resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Roostergebaseerd autoriseren

Roostergebaseerd autoriseren

Met roostergebaseerd autoriseren is het mogelijk om medewerkers te autoriseren op basis van het rooster in Ons Planning.

Verschil tussen planning- en roosterautorisatie

  • Roostergebaseerde autorisatie is gericht op locaties en is ontwikkeld voor intramurale omgevingen. Planningsgebaseerde autorisatie is specifieker, gericht op cliënten en ontwikkeld voor extramurale omgevingen. Zie Planningsgebaseerd autoriseren voor meer informatie.

  • Er is aanvullende configuratie in Ons Planning nodig om met roostergebaseerde autorisatie te werken.

Achtergrond en werking

Met deze functionaliteit is het mogelijk om medewerkers op rolniveau te autoriseren voor de locaties (en daarmee cliënten van die locaties), op basis van het rooster in Ons Planning. Dit houdt in dat als een medewerker is ingeroosterd op een dienst in een team, de medewerker toegang heeft tot de cliënten van de locatie waar het team zorg voor levert.

Aandachtspunten

  • De functionaliteit is ontwikkeld voor intramurale omgevingen.

  • Roostergebaseerd autoriseren kan alleen ingesteld worden als aangepast bereik of rolbereik: niet als standaardbereik per gebruiker. Meer informatie zie Ons Autorisatie: toelichting-> Bereik: verschillende inrichtingsopties.

  • Niet alle Ons-applicaties kunnen al overweg met dynamisch autoriseren, waar roostergebaseerd autoriseren onder valt. In die gevallen heeft roostergebaseerd autoriseren geen effect op het bereik van de gebruiker in de desbetreffende applicatie. Welke applicaties dit betreft, is te vinden in deze handleiding Instellingen Ons Autorisatie en afwijkend autorisatiegedrag.

  • De periode waarbinnen de medewerker voor de locatie is geautoriseerd, is instelbaar. Standaard is dit één dag voordat de dienst plaatsvindt, de dag waarop de dienst plaatsvindt en één dag nadat de dienst plaats heeft gevonden. In Ons Autorisatie is dit via Instellingen te wijzigen.

  • Als de diensttoewijzing in het rooster wijzigt, volgt de autorisatie deze wijziging. Dit gebeurt vrijwel direct (vertraging van twee minuten). Dit houdt in dat als een andere medewerker op de dienst wordt ingeroosterd, deze medewerker meteen de autorisaties krijgt die bij het team horen. Dit is met name voor flexmedewerkers nuttig.

  • Als een medewerker niet meer op een dienst is ingeroosterd, worden de autorisaties op basis van het rooster meteen ingetrokken.

Inhoudsopgave