resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Koppeling Zorgmail: configuratie en gebruiksopties (Medlab en Zorgmailberichten versturen)

Koppeling Zorgmail: configuratie en gebruiksopties (Medlab en Zorgmailberichten versturen)

Via het instellen van een Zorgmail-koppeling kunnen gebruikers vanuit het Dossier zorgmailberichten versturen en Medlab inzien. Deze handleiding beschrijft de benodigde configuratie en de gebruiksmogelijkheden.

Soorten koppelingen

Er zijn twee soorten Zorgmail-koppelingen ontwikkeld:

 1. Bij de koppeling in Ons:

  • is geen derde partij nodig om de koppeling tussen Ons en Zorgmail in te richten.

  • kan de ontvanger (AGB-code) worden geselecteerd.

  • kunnen berichten vanuit Ons naar Zorgmail worden verstuurd en via Ons Ketenverkeer vanuit Zorgmail in Ons worden ontvangen.

 2. Bij externe koppelingen (Samenwerken.it) via een API:

  • kunnen berichten vanuit Zorgmail in Ons worden ontvangen.

  • is het niet mogelijk om bij het versturen vanuit Ons de ontvanger van berichten te selecteren.

  • is een externe partij nodig om de koppeling te realiseren.

Let op! Gebruik slechts één Zorgmail-koppeling: gebruik ofwel de koppeling in Ons ofwel de API. Zijn beide gekoppeld? Dan gaan ze elkaar tegenwerken, waardoor labuitslagen verloren kunnen gaan.

In dit artikel wordt de koppeling in Ons toegelicht. Voor de koppeling via API verwijzen wij door naar Koppelingen met Ons: API-koppelingen.

Algemene inrichting

Koppeling in Ons instellen

Voorwaarden

 • De zorgorganisatie heeft een Zorgmail mailbox nodig.

 • Zowel de zorgmail-berichten als de Medlab-labuitslagen worden via het Zorgmail-netwerk uitgewisseld.

 • De gegevens voor de koppeling met de Zorgmail-mailbox dienen in Ons ingevoerd te worden.

 • De zorgmedewerker dient over de juiste autorisaties te beschikken om de Zorgmail-functionaliteit danwel Labuitslagen-functionaliteit te kunnen gebruiken.

Benodigde autorisatie

Om de koppeling in te kunnen stellen, is de onderstaande autorisatietaak vereist:

Taak: Applicatiebeheer

Koppeling inschakelen en accountdetails

 1. Ga in Ons Administratie naar Beheer Instellingen Dossier-instellingen Algemene dossier-instellingen .

 2. Schakel de optie Zorgmail versturen ingeschakeld in.

 3. Ga vervolgens naar Beheer Instellingen Dossier instellingen Zorgmail instellingen om de accountgegevens in te vullen. Deze gegevens ontvang je van Zorgmail.

/topic-images/Inlog-zorgmail_936.png

Vul de juiste gegevens in. Bij Account ID geldt dat hier geen emailadres ingevoerd moet worden. Het account ID is wel altijd het getal dat voor @lms.lifeline.nl staat. Wanneer door Zorgmail geen aparte username wordt verstrekt, kun je bij 'Username' hetzelfde getal invullen als bij 'Account ID'.

 

Medvri

Alleen bestanden in het formaat Medri XML kunnen door Ons Ketenverkeer worden verwerkt.

Medlab

Medlab-berichten via Zorgmail kunnen in verschillende indelingen verwerkt worden. Via de configuratie van de Zorgmail-applicatie zelf is aan te geven in welke indeling de gegevens verwerkt dienen te worden. Mogelijke opties:

 • Leesbaar formaat / PDF

 • Gestandaardiseerd formaat (EDI-inbox, XML-formaat, type Medlab)

Zonder aanvullende configuratie aan de zijde van Zorgmail kan maar in één indeling gegevens opgehaald worden. In Ons wordt alleen het gestandaardiseerde formaat (EDI-inbox, XML-formaat, type Medlab) ondersteund. Als hiervoor wordt gekozen, betekent dit echter ook dat andere plekken waar Medlab-labuitslagen worden ingezien, deze indeling hanteren. Indien het wenselijk is dat op een andere plek de labuitslagen in een leesbaar formaat kunnen worden weergegeven, dient aanvullende configuratie in Zorgmail gedaan te worden. Nedap kan vanzelfsprekend niet ondersteunen in die configuratie.

Benodigde inrichting per gebruiksoptie

Zorgmailberichten kunnen versturen: benodigde inrichting

Voor het versturen van Zorgmailberichten dient de volgende configuratie uitgevoerd te worden.

Benodigde autorisaties

Gebruikers die Zorgmailberichten moeten kunnen versturen, moeten beschikken over de handmatig toegevoegde autorisatietaak Ketenrapportages [van een cliënt] als Zorgmail bericht versturen.

Rapporttype

Onder Beheer Instellingen Dossier instellingen Rapporttypen moet het rapporttype Ketencommunicatie aangezet worden door een vinkje te zetten onder 'actief'.

Medlab-labresultaten in het dossier kunnen zien: benodigde inrichting

Voor het kunnen inzien van Medlab-labresultaten in het dossier van de client moet de volgende configuratie uitgevoerd te worden.

Autorisaties

Gebruikers die Medlab-labuitslagen moeten kunnen zien in het dossier van de client, hebben de taak Labuitslagen [van een cliënt] inzien nodig.

Inrichting Medlab-functionaliteit en -proces in Ons Ketenverkeer

De Medlab-berichten worden opgehaald uit de Zorgmail-mailbox en vanaf een centrale inbox in Ons Ketenkeer verwerkt en - afhankelijk van een zelf in te stellen proces in Ons Ketenverkeer, doorgezet naar het dossier van de client. Per procesonderdeel kan ingesteld worden of dit handmatig of geautomatiseerd uitgevoerd moet worden. De activatie en inrichting hiervan moet gedaan worden in Ons Ketenverkeer. Raadpleeg hiervoor Ons Ketenverkeer: configuratie -> Zorgmail, MedVri en Medlab .

Gebruiksmogelijkheden

Berichten vanuit Ons versturen naar Zorgmail

Wij hebben een integratie met Zorgmail, waarmee het mogelijk is om Zorgmail berichten te versturen vanuit Ons naar Zorgmail. De zorgmedewerker kan in Ons Dossier een rapportage op het tabblad 'ketencommunicatie' via Zorgmail doorsturen naar b.v. de huisarts. Als organisatie heb je uiteraard wel een Zorgmail mailbox nodig.

Zorgmail-functionaliteit in Ons gebruiken

De functionaliteit is te gebruiken door naar het ketencommunicatie tabblad te gaan. Daarmee krijg je als gebruiker de mogelijkheid om zelf een ontvanger te selecteren voor je ketencommunicatie bericht.

/topic-images/zorgmail%20versturen_937.png

Vervolgens kan er gezocht worden naar een ontvanger. Er kan op twee verschillende manieren een ontvanger gekozen worden:

 1. Door te klikken op een van de bij deze cliënt ingevoerde externe zorgleveranciers onder Bekende zorgleveranciers die Zorgmail heeft. Heeft een externe zorgleverancier geen Zorgmail-adres, dan zal deze er niet tussen staan.

 2. Door een volledige AGB-code in te voeren. Het systeem gaat dan in het Zorgmail-adressenboek de adressen ophalen die geregistreerd staan onder de ingevoerde AGB-code. Dit kunnen er meerdere zijn per AGB-code. De gewenste mailbox klik je aan en deze wordt dan als ontvanger van het bericht geselecteerd. Selecteren is alleen mogelijk op basis van de AGB-code.

/topic-images/AGB%20zorgmail_938.png

Door de ontvanger aan te klikken wordt deze geselecteerd. Het bericht wat in het veld 'Keten communicatie' wordt gezet, wordt verstuurd naar het geconfigureerde Zorgmail-adres.

Documenten en brieven versturen met Zorgmail

Met Zorgmail kun je documenten en brieven via Zorgmail versturen naar een externe zorgleverancier met een zorgmailaccount van de cliënt. Uitleg hierover is te vinden in Zorgmail: documenten en brieven versturen.

Labuitslagen van Medlab verwerken en inzien

Met de Zorgmail-koppeling is het ook mogelijk om labuitslagen uit Medlab te ontvangen in Ons. Hierbij zijn twee applicaties betrokken:

 • Ons Ketenverkeer. De Medlab-berichten komen binnen vanaf de Zorgmail-mailbox via Ons Ketenverkeer. De berichten moeten vervolgens in Ons Ketenverkeer worden verwerkt. Uitleg over het verwerken van berichten in Ons Ketenverkeer is te vinden in Ons Ketenverkeer: gebruik

 • Ons Dossier. Is het bericht bij de verwerking in Ons Ketenverkeer doorgezet naar het dossier van de client? Dan worden de labuitslagen gestructureerd weergegeven in het dossier van de cliënt. Is bij de verwerking bovendien aangegeven dat er een ketenrapportage moet worden aangemaakt? Dan wordt er bij de client in Ons Dossier een Ketenrapportage aangemaakt, waarin aangegeven wordt dat er labresultaten beschikbaar zijn.

Labuitslagen-functionaliteit inzien in Ons Dossier

Op het Medisch overzicht van de cliënt wordt een overzicht van recente labuitslagen op het voorblad getoond. Op dit overzicht worden geen meetwaardes getoond.

In het dossier van een cliënt is de categorie te zien en of de labuitslag is afgerond of niet. Deze informatie is afkomstig uit het MedLab-bericht dat wordt ontvangen vanuit het lab. Als het lab geen categorie invult komt bij de kolom Categorie de waarde Onbekend te staan.

/topic-images/Labuitslagen_939.png

Wanneer er vanuit het overzicht wordt doorgeklikt verschijnt het detailoverzicht. Hierin zijn de meetwaardes zichtbaar.

 • Per uitgevoerd onderzoek wordt een kolom getoond.

 • De meetwaarden zijn alfabetisch te sorteren.

 • Bij het gebruik van de muis wordt een blauw hulpraster getoond; dit verbetert de leesbaarheid.

 • De afwijkende meetwaarden worden rood weergegeven.

 • Gegevens zijn enkel inzichtelijk en dus niet aan te passen.

/topic-images/labuitslagen%20overzicht_940.png

Bij het klikken op een kolom opent een detailscherm van het rapport van het lab. Hierin zijn ook eventuele opmerkingen zichtbaar. De getoonde meetwaarden worden gecategoriseerd weergegeven.

/topic-images/labuitslagen%20details_941.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave