resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliënt inplannen op een dienst (V&V)

Cliënt inplannen op een dienst (V&V)

Benodigde autorisaties

Je hebt een teamlidmaatschap nodig voor het betreffende team, en daarnaast de volgende autorisaties:

  • Taak: Ons Planning - Plannen en roosteren (Alle teams)/Ons Planning - Plannen en roosteren (Eigen teams)

  • Taak: Ons Planning - Roosteren (Eigen teams)

Verslepen

De plankaartjes die aan de linkerkant van het scherm staan, moeten versleept worden naar een dienst. Klik met de linkermuisknop op een plankaartje en houd deze ingedrukt terwijl je deze naar een dienst versleept. Door het loslaten van de linkermuisknop wordt het plankaartje in de dienst geplaatst.

De plek in de dienst bepaalt ook de volgorde van de route die de medewerker volgt. De kaartjes bovenin de dienst zullen eerst afgewerkt worden, daarna de onderste.

Wil je weten hoe plankaartjes onstaan? Bekijk dan Een zorgmoment van een cliënt toewijzen aan een team in Ons Planning.

Als je een plankaartje selecteert, wordt automatisch gekeken in welke diensten dit kaartje ingepland mag worden. Dit wordt gedaan op basis van deskundigheid die bij de dienst is ingericht. De diensten waar het kaartje niet ingepland mag worden zullen uitgegrijsd worden.

Eenmalig een plankaartje verplaatsen

Een verplaatsing van een plankaartje betekent dat het kaartje in de weken daaropvolgend ook in dezelfde dienst zijn ingepland.

Als je een kaartje eenmalig wilt verplaatsen, houd je tijdens het verslepen de spatiebalk van je toetsenbord ingedrukt. Wil je het eenmalig verplaatste plankaartje vervolgens terugzetten, dan klik je er met je rechtermuisknop op en selecteer je Terugzetten of Actie terugzetten.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave