koppelen en toevoegen professionele contacten komt niet overeen met oude design

Opgelost
Beheer Terug-knoppen - De Terug-knoppen navigeren naar verkeerde plekken Deels opgelost
  Berichten inlezen - 'Toegewezen producten' en 'Commentaren' kunnen niet in- of uitgeklapt worden
Opgelost
Fiatteren
Specifiek: De terug-knop in het fiatteerscherm - Deze leidt naar het algemene scherm om weekkaarten van medewerkers te bekijken Opgelost
  De terug-knop tijdens het fiatteren/corrigeren - Deze geeft bij sommige medewerkers onterecht de melding 'Niet geautoriseerd'
Opgelost
  Laatst gekozen team vasthouden in het organigram Opgelost
Administratieve notities Gearchiveerde notities - Deze notities zijn momenteel niet zichtbaar Opgelost
Cliëntpassen Aanpassen/verwijderen - Mogelijk maken dat cliëntpassen kunnen worden verwijderd of aangepast Opgelost
Brieven
Brieven versturen - Na het selecteren van een sjabloon is het menu niet meer bruikbaar Opgelost
Cliënten zoeken
Zichtbaarheid items - Pictogrammen voor locatie, zorglegitimatie, zorgarrangement en actief zorgplan in cliëntzoekscherm zijn niet (altijd) zichtbaar Opgelost
  Aantal cliënten op een bepaalde locatie niet meer zichtbaar in het locatiegram in de nieuwe lay-out Opgelost
Vragenlijsten Geen prullenbak of potlood tonen, maar direct doorlinken naar de vragenlijst in dossier
Opgelost
Zorglegitimaties
De kaart Zorglegitimatie toont onterecht zorglegitimaties met een einddatum in het verleden
Opgelost
  Extra informatie van zorglegitimaties weer tonen in het Overzicht Opgelost
  Knop DBC toevoegen alleen tonen als er een open staat of je er rechten voor hebt Opgelost
  Inactieve DBC-trajecten zijn niet in te zien zonder bewerkrechten Opgelost

 

Split-issues Ons Agenda

Hoofdonderwerp Subonderwerp Verwachting afgerond begin
Cliëntheader Verkeerde naamgeving van menu-items in clientheader. Deze menu items linken ook naar de verkeerde pagina.
-
Overdrachtsagenda De terugknop in de overdrachtsagenda gaat altijd naar het Ons Administratie-dashboard, terwijl je ook vanuit Ons Dossier in de overdrachtsagenda kunt komen.
-

 

Split-issues Ons Dossier

Hoofdonderwerp Subonderwerp Verwachting afgerond begin
Cliëntnetwerk Navigatie - Menutabblad toegevoegd aan het zij-menu om direct naar het cliëntnetwerk te kunnen navigeren Opgelost
Onthouden na navigatie Locatie onthouden - De geselecteerde locatie wordt onthouden en weer voorgeselecteerd als de gebruiker terugkomt op de cliëntzoekpagina Opgelost
Zijbalk-menu In-/uitvouwen - De knop voor het inklappen van het infopaneel wordt gelijkgetrokken met het uitklappen Opgelost
Openstaande acties In-/uitklappen - Alle acties voor een deskundigheid in een keer kunnen in- of uitklappen Opgelost
Bugs 'Laatst bezochte cliënten' in Ons Dossier klopt momenteel niet
-
  Ophalen van het adres is inconsistent met Ons Administratie, waardoor in sommige gevallen het kamernummer niet getoond wordt -
Mijn Cliënten Sortering - Mijn clienten sorteren op alfabetische volgorde -
Professionele contacten Naam - Tussenvoegsels ontbraken bij de namen. Deze worden weer toegevoegd. -
Cliëntzoekpagina Snelkoppeling - Medicatiedeellijsten openen in een nieuw tabblad. -

Bekende verbeterpunten

In de onderstaande tabellen vind je de bij ons bekende verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn veelvuldig bij ons gemeld en worden na 6 juni verder onderzocht. Loop je tegen een van deze issues aan? Weet dan dat we hier druk mee bezig zijn. Je hoeft in dat geval geen ticket aan te maken. Via Ons Aankondigingen houden we je op de hoogte van de meest recente wijzigingen.

 

Onderwerpen Ons Administratie

Onderwerp Toelichting
Berichtenbox
Oude stijl zichtbaar - De oude stijl in de Berichtenbox wordt meer gelijkgetrokken met nieuwe ontwerp
Toevoegen ontbrekende functionaliteit Cliëntzoekpagina - Wachtlijststatus toevoegen aan resultatenoverzicht
  Cliëntzoekpagina - Filteren op inactieve locaties
  Cliëntzoekpagina - Aantal cliënten op een bepaalde locatie inzichtelijk maken
  Scrollbalk - Ontbreekt op sommige schermen
  X minuten geleden is deze cliënt ook bekeken door ... - Wordt momenteel niet weergegeven
Weergave verbeteringen Op kleine schermen en tablets schalen de nieuwe schermen niet goed mee, waardoor informatie of knoppen weg kunnen vallen
Bugs Naast het potloodje bij zorglegitimaties staat nu ook een prullenbakje met dezelfde werking als het potloodje. Er zou geen prullenbakje zichtbaar moeten zijn
  Cliënt zoeken
- Bij het zoeken naar cliënten wordt niet meer weergegeven hoeveel cliënten "in zorg", op de "wachtlijst" of "uit zorg staan"
- Op kleinere schermen kunnen de gegevens van de zoekresultaten overlappend worden weergegeven
  Overzicht -> Zorgregels:
- De kaart moet dezelfde periode/maand weergeven en dropdown-selectie vasthouden als je op de titel klikt. Ook moet de kaart de weergegeven tijd opsplitsen in uursoorten in plaats van in clienttijd. Dit werkt momenteel nog niet
  Clientnetwerk:
- Het plusje om een Betrokken medewerker toe te voegen ontbreekt bij het Cliëntnetwerk overzicht
  Financieel -> Verzekeringen -> COV controle: datum wordt niet automatisch bijgewerkt
  Terug-knoppen kunnen soms onverwachts gedrag tonen of foutmeldingen geven
  Zorglegitimaties:
 - Toekomstige legitimaties zijn niet zichtbaar in het overzicht van legitimaties
  Notificatie-instellingen
Indien Ons Notificaties op organisatieniveau is uitgeschakeld, zijn de notificatie-instellingen op cliëntniveau nog zichtbaar.
  Vragenlijsten
- De tabel regels van gearchiveerde vragenlijsten zijn niet klikbaar (navigeren niet naar Ons Dossier).
  Documenten: Bij het verwijderen of archiveren van een document anders dan vanaf pagina 1 zal de pagina na verwijderen/archiveren verspringen naar pagina 1.

 

Belangrijke datums

 • 6 juni 2023
  Op 6 juni 2023 wordt de vernieuwde lay-out voor beide applicaties standaard op productie aangezet.

 • 31 januari 2023
  Op 31 januari gaat fase 3 in. Ter voorbereiding hierop bevat Ons Administratie sinds 27 december een datum- en tijdveld waarin de datum en het tijdstip ingevoerd moeten worden waarop de nieuwe schermen in jouw organisatie op productie aangaan. Dit datumveld is standaard gevuld met het startmoment van fase 3, te weten: 31 januari 2023 en als tijdstip 20.00 uur.

  Pas je deze datum niet aan naar een eigen voorkeursdatum? Dan gaat jouw organisatie op 31 januari 2023 om 20.00 uur over op de vernieuwde schermen. Meer informatie: Mailing van 27 december.

 • 15 november 2022
  Op productieomgevingenOpen opt-in fase op productie. Sinds 15 november zijn de nieuwe schermen zelf op de productieomgeving aan te zetten. Standaard staan de schermen echter nog uit. Doe dit pas wanneer de gebruikers in jouw organisatie hier klaar voor zijn en voldoende geïnstrueerd en voorbereid zijn!

 • 1 november 2022
  Op testomgevingen: De vernieuwde schermen staan sinds 1 november standaard aan op testomgevingen. Wel kun je deze als zorgorganisatie indien gewenst zelf nog uitzetten (opt-out principe).

  Instructie nieuwe schermen activeren

Eindgebruikers informeren en instrueren

Instructievideo
Hier vind je de deelbare link naar de instructievideo.

E-learnings
Wij bieden geen LTI-koppeling met onze e-learning aan. Wel zijn de onderstaande SCORM 1.2 bestanden in te laden in het eigen LMS van jouw organisatie.

