resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Stichting Benchmark GGZ-export

Stichting Benchmark GGZ-export

Met de Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ)-export kunnen gegevens over de mate waarin ROM-metingen gedaan worden, geëxporteerd worden. In Ons Administratie is een exportprofiel aanwezig dat handmatig geactiveerd kan worden. Het daaruit volgende bestand kan bij SBGGZ aangeleverd worden.

Ter informatie

Deze systematiek is sinds 1 januari 2022 vervangen door het Zorgprestatiemodel. De informatie in deze handleiding blijft beschikbaar als naslagwerk.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Importeren en exporteren

Gegevens die geëxporteerd worden

  • Er worden gegevens geëxporteerd van de mate waarin ROM-metingen (vanuit Roqua of TelePsy) zijn uitgevoerd. Om de mate waarin ROM-metingen zijn uitgevoerd te kunnen meten, worden gegevens over trajecten zowel met als zonder ROM-metingen geëxporteerd. Hiervoor worden alleen de gestelde verplichte elementen in de minimale dataset aangeleverd.

  • De export wordt gedaan op basis van alle afgesloten zorgtrajecten van het type Basis GGZ en Specialistische GGZ.

  • Voor enkele zorgdomeinen is geen aanlevering nodig. Voorbeelden hiervan zijn jeugdtrajecten en dyslexie. De gegevens over deze zorgdomeinen worden niet geëxporteerd: 3DMLS-SNL, EMT, 3DMSPL-ACC, PI-DICTEE.

  • Trajecten van cliënten waarvoor een privacyverklaring geldt, worden buiten beschouwing gelaten en niet geëxporteerd.

Configuratie

Export uitvoeren

Zodra de configuratie gereed is kan de export gestart worden. Zie Het draaien van een test- of productie-export.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave