resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Autorisatie: configuratie

Ons Autorisatie: configuratie

Toelichting op en uitleg over de diverse configuratiemogelijkheden in Ons Autorisatie

Overzicht van alle handleidingen over Ons Autorisatie

Om Ons Autorisatie te kunnen gebruiken, is geen aanvullende inrichting nodig. Wel gelden er diverse aandachtspunten die te maken hebben met inrichting.

Benodigde autorisatie

Om toegang te krijgen en aan de slag te kunnen in Ons Autorisatie zijn diverse autorisatietaken beschikbaar, die afhankelijk van de handelingen die de gebruiker moet kunnen toevoegen, toegekend kunnen worden via Ons Autorisatie.

 • Taak: Applicatiebeheer

 • Taak: Audits bekijken

 • Taak: Escalatielog bekijken

 • Taak: Gebruikers en hun roltoewijzingen bekijken

 • Taak: Gebruikers en roltoewijzingen beheren

 • Taak: Ons Autorisatie-instellingen beheren

 • Taak: Rollen beheren

Bereik: Voor alle bovenstaande taken geldt dat als deze taken wordt toegekend, de gebruiker toegang krijgt tot de autorisatiegegevens van alle gebruikers in de organisatie, ongeacht het eigenlijke toegekende bereik van de gebruiker.

Instellingen Ons Autorisatie en afwijkend autorisatiegedrag

Niet alle functionaliteit binnen de Nedap Ons applicaties kan al overweg met alle autorisatiemogelijkheden uit Ons Autorisatie. In sommige gevallen is inzage alleen mogelijk als de gebruiker via het standaard-locatiebereik toegang heeft tot de locatie van de cliënt (ook al is er daarnaast sprake van een cliënt-medewerkerrelatie). Zie Ons Autorisatie: afwijkend autorisatiegedrag voor meer informatie.

Migratie van eerder ingesteld autorisatiemodel naar Ons Autorisatie

Bij organisaties die van het oude autorisatiemodel overstappen naar Ons Autorisatie, geldt dat de bestaande autorisatie-inrichting één op één overgenomen wordt door het nieuwe autorisatiemodel in Ons Autorisatie.

In de onderstaande handleiding staat uitgelegd waar de onderdelen in het nieuwe model terug te vinden zijn en welke verschillen er tussen beide modellen bestaan:

Migratie van eerdere autorisatiemodel naar Ons Autorisatie

Periode van toegang tot medewerkergegevens voor of na een Teamtoewijzing

Met het tijdsvenster voor Teamtoewijzingen stel je in hoelang medewerkers als onderdeel van het team worden beschouwd, zodat ze nog onder een bepaald team kunnen worden gefiatteerd of hun zorgregels over een eerder periode nog aan te passen zijn. Ga in Ons Autorisatie naar Instellingen en pas de waarden achter Teamtoewijzing aan.

Het tijdsvenster staat standaard op 14 dagen in de toekomst en 14 in het verleden:

 • 14 dagen voordat de medewerker aan het team wordt toegekend

 • 14 dagen na de toekenning aan een team (bijvoorbeeld nadat het dienstverband is afgelopen of nadat de medewerker naar een ander team is verplaatst)

De maximale waarde die je hier in kunt voeren is 84 dagen in de toekomst en 84 in het verleden (ongeveer 3 maanden). Wijzigingen in dit tijdsvenster hebben direct na het opslaan effect op de autorisaties.

Periode van toegang tot cliëntgegevens voor of na een locatietoekenning

Medewerkers hebben toegang tot cliëntgegevens indien de rollen daarvoor zijn ingesteld en indien de locaties waarvoor deze gelden bij de medewerker zijn ingesteld. Het is meestal echter nodig dat medewerkers al eerder toegang hebben tot de cliëntgegevens voordat de cliënt is toegewezen aan een locatie, of na de periode dat een cliënt aan een locatie was toegewezen. Of, en hoe lang een medewerker de gegevens van een cliënt buiten de toegekende locatie(s) mag inzien, kan geconfigureerd worden.

Configuratie periode van toegang

 1. Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen en klik onder Dashboard op Signaleringen

 2. Onder het kopje Tijdvenster locatie-autorisatie zijn twee instellingen zichtbaar waarmee de periode van toegang tot cliëntgegevens beheerd kan worden.

/topic-images/SignaleringenTijdsvenster_203.jpg

Voorbeeld

Cliënt Jansen heeft een locatietoekenning op locatie A van 1 januari 2019 t/m 1 april 2019. Met de instelling in dit voorbeeld (14 dagen en 7 dagen) betekent dit het volgende:

 • Medewerkers die toegang hebben tot de cliëntgegevens van locatie A kunnen de cliëntgegevens nog inzien tot 15 april 2019 (14 dagen na 1 april).

 • Medewerkers die toegang hebben tot de cliëntgegevens van locatie A kunnen de cliëntgegevens al inzien vanaf 25 december 2018 (7 dagen voor 1 januari).

Autorisatie ook van toepassing laten zijn op onderliggende locaties

Via een speciale optie is het mogelijk in te stellen dat een gebruiker die geautoriseerd is voor een bovenliggende locatie, direct ook geautoriseerd is voor alle onderliggende locaties. Dit is op organisatieniveau in te stellen. Per gebruiker kan hier bij het autoriseren nog van afgeweken worden. Om dit in te stellen:

 1. Ga in Ons Autorisatie naar Instellingen Algemeen Autorisatie van toepassing laten zijn op onderliggende locaties

 2. Je wordt vervolgens doorgeleid naar Ons Administratie.

 3. Zet onder Cliënten het vinkje aan bij 'Autorisatie ook van toepassing laten zijn op onderliggende locaties.'

Wordt er nu bij een gebruiker een bereik ingesteld? Dan worden bij het selecteren van bovenliggende locaties automatisch ook vinkjes bij de onderliggende locaties gezet, die niet aangepast kunnen worden zolang de bovenliggende locatie ook tot het bereik behoort.

Activering of deactivering van het vinkje heeft alleen effect op bereik dat na activering van het vinkje ingesteld wordt. Reeds ingestelde autorisatiebereiken zullen hierdoor dus niet wijzigen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave