resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Registratie van tijd: toegelicht

Registratie van tijd: toegelicht

Dit artikel geeft uitleg over de verschillende manieren van het registreren van tijd en de mogelijke herkomst van registratieregels in Ons.

De volgende processen zijn afhankelijk van registraties in Ons:

  • Verantwoording van de geleverde zorg.

  • Declareren en factureren van de geleverde zorg aan debiteuren (zorgkantoren, zorgverzekeraars, het rijk, gemeentes, particulieren, etc.).

  • Verloning van de gewerkte tijd aan medewerkers.

  • Vergelijken van de geplande zorg met de daadwerkelijk geleverde zorg.

Inhoudsopgave