resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Overlappende zorgregels bij bereikbaarheids- en slaapdiensten

Overlappende zorgregels bij bereikbaarheids- en slaapdiensten

In deze handleiding lees je hoe je overlap inschakelt voor de specifieke combinaties van uursoorttypes met betrekking tot bereikbaarheids- en slaapdiensten.

In Ons wordt er gevalideerd op overlappende zorgregels van medewerkers. Normaal gesproken is het onwenselijk dat er overlap toegestaan wordt bij medewerkers, maar bijvoorbeeld bij bereikbaarheids- en slaapdiensten is dit wel wenselijk. Overlap wordt vervolgens alleen toegestaan voor combinaties van specifieke uursoorttypes:

 • Alle hieronder benoemde cao's: Bereikbaarheidsdienst en Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst

 • Enkel vvt-cao's die hieronder benoemd zijn: Slaapdienst en Oproep tijdens slaapdienst, en Aanwezigheidsdienst en Oproep tijdens aanwezigheidsdienst

Vervolgens is het afhankelijk van de cao van de medewerker of overlap toegestaan wordt. Overlap is nu alleen van toepassing bij de onderstaande cao's (en de slaapdienst 50%- en hardheidsclausule-varianten daarvan):

 • V&V intramuraal

 • Intramuraal met reistijd

 • GGZ

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening A

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening B

 • Gehandicaptenzorg

 • Sociaal werk A + Sociaal werk A met reistijd

 • Sociaal werk B + Sociaal werk B met reistijd

 • Thuiszorg (extramuraal) 2014

 • HV (Thuiszorg zonder reistijd) 2014

Zie Cao in Ons toegelicht voor meer informatie.

Voorbeeld

Als een medewerker tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen, voeg je die oproeptijd toe als aparte registratie. Dat komt omdat de uitbetalingsfractie tijdens een oproep anders is dan tijdens de algemene dienst zelf. Met andere woorden: In deze situatie wil je dus dat registraties op een uursoort van het type bereikbaarheidsdienst kunnen overlappen met een registratie op een uursoort van het type oproep tijdens bereikbaarheidsdienst.

Toestaan van overlap inschakelen

Bij de Uursoortconfiguratie vind je de optie Toestaan van overlap in zorgregels met specifieke uursoorten. Vink deze optie aan om overlap toe te staan bij combinaties van registraties op specifieke uursoorttypes. Ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige instellingen Uursoortconfiguratie :

/topic-images/UursoortconfigToestaanVanOverlap_1820.jpg

Overlap met werktijdregistraties op bepaalde diensten binnen de VVT

Deze inrichting werkt vooralsnog alleen binnen de VVT (voor VVT-cao's).

Je kunt overlappende cliëntentijd en/of oproeptijd boven op je bereikbaarheids-, slaap- of aanwezigheidsdiensten boeken. Overlap kan wenselijk zijn voor de volgende situaties:

 • Een dienst met een oproep

 • Een dienst met tussendoor een clientregistratie (waarvan de cliëntregistratie als oproep wordt gezien)

 • Een dienst met een oproep én overlappende cliënttijd (niet alle overlappende regels moeten als werktijd worden geteld)

 • 75% van de dienst gewerkt (de hele dienst wordt meegeteld als werktijd)

Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen Uursoortconfiguratie en bekijk het onderdeel Oproep.

/topic-images/Oproepinstellingen_1981.png

Omdat reistijd ook onderdeel kan zijn van een oproep kan handmatig ingevoerde reistijd overlappen met een bereikbaarheids-, slaap- of een aanwezigheidsdienst. Let op: Het gaat hierbij om de voorafgedefinieerde systeemuursoort Reistijd.

Je kunt hier 3 uursoorten selecteren die relevant zijn voor de bovenstaande instelling. De geselecteerde uursoorten worden gebruikt als vervanging van de cliëntentijd die tijdens de betreffende dienst is geschreven. Dit zorgt ervoor dat het systeem de juiste berekeningen kan doen. Let op: Als hier geen uursoort wordt geselecteerd, dan werkt de verloning niet zoals verwacht in combinatie met overlappende cliëntentijd en een dienst. De uursoorten die hier geselecteerd kunnen worden, worden al gefilterd op relevant type. Als de lijst leeg is, kan er geen uursoort worden gevonden met het type dat het systeem nodig heeft.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave