resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Vandaag: gebruik

Ons Vandaag: gebruik

Uitleg over het gebruik en de mogelijkheden van de Ons Vandaag-app.

Aan de slag

Heb je de gebruikshandleiding gelezen? Bekijk dan onze overige documentatie over Ons Vandaag:

Cliëntenlijst raadplegen

/topic-images/Wijzigingen%20Ons%20Vandaag_1724.png

Via de optie Cliënten in het menu van de Ons Vandaag app kun je een cliëntenlijst raadplegen, waarin de cliënten terug te vinden zijn die in jouw planning voorkomen. Op dit moment toont deze lijst alleen de namen van de cliënten. Op termijn worden deze gegevens verder uitgebreid met onder meer contactgegevens en informatie over geplande bezoeken, op dezelfde wijze als deze in de Nedap Ons app terug te vinden zijn.

Clientdossier raadplegen

 • Klik op de naam in de cliëntenlijst om ook de geboortedatum van de cliënt te zien en eventueel door te navigeren naar het dossier van de cliënt.

Een bezoek afvinken of aanpassen

Bezoek afvinken

Het afvinken van een kaartje houdt in dat je voor jezelf bijhoudt waar je bent geweest. In onderstaand voorbeeld zie je dat je een bezoek hebt afgevinkt.

/topic-images/Ons%20vandaag_afgevinkt_331.png

Het afvinken van je planning wordt alleen op je telefoon opgeslagen. Dit wordt dus niet opgeslagen in het systeem.

Tijdsduur aanpassen of markeren als 'uitgevallen'

Verloopt een bezoek anders dan gepland? Dan kan je de tijdsduur aanpassen of markeren als uitgevallen.

De gevolgen van het aanpassen van de tijdsduur of het markeren als uitgevallen zijn als volgt:

 • Markeren als uitgevallen (bezoek annuleren): De registratie voor dit bezoek na planning is realisatie wordt verwijderd.

 • Tijdsduur van bezoek verkorten: De registratie voor dit bezoek na planning is realisatie wordt verkort met de aangegeven hoeveelheid minuten. In het geval van meerdere plankaartjes bij een bezoek wordt de tijd in mindering verdeeld over de plankaartjes.

 • Tijdsduur van bezoek verlengen: De registratie voor dit bezoek na planning is realisatie wordt verlengd met de aangegeven hoeveelheid minuten. In het geval van meerdere plankaartjes bij een bezoek wordt de extra tijd verdeeld over de plankaartjes.

Aanpassingen aan geplande bezoeken zijn niet mogelijk als:

 • het bezoek niet wordt geëxporteerd;

 • een bezoek geen cliëntbezoek is;

 • een bezoek een dummycliënt betreft.

Bij het aanpassen van de tijdsduur krijg je een scherm te zien waarin je de afwijking kunt aangeven:

/topic-images/Ons%20vandaag_duur%20aanpassen_332.png

 • Links in beeld zie je knoppen om de tijdsduur te verkorten.

 • Rechts in beeld zie je knoppen om de tijdsduur te verlengen

 • Als je de tijdsduur aanpast, zie je in beeld de tijdsduur verschijnen zoals die uiteindelijk geregistreerd wordt.

Het blijft mogelijk om de registratie te wijzigen, tenzij de werkstaat ondertekend is. Ook is het (tot de werkstaat ondertekend is) mogelijk om de markering dat de oorspronkelijk geplande tijd veranderd is, weer te verwijderen. Daarmee wordt de afspraak weer opgeslagen zoals deze oorspronkelijk gepland was.

Aangepaste bezoeken worden in eerste instantie alleen op je telefoon opgeslagen. Pas zodra je bij de planning op 'uren registreren' klikt, worden de aanpassingen verzonden naar het systeem.

Ongeplande bezoeken vastleggen en registreren

Met Ons Vandaag is het mogelijk om ongeplande bezoeken, die tussen je planning in kunnen voorkomen, direct vast te leggen op het moment dat ze gebeuren. Uitleg hierover vind je in Ons Vandaag: ongeplande bezoeken registreren.

Let op! Bij het vastleggen van ongeplande bezoeken en wijzigingen in jouw planning is het belangrijk om de gewijzigde planning diezelfde dag vóór middernacht te registreren en verzenden. Meer uitleg hierover zie de bovengenoemde handleiding.

Uren registreren

Via de knop Uren registreren zet je alle uren en correcties om naar gewerkte tijd.

 • Dit proces kun je één keer per dag uitvoeren om je planning is realisatie-export te draaien en je opgegeven correcties door te voeren.

 • Uren registreren is 8 uur vóór het einde van de laatste dienst op de dag mogelijk.

 • Bij uren die als gevolg van een nachtdienst over de dag heen getild worden, is in het scherm te zien tot wanneer welke uren te registreren zijn en wanneer bepaalde registraties en correcties alleen nog via de werkstaat uit te voeren zijn.

 • De app toont gebruikers ook een notificatie op het vergrendelscherm om te laten weten dat uren en eventuele correcties op de oorspronkelijke planning nog geregistreerd moeten worden. De notificatie verschijnt ofwel zodra het laatste bezoek is afgerond, ofwel om 23.00 uur, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

/topic-images/Ons%20vandaag_uren%20registreren_1252.jpg

Je werkstaat invullen en ondertekenen

Uren invoeren en zorgregels toevoegen

In de werkstaat zie je een overzicht van de gewerkte uren. Heb je aanvullende cliënten bezocht, of wil je indirecte tijd (zoals vakantie, cursus of ziekte) registreren? Dat kan je op deze plek doen. Gebruik daarvoor het plus-icoon rechtsonder in beeld.

Bij het tonen van cliëntgegevens houdt Ons Vandaag rekening met het bereik dat ingesteld is bij de autorisatie van de medewerker in Ons Autorisatie. In het bereik staat wat de medewerker in welke situatie mag zien. Uitleg over het bereik en de inzagemogelijkheden van cliëntgegevens is te vinden in Ons Vandaag: configuratie

Ook kan je in de werkstaat je kilometers of fietsdagen invoeren.

Het is in tegenstelling tot het Medewerkerportaal niet mogelijk om in Ons Vandaag automatisch kilometers te berekenen.

/topic-images/Ons%20vandaag_werkstaat_333.png

Uren en zorgregels zijn alleen toe te voegen via de opties Cliënt, Uursoort en Indirecte tijd als deze zijn ingesteld via de weekkaartprofielen:

 • Cliënt: Alleen toe te voegen op een dag zonder planning, of een dag zonder planning die nog niet is ondertekend. Ook kan dit maximaal 1 dag in de toekomst geselecteerd worden.

 • Uursoort: Toe te voegen op een dag zonder planning, of een dag zonder planning die nog niet ondertekend is

 • Indirecte tijd: Altijd toe te voegen.

Wil je de cliënt- en werktijd splitsen? Stel dit dan in via de weekkaartprofielen. Bekijk Ons Medewerkerportaal: registreren toegelicht voor meer informatie.

Uursoorten verdelen

De productieregistratie (verdeling van tijd over de uursoorten) van een bezoek in Ons Administratie wordt bepaald door de combinatie zorgarrangement (cliënt) en deskundigheidsprofiel (medewerker).

Als je uren in Ons Vandaag toevoegt, heb je de optie om de tijd te verdelen of een activiteit te kiezen.

/topic-images/Ons%20vandaag_uren%20verdelen_1251.jpg

Zie Urenverdeling van arrangement configureren voor meer informatie.

Ondertekenen

Je ondertekent een werkstaat om aan te geven dat de ingevulde uren door jou zijn gecontroleerd en kloppen. Hierdoor weet je leidinggevende dat deze juist zijn en ze kan fiatteren.

Zit je werkweek erop en wil je de volledige werkweek ondertekenen? Lees hieronder dan de informatie onder het kopje 'Weekoverzicht' -> 'De gehele week ondertekenen'.

Zodra je dienst is afgelopen, kan je de werkstaat ondertekenen. Hierbij gaat het systeem uit van de geplande eindtijd. Wij werken er aan om dit ook al voor het geplande einde van de dienst mogelijk te maken.

Verwachte starttijd

Als een bezoek korter of langer duurde, heeft dat effect op de rest van je dag. Als je een half uur langer bij een cliënt bent, betekent dat automatisch dat je een half uur later bij de volgende bezoeken bent.

Voorbeeld

In de afbeelding hieronder duurde het bezoek dat rood gemarkeerd is 15 minuten langer. De verwachte starttijd van de twee opvolgende bezoeken (groen gemarkeerd) is daarom 15 minuten later dan gepland.

Het oranje gemarkeerde bezoek duurde 15 minuten korter. De verwachte starttijd van dit bezoek is 15 minuten later vanwege eerdere aanpassingen. Omdat dit bezoek echter 15 minuten korter duurde, is de verwachte starttijd van de volgende bezoeken weer gelijk aan de planning (paars gemarkeerd).

De verwachte starttijd wordt enkel in de app getoond als handigheid voor de medewerker, en is niet zichtbaar in andere applicaties.

/topic-images/2020-07-22%2013_15_34-Verwachtte%20starttijd%20_%20Ons%20Vandaag%20(Pilot)%20_%20ONS_1263.jpg

Weekoverzicht

Via het menuitem Weekoverzicht zijn per week de totallen aan registraties terug te vinden, verdeeld over clienttijd, indirecte uren, weekkaart-uren en reistijd. Via de datum-scroller bovenaan zijn de totalen van verschillende weken in te zien.

 

De gehele week ondertekenen

/topic-images/Ons%20Vandaag%20week%20ondertekenen_1634.png

Zit jouw werkweek erop en wil je de gehele week tot en met zondag alvast ondertekenen? Onderteken via de knop Week ondertekenen dan direct de gehele week. Met deze actie worden alle uren tot en met de zondag in de te ondertekenen week ondertekend. De ondertekening wordt ook doorgezet naar Ons Administratie en Ons Medewerkerportaal.

 1. Tik op 'Week ondertekenen

 2. Bevestig de pop-up om te laten weten dat je zeker weten de gehele week tot en met zondag wil ondertekenen.

 3. Het scherm zal vervolgens bevestigen dat je uren ondertekend zijn:

  /topic-images/Ons%20Vandaag%20Weekoverzicht%20ondertekend_1635.png

Wij adviseren wel om indien mogelijk voor ondertekening per dag te kiezen via de optie Werkstaat, om op die manier te voorkomen dat ongeplande aanpassingen of wijzigingen later in de week alsnog verwerkt moeten worden.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave