resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verlof en compensatie toegelicht

Verlof en compensatie toegelicht

Toelichting op de uitgangspunten en achtergrondinformatie rondom de diverse administratieopties rondom verlof- en compensatie in Ons

Nedap Ons biedt allerlei manieren om verlof en vrije tijd, zoals compensatie, vakantiedagen of andere verlofopties, te administreren. Verlof in Ons bestaat uit vastgelegde uren, die opgenomen kunnen worden als vrije tijd of uitbetaald kunnen worden. Veel verlofmogelijkheden worden automatisch in speciale verlofpotjes bijgehouden. Voor bijzondere vormen van verlof, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of ouderschapsverlof biedt Ons geen specifieke functionaliteit. Wel bieden allerlei inrichtingsopties mogelijkheden om ook hiervoor een passende administratie voor op te zetten.

Welke soorten verlof kunnen automatisch in Ons bijgehouden worden?

Ons biedt mogelijkheden voor het automatisch administreren van diverse soorten verlof:

Hoe wordt verlof binnen Ons opgebouwd?

De wijze waarop het verlof in de diverse verlofpotjes opgebouwd wordt, verschilt per soort verlof. In veel gevallen wordt jaarlijks saldo bijgeschreven, bijvoorbeeld via een import of via handmatige bijschrijvingen. Bij compensatie bouwt de gebruiker saldo op door meer te werken dan de vaste contracturen. De opbouw kan zowel positief als negatief van aard zijn.

Hoe kunnen gebruikers verlof opnemen in Ons?

/topic-images/Verlof%20opnemen%20in%20Ons_173.png

Verlof registreren

Verlof fiatteren

Compensatie opnemen in Ons

Compensatie wordt op een andere manier opgenomen: hier geldt dat meeruren ten opzichte van het contract automatisch bij het compensatiesaldo opgeteld worden. Minuren worden automatisch van het compensatiesaldo afgetrokken. Specifieke inrichtingsopties maken het mogelijk om deze werking verder te specificeren.

Hoe wordt verlof verloond?

Via een verloningsexport is het aantal vakantiedagen, maar bijvoorbeeld het aantal uit te betalen vakantie- of compensatieuren, te exporteren uit Ons en vervolgens handmatig te importeren in de verloningsapplicatie die binnen de zorgorganisatie gebruikt wordt. Voor een succesvolle export zijn diverse inrichtingsonderdelen belangrijk:

  • Registratie van het verlof via een uursoort

  • Opname van de te exporteren uursoorten in een werkend filter

  • Opname van de te exporteren verlofonderdelen in het exportprofiel

Zie Export van gegevens naar rooster- en verloningspakketten toegelicht voor meer informatie.

Inhoudsopgave