* Ons Administratie
E-learning: Maak kennis met het vernieuwde Ons Administratie:  Deze e-learning neemt de kijker stap-voor-stap en op een visuele manier mee in de veranderingen in het vernieuwde Ons Administratie.
SCORM 1.2-bestand (datum versie: 4-11-2022): Download dit bestand en laad deze zelf in in het LMS van jouw zorgorganisatie voor opleidings- en monitoringsdoeleinden. 

* Ons Dossier
E-learning: Maak kennis met het vernieuwde Dossier: Deze e-learning neemt de kijker stap-voor-stap en op een visuele manier mee in de veranderingen in het vernieuwde Ons Dossier.
SCORM 1.2-bestand (datum versie: 4-11-2022): Download dit bestand en laad deze zelf in in het LMS van jouw zorgorganisatie voor opleidings- en monitoringsdoeleinden.

FAQ en handleidingen
* FAQ/ Veelgestelde vragen: Overzicht met antwoord op diverse veelgestelde vragen.
* Het vernieuwde Ons Administratie: overzicht, navigatie en gebruik: Korte handleiding met een overzicht van de belangrijkste veranderingen en handige navigatietips in Ons Dossier
Het vernieuwde Ons Dossier: overzicht, navigatie en gebruik: Korte handleiding met een overzicht van de belangrijkste veranderingen en handige navigatietips in Ons Dossier

Tips/Inspiratie voor jouw informatieplan

Interview
* Interview met Zorgorganistie De Posten. Lees hoe zij hun gebruikers geinformeerd hebben en hoe zij de uitrol ervaren hebben.

Snelstartgids
De Snelstartgids beschrijft in het kort de inhoud van de veranderingen, de voordelen voor de gebruiker en biedt handige linkjes naar meer informatie. Gebruik deze gids als startboodschap of inspiratiebron in de communicatie over de verandering naar jouw collega's.

* Snelstartgids: PDF-bestand (Handig om direct in te zetten)
* Snelstartgids: Handleiding (Handig om als deelbare link aan jouw gebruikers door te sturen of om de tekst over te nemen en eventueel bewerkt op te nemen in jouw eigen communicatiemiddelen)

Factsheet 
* FactsheetEen handig overzicht met tips om in verschillende fases aan de slag te gaan om de verandering goed te laten landen in jouw organisatie.

Handleiding
* Vaste landingspagina instellen: Gebruikers hun werkdag laten starten op de landingspgina die voor hen het beste past. Kies voor Ons Administratie of Ons Dossier.

Mailings en webcasts

December
* Mailing: 27-12-2022:  Fase 3 van start: verplichte activatiedatum voor vernieuwde schermen van Ons Administratie en Ons Dossier
* Webcast
01-12-2022: Themawebcast (optie 1), waarin kijkers allerlei vragen konden stellen over alle aspecten van de vernieuwing.
* Webcast: 06-12-2022: Themawebcast (optie 2) waarin kijkers allerlei vragen konden stellen over alle aspecten van de vernieuwing.

November
* Mailing: 24-11-2022: Uitnodiging themawebcast over de vernieuwde schermen, met linkjes naar instructievideo en uitrolinterview

Oktober
* Mailing: 17-10-2022: Reminder: uitrolfase 2 start binnenkort
Webcast25-10-2022: UIpdate en aankondiging opt-out op test en opt-in op productie

September

* Mailing:
26-9-2022: Uitrolfase 2 start binnenkort
* Webcast: 13-9-2022: Update en aankondiging opt-out op test en opt-in op productie

Augustus
* Mailing:
26-8-2022: Aanpassing uitrolplanning vernieuwde schermen Ons Administratie/Ons Dossier
* Webcast:
2-8-2022: Aankondiging van de opt-in fase op test

Juli
* Mailing:
15-07-2922: Op tijd vertrouwd raken met de vernieuwde schermen van Ons Dossier en Ons Administratie

Juni
* Mailing: Aankondiging bij zorgorganisaties
* Webcast: Bekijk de uitleg en de demo.
* Powerpoint-sheets bij webcastDe sheets in de opname van de webcast zijn niet heel scherp. Bekijk daarom hier de sheets apart terug.

Wat verandert er - Toelichting

 • Voor Ons Administratie geldt dat er een nieuwe lay-out ontwikkeld is.
 • Voor Ons Dossier is ervoor gekozen om de Ons Klinimetrie lay-out ook voor Ons Dossier over te nemen. 

Nieuwe design Ons Dossier

 

Wat merken gebruikers?

De lay-out van beide applicaties zal gezamenlijk gefaseerd uitgerold worden. Dit betekent dat Ons Dossier en Ons Administratie er anders uit gaan zien.

 • Voor Ons Administratie geldt dat het menu naar links verschoven wordt. Ook worden het dashboard, de clientzoekschermen en client-overzichtsschermen vernieuwd. Verder worden alle belangrijke persoonlijke en professionele contactgegevens verzameld in een nieuw tabblad 'Clientnetwerk'. Ook krijgen diverse basisfuncties voor clientbeheer een nieuwe look. Denk aan adres, notities en documenten.

 • Voor Ons Dossier geldt dat gebruikers de dag kunnen starten aan de hand van een Dossier-landingspagina. Hierop is veel-geraadpleegde overzichtsfunctionaliteit beschikbaar. Denk aan de laatst bezochte clienten, Kwaliteitsmonitor-taken, overdrachtsgegevens en uitgezette acties of acties voor mijn deskundigheid. Voor de client-specifieke schermen geldt dat alle Dossier-gerelateerde pagina's verzameld zijn in een overzichtelijk menu. Dit menu bevindt zich aan de linkerkant. De belangrijkste clientgegevens worden verzameld in een uitklapbare clientheader. Ook worden diverse benamingen verduidelijkt. Zo heet de pagina Dossier in de nieuwe lay-out Rapportages; de pagina Profiel heet Vragenlijsten. Diverse items uit het huidige menu aan de rechterzijde krijgen een nieuw plekje in de linker menubalk of op de overzichtspagina. Dit geldt voor alle SSO-linkjes naar externe applicaties. 

Uitroltraject

De nieuwe schermen van Ons Dossier en Ons Administratie worden gefaseerd uitgerold.

 1. Als eerste zijn de nieuwe weergaves vanaf 2 augustus op testomgevingen beschikbaar gesteld. Dit is gedaan vanuit het opt-in principe, waarbij je als organisatie zelf kiest om dit alvast op testomgevingen aan te zetten.
  Heeft jouw organisatie geen eigen testomgeving? Vraag dan via een ticket bij Support om een toegangsaccount tot onze speciale tijdelijke testomgeving Administratiedossiervernieuwd. Alleen organisaties zonder eigen testomgeving krijgen hier toegang toe.
 2. Sinds 1 november is dit gewijzigd op test in een opt-out principe op testomgevingen. Daarbij staat het in principe op alle testomgevingen aan, maar kun je het als organisatie indien gewenst zelf nog uitzetten.
 3. Vanaf 1 t/m 14 november is de functionaliteit via een besloten opt-in principe ook op productieomgevingen beschikbaar gekomen. Dit betekent dat de functionaliteit op productie alleen op aanvraag aangezet is bij slechts enkele organisaties.
 4. Sinds 15 november staat de opt-in fase op productieomgevingen open voor alle organisaties. De nieuwe schermen zijn door organisaties sindsdien zelf op de productieomgeving aanzetten. Standaard staan de schermen echter nog uit.  
 5. Vanaf 31 januari 2023 komt de functionaliteit via het opt-out principe standaard op productieomgevingen beschikbaar. Dit gebeurt via een datum/tijdveld, waarmee je als organisatie verplicht een moment moet instellen waarop jouw organisatie op productie over gaat naar de nieuwe schermen. Dit datumveld is standaard gevuld met het startmoment van fase 3, te weten: 31 januari 2023 en als tijdstip 20.00 uur. Pas je deze datum niet aan naar een eigen voorkeursdatum? Dan gaat jouw organisatie op 31 januari 2023 om 20.00 uur over op de vernieuwde schermen. Meer informatie: Mailing van 27 december. Als organisatie kun je het overgangsmoment zelf beinvloeden - tot 6 juni.
 6. Op 6 juni 2023 wordt de vernieuwde lay-out voor beide applicaties standaard aangezet.

 Als organisatie heb je dus zelf in zekere mate invloed op wanneer de beide nieuwe lay-outs aangezet worden op test- en productieomgevingen. 

De volledige uitrolplanning vind je hieronder. De uitrol gaat vergezeld van een zorgvuldig communicatietraject, waarbij we duidelijk en tijdig aangeven wat er wanneer op test of productie gaat veranderen voor jouw organisatie. Vanzelfsprekend komen er dan ook handleidingen en instructies beschikbaar.