resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgprestatiemodel: toelichting

Zorgprestatiemodel: toelichting

Deze handleiding is je startplek voor alle informatie over het Zorgprestatiemodel.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Dit betekent dat de basis GGZ-prestaties, DBC' s, DBBC's en GGZ ZZP's vanaf 2022 niet meer bestaan. Jullie gaan als zorgaanbieder op een nieuwe manier declareren, namelijk via zorgprestatiemodelprestaties. Deze prestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg, waarmee het ook voor de cliënt duidelijker wordt hoe de zorg wordt geregistreerd en bekostigd. Hieronder lees je stapsgewijs welke veranderingen dit in Ons met zich meebrengt.

Algemene informatie en achtergrond

ZPM binnen Ons

Heb je in deze handleiding geen antwoord gevonden op je vraag? Bekijk dan ook de inrichting voor meer informatie over het ZPM en de veelgestelde vragen om te zien of je vraag al eens gesteld is, of de handleiding over het vastleggen van registraties:

Informatie en interactie met Nedap healthcare

Praat en lees mee in onze discussiegroep Samenwerken met Nedap -> Zorgprestatiemodel.

Heb je nog geen account voor Samenwerken met Nedap? Lees meer over het aanmaken van een account voor Samenwerken met Nedap.

Hieronder staan de directe links naar de sessies over ZPM op Samenwerken met Nedap:

Nog in ontwikkeling

De focus van onze ontwikkelaars ligt nu op het correct registreren en declareren, maar daarna ook op beter kunnen beheren, vastleggen en volgen van deze vorm van financiering (ZPM). Hieronder een overzicht van datgene dat we nu ontwikkelen:

  • Wij zorgen dat de actieve hoofddiagnose zoals die via het medisch overzicht is gevuld, automatisch gekoppeld wordt.

  • Signaleringen in Ons Administratie, zoals heeft een cliënt een ZVT.

  • De laatste zorgvraagtypering en DSM die zijn vastgelegd (meest actuele), gaan gelden. Hoe we dit gaan inrichten/beschikbaar maken, wordt nog beschreven en ontwikkeld.

Geïmplementeerde ontwikkelingen

  • Bij de FZ is het strafrechtketennummer (skn) verplaatst van de ZZP naar de cliëntpersonalia. Je kunt dan ook zoeken op het strafrechtketennummer (skn).

  • ZPM-informatie is beschikbaar gemaakt in OnsDB. Zie hiervoor datamodel 4120 in OnsDB: datamodellen.

  • Het correct afleiden van toeslagen is mogelijk gemaakt, zoals de reistijd bij een consult.

  • Bij een FZ-zorglegitimatie zijn velden toegevoegd voor het plaatsingsbesluitnummer, de forensische zorgtitel en de zorgcontractnummers. Meerdere zorgcontractnummers kunnen ook binnen 1 financieringsstroom vast worden gelegd.

  • Aanwezigheid van individuele cliënten in Ons Agenda kan worden gewijzigd. Hiervoor moet de optie Absenties toestaan in de uursoortinrichting zijn ingeschakeld.

  • De regelgeving schijrft voor dat 1 op de 20 zorgvraagtypering-afnemingen moet bestaan uit het afnemen van de volledige zorgvraagtypering. Ons Klinimetrie volgt deze regelgeving: in 5% van de gevallen waarin een cliënt een zorgvraagtypering moet invullen, biedt Ons Klinimetrie automatisch de volledige zorgvraagtypering aan. Meer informatie is te vinden in Zorgprestatiemodel: inrichting, GDS801 en handmatige facturen.