resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
ZVW-declaratie: inrichting optie 'startdatum splitsen per zorglegitimatie'

ZVW-declaratie: inrichting optie 'startdatum splitsen per zorglegitimatie'

Uitleg van de benodigde inrichting voor de optie 'startdatum splitsen per zorglegitimatie'

Bij het declararen van ZVW-zorg is het mogelijk om ZVW-prestaties per zorglegitimatie te splitsen. Op deze manier ondersteunt Ons situaties waarin cliënten binnen een declaratieperiode verschillende legitimaties krijgen voor dezelfde prestatie, die niet in alle gevallen gecontracteerd is bij de debiteur en daarom per toewijzing apart gedeclareerd moet worden bij de debiteur, b.v. via een door hen afgegeven machtigingsnummer. Door de prestaties per startdatum te splitsen, is het mogelijk om de zorg per nieuwe machtiging of 'goedkeuring' van de debiteur te declareren.

Inrichting per debiteur

Per debiteur moet ingesteld worden of zorglegitimaties op startdatum gesplitst moeten worden bij een declaratie. Uitleg hierover is te vinden in de handleiding Debiteuren beheren.

Inrichten declaratiewijze van prestatie bij handmatige ZVW-financieringsstroom

Wanneer het niet nodig is om alle declaraties voor de desbetreffende zorgverzekeraar te splitsen per toewijzing, kan het effect ook worden bereikt door een handmatige financieringsstroom met categorie ZVW aan te maken met de gewenste producten. Geef bij het product binnen deze financieringsstroom aan dat het product gedeclareerd moet worden volgens 'Een declaratie per declaratieperiode, behoud start/einddatum zorg'. Uitleg hierover is te vinden in: Handmatige financieringsstroom configureren.

Resultaat

Staan de beide bovenstaande instellingen ingericht? Dan wordt er voor hetzelfde product per (eventuele ongecontracteerde) legitimatie een apart prestatierecord in de AW319 aangemaakt.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave