resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verlofaanvragen gebruiken

Verlofaanvragen gebruiken

De verlofaanvragenmodule maakt het voor medewerkers mogelijk om zelf verlofaanvragen in te voeren. Deze aanvragen kunnen door de roosteraar of planner worden goed- of afgekeurd. In een overzicht is inzichtelijk wat de aanvragen van het team betekenen voor de beschikbare capaciteit per week of dag.

Benodigde autorisaties

Onderstaande rechten zijn nodig om verlofaanvragen van teams waar plan-/roosterrechten voor toegekend zijn, in te zien en te beheren. Worden deze rechten niet toegekend, dan kan een medewerker de verlofaanvragen alleen inzien.

  • Beheren verlofaanvragen (voor het beheren van aanvragen van het team waar iemand zelf lid van is)

  • Beheren verlofaanvragen van alle medewerkers

Configuratie

Je moet per team instellen of het team gebruikmaakt van deze functionaliteit. Dat kan je doen bij de teaminstellingen van de betreffende teams. Zie ook: Ons Planning: teams configureren. Bovendien kan een medewerker pas verlofaanvragen indienen als verlofaanvragen is geconfigureerd voor het team waarvan de medewerker primair lid is (het teamlidmaatschap dat je vastlegt in Ons Administratie). Zie Medewerkers aan een team toewijzen voor meer informatie hierover.

Voorbeeld

Als een medewerker in Ons Administratie lid is van team A en in Ons Planning lid is van team A, B en C, dan volstaat het niet om verlofaanvragen alleen in te stellen voor team C. Op basis daarvan kan deze medewerker geen verlofaanvragen indienen. Dat kan de medewerker alleen als verlofaanvragen voor team A is geconfigureerd.

Proces

Let op: De beschikbaarheid en/of afwezigheid die je in Ons Planning vastlegt, wordt niet overgenomen naar en is niet zichtbaar in Ons Agenda. Gebruikers kunnen die informatie handmatig in Ons Agenda vastleggen.

Als je het verlof van een medewerker vast wilt leggen, kun je een van twee processen hanteren:

  • Ofwel het definitief vastleggen van de afwezigheden, o.a. door de medewerker zelf. Zie: Beschikbaarheid en afwezigheid van een medewerker.

  • Ofwel het laten vastleggen van de afwezigheden door de medewerker of planner/roosteraar, maar waarbij er altijd definitieve goedkeuring van planner/roosteraar nodig is. Dit kan met de verlofaanvragen, waarover deze handleiding gaat.

Het proces kent de volgende stappen:

  1. De medewerker logt zelf in op het Medewerkerportaal en vraagt daar een verlofaanvraag aan. Het begrip 'aanvraag' is relevant; het is tenslotte nog geen definitieve goedkeuring van de zorgorganisatie.

  2. De planner of roosteraar kan het verzoek afwijzen, zonder aanpassing goedkeuren (akkoord), of met aanpassingen goedkeuren (aangepast). Als er nog niks mee is gebeurd, dan is de status open.

  3. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, dan wordt dit automatisch als afwezigheid vastgelegd. Hierdoor zullen bijvoorbeeld signaleringen ontstaan als de medewerker alsnog tijdens de afwezigheid wordt ingeroosterd. Zie ook: Beschikbaarheid en afwezigheid van een medewerker.

De functionaliteit kent twee kanten: de kant van de zorgverlenende medewerker en de kant voor de planner/roosteraar.

Uurberekening op basis van de referteperiode

Schakel eerste de optie Uurberekening op basis van 13-weeks gemiddelde in. Ga hiervoor naar Ons Planning Beheer Applicatie instellingen Verlofaanvragen .

Een belangrijk onderdeel van de verlofaanvraag is voor hoeveel uur de medewerker verlof aanvraagt. Voor medewerkers die vaste dagen werken, is dit vrij eenvoudig uit te rekenen, maar voor medewerkers die flexibel werken kan dat best uitdagend zijn. Daarvoor kan je per team de standaard uurberekening voor verlofaanvragen op Gemiddeld aantal uren in de afgelopen 13 weken zetten.

Ga hiervoor naar Ons Planning en selecteer linksbovenin een team. Klik vervolgens onderin op Teaminstellingen. Onder het kopje Verlofaanvragen aan de rechterkant kan je de standaard uurberekening selecteren. Selecteer de optie Gemiddeld aantal uren in de afgelopen 13 weken om de duur van de verlofaanvraag op basis van de afgelopen 13 weken te berekenen.

/topic-images/Referteperiode_2001.png

Voor iedere medewerker die verlof aanvraagt, berekent Ons Planning (op basis van informatie uit Ons Administratie) hoeveel uren deze medewerker gemiddeld per dag heeft gewerkt. Bij de verlofaanvraag van de medewerker kan je de standaard uurberekening overschrijven:

Deze uren worden opgeslagen op het moment van goedkeuren. Dit gebeurt bewust niet automatisch, zodat we voorkomen dat een medewerker mogelijk ieder week de uren van het aangevraagde verlof ziet veranderen. Als je de uren wil herberekenen (actueel wilt maken voor de meest recente 13 weken), kan je dit per aanvraag doen of eenvoudig voor alle goedgekeurde aanvragen tegelijk.

/topic-images/Referteperiod2_2000.png
Inhoudsopgave