resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgprestatiemodel: registraties in Ons Agenda vastleggen

Zorgprestatiemodel: registraties in Ons Agenda vastleggen

In deze handleiding lees je meer over het maken van groepsregistraties voor het ZPM, het toevoegen van reistijd als toeslag binnen een afspraak en het toevoegen van tussentijdse afwezigheden tijdens een afspraak.

Heb je in deze handleiding geen antwoord gevonden op je vraag? Bekijk dan ook de toelichting en inrichting voor meer informatie over het ZPM en de veelgestelde vragen om te zien of je vraag al eens gesteld is:

(Groeps)registratie maken

Bij het maken van een (groeps)registratie dient het veld Indirect niet gevuld te worden, omdat dit in het ZPM niet meer declarabel is. Het veld Zorgtraject is hier niet gevuld als deze recentelijk is afgesloten. Je moet dan op het kruisje in dat veld te klikken, en vervolgens een ZPM-uursoort selecteren. Je hoeft dan dus geen zorgtraject meer te selecteren, want deze bestaan niet meer in het ZPM.

/topic-images/ZPMRegistratieBewerken_1721.png

Reistijd als toeslag toevoegen

Voorwaarden

 • Uursoort-inrichting: Er moet een directe uursoort gebruikt worden, waarbij reistijd is toegestaan. Ook moet deze uursoort gekoppeld zijn aan het ZPM-financieringstype. Uitleg over het inrichten hiervan vind je in de handleiding Zorgprestatiemodel: inrichting.

 • Uitgebreide workflow: Jouw organisatie moet gebruikmaken van de uitgebreide workflow in Ons Agenda. Zie Ons Agenda: mogelijkheden van de uitgebreide workflow voor meer informatie.

Te nemen stappen

Als je reistijd als toeslag vanuit het Zorgprestatiemodel wilt vastleggen, volg je de onderstaande stappen:

 1. Klik bij een afspraak op Registreren om het registratiescherm bij de afspraak te openen.

 2. Controleer of de juiste uursoort aan de afspraak/registratie gekoppeld is, en vul de overige relevante gegevens voor de registratie in.

 3. Klik op Reistijd toevoegen en vul de reistijd in bij Heenreis en Terugreis.

  • Voeg reistijd niet handmatig toe bij het veld Toeslag, maar gebruik het veld Toeslag alleen voor eventueel andere toeslagen. Ons Agenda voegt de reistijdtoeslag namelijk automatisch onder water toe (zie hieronder). Bij handmatige (dus dubbele) vastlegging wordt de reistijd namelijk dubbel weergegeven in Ons Agenda. Ons Administratie filtert de dubbele toeslag eruit.

  • Als je een vervolgafspraak maakt vanuit een afspraak waaraan automatisch een ZPM-reistijdtoeslag is toegevoegd, dan wordt deze toeslag bij het maken van een vervolgafspraak WEL als toeslag aan het veld Toeslag toegevoegd. Deze reistijdtoeslag komt mee uit de voorgaande afspraak. Verwijder de ZPM-reistijdtoeslag handmatig uit het veld om dubbele registraties te voorkomen.

 4. Klik op Indienen: Bij het registreren van een afspraak die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, controleert Ons Agenda automatisch of de reistijd als toeslag vastgelegd moet worden en voegt in dat geval onder water de juiste toeslag toe. Deze toeslag is niet terug te zien op het registratiescherm van Ons Agenda.

 5. Resultaat: De automatisch toegevoegde toeslag vind je terug bij de samenvatting van de registratie in de agenda zelf. Bij de zorgregels in Ons Administratie is de reistijd als toeslag terug te vinden bij een individuele zorgregel.

/topic-images/reistijd%20als%20toeslag%20conform%20het%20zorgprestatiemodel_1709.png

Tussentijdse afwezigheid gedurende afspraak registreren

Voorwaarden

 • Uursoort-inrichting: Tussentijdse afwezigheden van cliënten zijn alleen in te geven bij groepszorg-uursoorten waar ingesteld staat dat absenties toegestaan zijn. Uitleg over het inrichten hiervan vind je in de handleiding Zorgprestatiemodel: inrichting.

 • Uitgebreide werkwijze: Jouw organisatie moet gebruik maken van de uitgebreide werkwijze in Ons Agenda. Meer info vind je Ons Agenda: mogelijkheden van de uitgebreide werkwijze

 • Eisen aan afwezigheid:

  • Vastgelegde afwezigheden mogen niet eerder beginnen dan de begintijd en niet later eindigen dan de eindtijd van de afspraak.

  • Afwezigheden voor een individuele cliënt mogen elkaar niet overlappen.

  • Aafwezigheden mogen niet de volledige afspraak omvatten. In dat geval is er sprake van een no-show of een vooraf verwijderde cliënt.

Te nemen stappen

Als je een of meerdere afwezigheden van een cliënt tijdens een groepsafspraak vast wilt leggen, volg je de onderstaande stappen:

/topic-images/Invullen%20tussentijdse%20afwezigheid%20groepsafspraak_1706.png
 1. Klik bij een afspraak op Registreren om het registratiescherm bij de afspraak te openen.

 2. Is aan de hierboven genoemde voorwaarden voldaan? Dan is bij elke cliënt de knop Toevoegen afwezigheid terug te vinden. Klik op deze knop.

 3. Geef een begin- en eindtijd op waartussen de cliënt niet aanwezig was.

  Dit is per afspraak meerdere keren in te voeren, bijvoorbeeld als de cliënt bij de afspraak gedurende meerdere momenten even afwezig was.

 4. Vul de overige voor de registratie relevante gegevens in en klik op Indienen.

 5. Resultaat: In Ons Administratie wordt elke aaneengesloten aanwezige periode als zorgregel vastgelegd. Bij tussentijdse afwezigheden resulteert dit dus in meerdere zorgregels bij een cliënt voor één groepsafspraak.

  /topic-images/resultaat%20tussentijdse%20afwezigheid%20in%20Ons%20Administratie_1707.png
Inhoudsopgave