resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Pilot: Verlofaanvragen gebruiken

Pilot: Verlofaanvragen gebruiken

De verlofaanvragenmodule maakt het voor medewerkers mogelijk om zelf verlofaanvragen in te voeren. Deze aanvragen kunnen door de roosteraar of planner worden goed- of afgekeurd. In een overzicht is inzichtelijk wat de aanvragen van het team betekenen voor de beschikbare capaciteit per week of dag.

Deze functionaliteit bevindt zich momenteel in de pilotfase. Dit betekent dat een beperkt aantal organisaties toegang heeft tot de functionaliteit. De functionaliteit kan onaangekondigd wijzigen. De informatie in deze handleiding komt daarom mogelijk niet overeen met de actuele weergave en werkwijze. ZIe ook: Pilot: Verlofaanvragen

Benodigde autorisaties

Onderstaande rechten zijn nodig om verlofaanvragen van teams waar plan-/roosterrechten voor toegekend zijn, in te zien en te beheren. Worden deze rechten niet toegekend, dan kan een medewerker de verlofaanvragen alleen inzien.

  • Beheren verlofaanvragen (voor het beheren van aanvragen van het team waar iemand zelf lid van is)

  • Beheren verlofaanvragen van alle medewerkers

Proces

Om het verlof van een medewerker vast te leggen kan je twee processen hanteren:

  • Ofwel het definitief vastleggen van de afwezigheden, o.a. door de medewerker zelf. Zie: Beschikbaarheid en afwezigheid van een medewerker.

  • Ofwel het laten vastleggen van de afwezigheden door de medewerker of planner/roosteraar, maar waarbij er altijd definitieve goedkeuring van planner/roosteraar nodig is. Dit kan met de verlofaanvragen, waarover deze handleiding gaat.

Het proces kent de volgende stappen:

  1. De medewerker logt zelf in op het Medewerkerportaal en vult daar een verlofaanvraag aan. Het begrip 'aanvraag' is relevant; het is tenslotte nog geen definitieve goedkeuring van de zorgorganisatie.

  2. De planner of roosteraar kan het verzoek afwijzen, zonder aanpassing goedkeuren (akkoord), of met aanpassingen goedkeuren (aangepast). Als er nog niks mee is gebeurd, dan is de status open.

  3. Zodra de aanvraag is goegekeurd, dan wordt dit automatisch als afwezigheid vastgelegd. Hierdoor zullen bijvoorbeeld signaleringen ontstaan als de medewerker alsnog tijdens de afwezigheid wordt ingeroosterd. Zie ook: Beschikbaarheid en afwezigheid van een medewerker.

De functionaliteit kent twee kanten: de kant van de zorgverlenende medewerker en de kant voor de planner/roosteraar.

Inhoudsopgave