resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Medewerkerportaal: zorgregels per dag registreren en zorgregels doorschuiven

Ons Medewerkerportaal: zorgregels per dag registreren en zorgregels doorschuiven

In deze handleiding lees je hoe je zorgregels per dag registreert zonder en met het principe 'planning is realisatie' en welke voorwaarden er verbonden zijn aan het doorschuiven van zorgregels.

Er is een verschil in werkwijze tussen het registreren van tijd zonder het principe 'Planning is realisatie' (zorgregels afkomstig uit Ons Planning), en met dit principe. Zie Registraties vanuit Ons Planning configureren voor meer achtergrondinformatie.

Zie Ons Medewerkerportaal: tijd registreren toegelicht voor meer informatie over benodigde autorisaties, voorwaarden en navigatie.

Registraties verwerken zonder het principe Planning is realisatie

Registraties verwerken met het principe Planning is realisatie

Als gebruik gemaakt wordt van het principe Planning is realisatie, worden de planmomenten zoals deze in de planning staan, 1-op-1 gekopieerd naar zorgregels. De momenten worden geëxporteerd zodra de dienst is afgelopen.

Niet alleen de planmomenten, maar ook afwezigheden en (in geval van rooster is realisatie) roostergegevens worden geëxporteerd.

Zorgregels doorschuiven

Doorschuiven werkt niet als de splitsing van cliënt- en werktijd wordt gebruikt. Alleen werktijd mag niet overlappen. Als de spltsing van cliënt- en werktijd wordt gebruikt en cliënttijden worden aangepast, worden zorgregels niet automatisch doorgeschoven, omdat in die situatie overlap is toegestaan. Zie Weekkaartprofielen configureren voor meer informatie over het splitsen van cliënt- en werktijd.

Het is mogelijk dat de eindtijd van een zorgregel anders is, dan was ingepland. Indien er daarna zorgregels zijn, waarbij er na aanpassing tijd is die overlapt, dan worden de navolgende zorgregels doorgeschoven. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Er mogen geen zorgregels met onbekende start- of eindtijden zijn.

  • Enkel bij het verlaten van de eindtijd waarbij de volgende regel (inclusief reistijd) overlapt zou worden, zal de starttijd van alle opvolgende bezoeken met de overlap worden opgeschoven.

In alle andere gevallen zal er een foutmelding ontstaan dat er overlap met een andere zorgregel is.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave