resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Weekkaartprofielen configureren

Weekkaartprofielen configureren

In een weekkaartprofiel wordt ingesteld wat een medewerker mag registreren. Er kunnen meerdere weekkaartprofielen worden gemaakt. Een weekkaartprofiel kan vervolgens aan de medewerker gekoppeld worden.

Benodigde autorisatie

 • Taak: Applicatiebeheer

Navigatie

Alle instellingen van de weekkaart worden besproken. Niet alle instellingen zijn verplicht. Als een instelling optioneel is staat dit vermeld. Ga naar Beheer Instellingen Weekkaarten .

 • Als je een weekkaart wilt bewerken, klik je op de naam van het weekkaartprofiel.

 • Als je een nieuw weekkaartprofiel wilt aanmaken, klik je op de knop Profiel toevoegen.

  Vul een naam in voor het nieuwe weekkaartprofiel en klik op Opslaan.

  /topic-images/2019-03-25%2010_02_41-Weekkaartprofiel_106.png

Algemene instellingen voor registratie

/topic-images/2019-03-25%2010_14_55-Weekkaartprofiel_%20Test-Weekkaart_107.png
 1. Splitsing cliëntregistratie en werktijdregistratie: optioneel is op te geven of een splitsing gedaan moet worden in registraties tussen cliënttijd en werktijd. De geregistreerde werktijd wordt gebruikt voor de verloning en cao- en ORT-berekeningen. De cliënttijd wordt gebruikt voor declaratie en facturatie naar cliënten. Door deze mogelijkheid worden overlap en/of dubbelingen in registraties voorkomen.

  Deze instelling kan (onder andere) gebruikt worden bij:

  • Rooster is realisatie in combinatie met DBC-registraties

  • Gebruik van bereikbaarheidsdiensten in combinatie met daadwerkelijke cliënttijd

  Bij gebruik met Ons Agenda: bij medewerkers die geen werktijd mogen registreren moet dit vinkje ingeschakeld zijn. Vanuit het oogpunt van Ons Agenda wordt er vanuit gegaan dat werktijd afkomstig is vanuit het rooster.

  Let op: werktijd ook registreren vanuit Ons Agenda zou voor mislukte registraties kunnen zorgen.

  Als de eerste optie wordt gekozen, verschijnt de optie om cliëntregistraties af te ronden.

 2. Schakel het aanmaken van zorgregels met TouchPro uit: als gebruikgemaakt wordt van Planning = Realisatie, in combinatie met TouchPro, moet dit vinkje aangezet worden. In dat geval geldt de planning als gewerkte tijd, en is het niet wenselijk dat de TouchPro daarnaast nog zorgregels aanmaakt.

 3. Toestaan van registraties van indirecte uren in de toekomst: met deze instelling kunnen medewerkers indirecte uursoorten in de toekomst via de dagkaart registreren. Directe uursooten kunnen nog steeds enkel in het verleden geregistreerd worden.

 4. Verplicht dossierrapportage schrijven bij cliëntentijdregistratie: met deze optie is het voor medewerkers in Ons Agenda verplicht om een dossierrapportage in Ons Agenda te maken bij het registreren van cliënttijd. Zie Ons Agenda: Eigen afspraak registreren en registratie-overzicht voor meer informatie.

 5. Registreer zorgregels in de reeds gefiatteerde periode: dit geeft gebruikers van Ons Agenda de mogelijkheid om in een reeds gefiatteerde periode zorgregels aan te maken. Het betreft alleen registratie, bestaande zorgregels kunnen niet aangepast of verwijderd worden.

Uursoorten toevoegen

/topic-images/2019-03-25%2011_27_25-Weekkaartprofiel_%20Test-Weekkaart_110.png

Het weekkaartprofiel bepaalt welke uursoorten toegevoegd of gewijzigd mogen worden. Onder deze kopjes zijn de uursoorten te selecteren. Kies Uursoort toevoegen onder het juiste kopje om uursoorten toe te voegen.

 • Weekkaartuursoorten (tijdsduur): uursoorten waar achteraf tijd op wordt geregistreerd.

 • Indirecte uursoorten (begin- en eindtijd): uursoorten waarmee live tijd geregistreerd wordt, alleen relevant voor gebruik met registratieapparaten.

 • Directe uursoorten, zoals AIV: directe uursoorten, zoals AIV en MSVT.

Uursoort toevoegen

 1. Klik op Uursoort toevoegen onder het kopje waar je een uursoort wil toevoegen.

 2. Selecteer het uursoort dat je toe wil voegen aan het weekkaartprofiel.

 3. Geef vervolgens aan waar dit uursoort weergegeven moet worden:

  - iO server zorgt ervoor dat de uursoort in Ons Administratie weergegeven en te gebruiken wordt.

  - iO TouchPro zorgt ervoor dat de uursoort in de TouchPro- functionaliteit zichtbaar en te gebruiken wordt.

  - iO Me zorgt ervoor dat de uursoort in Ons Medewerkerportaal en in Ons Agenda weergegeven en te gebruiken wordt. Kilometers worden altijd weergegeven. Maar alleen wanneer automatische kilometerdeclaratie is ingeschakeld en alles correct is ingericht, zorgt iO Me ervoor dat je de kilometers kan bewerken.

  /topic-images/2019-03-25%2013_21_20-Weekkaartprofiel_%20Test-Weekkaart_114.png

Zie Uursoorten configureren voor meer informatie over het aanmaken van uursoorten of Declaratiesoorten configureren voor meer informatie over het aanmaken van declaratiesoorten.

Declaratiesoorten toevoegen

Met de declaratiesoort kan je aangeven welke soorten declaraties voor vervoer (kilometers, of dagen) de medewerker mag invoeren.

Klik op de knop Declaratie toevoegen.

/topic-images/2019-05-06%2014_23_30-Weekkaartprofiel_%20Begeleider_218.png

Vervolgens kan je een declaratiesoort aanklikken. Nadat je deze hebt aangeklikt is de declaratiesoort aan het weekkaartprofiel toegevoegd.

Je hebt de keuze uit de declaratiesoorten die al zijn geconfigureerd. Zie daarvoor Declaratiesoorten configureren

Instellen wat een medewerker mag wijzigen

Er zijn drie onderdelen waarbij in te stellen is wat medewerkers aan kunnen passen:

/topic-images/2019-03-25%2014_30_51-Weekkaartprofiel_%20Test-Weekkaart_115.png

 1. Het tijdsvenster: geeft aan wat de deadline is om aanpassingen te maken, en hoever terug in de tijd aanpassingen gemaakt mogen worden. Klik op de blauwgedrukte tekst om het tijdsvenster aan te passen:

  /topic-images/2019-03-25%2015_57_44-Weekkaartprofiel_%20Test-Weekkaart_116.png
 2. Instellingen voor directe uren: hier kunnen de bronnen voor wijzigingen geslecteerd worden. Dit bepaalt van welke bron een medewerker wijzigingen mag doorvoeren. Klik op Wijzigen om de instellingen aan te passen.

  • Tijd registreren in rapportages optioneel maken: als de optie Zorgregels toevoegen vanuit Ons Dossier zonder DBC-traject is ingeschakeld, kunnen gebruikers bij het rapporteren tijdsregistraties aanmaken. Als gebruikers vervolgens rapportages willen aanmaken zonder tijdsregistratie, moeten ze de knop Verwijder tijdsregistratie gebruiken voordat ze de rapportage op kunnen slaan. Omdat niet iedere gebruiker tijd wil registreren voor een rapportage, kun je de optie Standaard staat de tijdregistratie dichtgeklapt. Gebruiker kan optioneel tijdregistratie toevoegen in het weekkaartprofiel inschakelen om de tijdsregistratie optioneel te maken.

    

 3. De instellingen voor indirecte uren zijn afzonderlijk instelbaar. De instellingen zijn gelijk aan die van de directe uren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave