resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Ketenverkeer: gebruik

Ons Ketenverkeer: gebruik

Uitleg en instructie over het gebruik van Ons Ketenverkeer

De onderstaande handleiding bevat instructies voor het gebruik van Ons Ketenverkeer. Hier wordt onder meer uitgelegd hoe alle berichten die binnenkomen in Ons Ketenverkeer, in behandeling en verwerkt moeten worden. Deze stappen zijn toe te passen op alle verschillende berichttypes waar Ketenverkeer berichten voor binnen haalt. Denk bijvoorbeeld aan verwijsbrieven, overdrachten of MEDLAB-labresultaten.

Andere handleidingen over Ons Ketenverkeer zijn:

Menu

Het Ketenverkeer menu is in feite een set aan filters die een selectie maakt van het type berichten dat getoond wordt:

 • Inbox: hier zijn alle nieuwe berichten terug te vinden.

 • Concepten: hier zijn alle conceptberichten terug te vinden. Dit zijn berichten die aangemaakt zijn, maar waarbij nog niet alle gegevens ingevuld zijn of die nog niet verzonden zijn. Deze zijn alleen beschikbaar als er ook Zorgmail-berichten verstuurd kunnen worden. Als er geen Medvri-bericht vezonden kan worden vanuit Ons Administratie (brieven) of Ons Dossier (rapportages), dan is dat bericht hier te zien.

 • Outbox: hier zijn alle berichten terug te vinden die klaar staan om verstuurd te worden. Deze is alleen beschikbaar als er ook Zorgmail-berichten verstuurd kunnen worden. Hier komen ook berichten in te staan die als Medvri-bericht verzonden zijn vanuit Ons Administratie (brieven) en Ons Dossier (rapportages)

 • Verzonden: hier zijn alle verzonden berichten terug te vinden. Deze is alleen beschikbaar als er ook Zorgmail-berichten verstuurd kunnen worden.

 • Archief: het archief bevat alle berichten met de status Gearchiveerd.

 • Uitval: hier zijn alle berichten te vinden die binnen zijn gekomen, maar niet in behandeling genomen/verwerkt kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichttypes die in de configuratie niet aan staan, maar waar wel een bericht over toegestuurd is aan de zorgorganisatie. Op deze wijze zijn deze berichten wel te ontvangen en in te zien.

 • Demo bericht: hier is het mogelijk om testverwijzingen naar de inbox te versturen. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar op testomgevingen. Meer uitleg is te vinden onder het kopje Demoverwijzingen verderop in deze handleiding.

 • Configuratie: hier stel je de diverse configuratie-onderdelen van Ketenverkeer in. Uitleg hierover is te vinden in Ons Ketenverkeer: configuratie.

 • Connector status: dit is te beschouwen als een soort statuspagina voor de diverse koppelingen die tussen Ketenverkeer en andere partijen gemaakt zijn. Hier is een overzicht te vinden van de diverse integraties. Via het doorklikken op de intergratie zijn details per integratie te zien op het gebied van Status, Instellingskeuzes en inzicht in de frequentie van het gebruik van de integratie.

Knoppen

Onderstaande uitleg geeft meer informatie over specifieke acties binnen Ketenverkeer-onderdelen:

Algemeen

 • In behandeling nemen: Verandert de berichtstatus van ongelezen naar in behandeling (gelezen door iemand).

 • Archiveren: Verandert de berichtstatus naar gearchiveerd, zodat het bericht in het archief terechtkomt.

 • Onbehandeld: Verandert de berichtstatus naar ongelezen, zodat iemand deze als nieuw beschouwt.

 • Nieuw bericht opstellen: Maak en verstuur een nieuw teksbericht.

Cliëntbanner

 • Ja: Bevestigt dat de patiëntgegevens overeenkomen met de gevonden cliënt in het ECD.

 • Nee: Bevestig dat de patiëntgegevens nietovereenkomen met de gevonden cliënt in het ECD.

 • Nieuw: Maakt een nieuwe cliënt in het ECD op basis van gegevens in dit bericht.

 • Wijzigen: Maakt een bevestiging ongedaan als er nog geen gegevens uit dit bericht zijn overgenomen in het ECD.

Bijlagen

 • Openen: Opent de bijlage in de browser.

 • Opnemen in dossier: Uploadt het document naar het tabblad Document in het cliëntdossier.

Concepten

 • Verwijderen: Voorkomt dat een concept terugkomt in de resultaten.

 • Bewerken: Opent de bewerkpagina van het conceptbericht.

Labresultaten

 • Opnemen in dossier: Maakt de labresultaten beschikbaar in het cliëntdossier.

 • Ketenrapportage maken: Maakt een ketenrapportage aan voor dit bericht. Dit omvat ook een mogelijke signalering op deskundigheid of deskundigheidsgroep.

 • Extern verwijderen: Verwijdert dit bericht uit de mailbox bij eNovation.

 • Opnieuw verwerken: Verwerkt de gegevens opnieuw tot het bericht zichtbaar is. Hierbij worden bestaande koppelingen ververst en niet opnieuw aangemaakt.

Inbox

/topic-images/KetenverkeerInbox_2159.png

De inbox is zichtbaar voor gebruikers die geautoriseerd zijn om berichten in te zien en vormt het verzamelpunt van alle nieuwe berichten die ontvangen worden uit verschillende kanalen.

Verschillende autorisaties bepalen of en welke berichten de gebruiker ziet en kan bewerken. Meer informatie over deze autorisaties is te vinden in Ons Ketenverkeer: autorisaties.

Bij het openen van de applicatie komt de gebruiker automatisch in de inbox terecht. De onderstaande kolommen zijn te herkennen:

 • P: Prioriteit. Indien een prioriteit is meegestuurd, wordt deze hier getoond.

 • S: Status. Mogelijke opties zijn; Nieuw, In behandeling, Gearchiveerd.

 • T: Type. Dit geeft aan om welke type bericht het gaat. Indien het icoon een getal bevat, geeft dit aan dat het bericht meerdere gerelateerde berichten bevat. Deze worden gegroepeerd weergegeven. Bij het aanklikken van het bericht, zal een overzicht met gerelateerde berichten openklappen.

 • Onderwerp: Het onderwerp van het bericht wordt hier weergegeven. Bij het aanklikken van de titel worden de details getoond.

De inbox biedt de volgende mogelijkheden:

 • Ververs: Hiermee worden berichten opnieuw opgehaald uit de database en opgehaald bij zorgmail indien beschikbaar. Neem wel een maximum van 10 minuten verwerktijd in acht als er nieuwe berichten verwacht worden.

 • Berichtstatus knoppen: (archiveer, in behandeling, onbehandeld). Hiermee zijn berichten te verwerken door de status van één of meerdere berichten aan te passen via. Door gebruik te maken van de berichtselectie zijn meerdere berichten tegelijk te selecteren en van een status te voorzien.

 • Zoekfunctie: Hiermee worden de resultaten beperkt tot de ingegeven waarden. Zoek bijvoorbeeld op (deel van) een label, titel, BSN of clientnaam.

 • Berichtstatus (S): Dit icoon geeft de status van het bericht aan. De onderstaande statussen kunnen voorkomen:

  /topic-images/Berichtstatus3_1784.png
 • Berichttype (T): Hier toont het icoon om wat voor type bericht het gaat. De berichttypes kunnen zijn:

  /topic-images/Berichttype3_1785.png
 • Bijlage indicatie (paperclip): Dit icoon toont de aanwezigheid van één of meerdere bijlagen bij een bericht.

 • Foutmeldingindicatie: Dit icoon wordt zichtbaar wanneer één of meer berichten in deze regel een foutmelding bevatten die is opgetreden tijdens het automatisch verwerken van het bericht.

  Naast de onderdelen uit het voorbeeld kunnen er nog andere onderdelen zichtbaar zijn op het scherm:

  Labels: Deze vormen een makkelijke manier om berichten te groeperen of toe te wijzen. Er kunnen drie typen labels zichtbaar zijn:

  • Tekstlabels - vrij in te vullen door de applicatiebeheerder in het configuratiescherm.

  • Locatielabels - zowel automatisch of vrij in te vullen door de applicatiebeheerder in het configuratiescherm.

  • Teamlabels - automatisch toegewezen voor Zorgdomeinberichten a.d.h.v. de HealthcareService eigenschap (zie autorisatie).

  Door te klikken op een label wordt deze meteen omgezet in een zoekopdracht, waardoor alleen berichten met dit label getoond worden.

 • Notificaties: Deze worden getoond na het uitvoeren van acties op de pagina en kunnen succesvol zijn (groen), een waarschuwing tonen (oranje) of een foutmelding weergeven (rood).

Berichtdetails

Door op een bericht te klikken wordt de gebruiker doorgeleid naar een pagina met daarop de details van het bericht. Hierop zijn verschillende acties mogelijk.

/topic-images/KetenverkeerVerwijsbrief_2161.png
 • Statusknoppen: Neem het bericht in behandeling, indien dat nog niet het geval was, om de acties te kunnen gebruiken in dit bericht.

 • Cliëntgegevens: Controleer of de cliëntgegevens overeen komen met de eventueel gevonden cliënt. Deze gegevens worden ook gebruikt om een cliënt (met minimale gegevens) in Ons Administratie aan te maken.

 • Cliëntkoppeling: De header toont of er een cliëntkoppeling met een cliënt uit Ons gemaakt kan worden. Deze koppeling kan op 3 manieren gebeuren:

  • Er wordt precies één cliënt in Ons gevonden aan de hand van het BSN, waarvoor vervolgens een gedeeltelijke cliëntheader getoond wordt. De gebruiker wordt gevraagd om te bevestigen of de gevonden cliënt ook daadwerkelijk de cliënt uit het bericht is. Is er een BSN gevonden maar is dat BSN nog niet vergewist? Dan is dat ook in de header op te pakken via de knop Vergewissen.

  • Er is geen cliënt gevonden aan de hand van het BSN. Je krijgt dan de optie om met de knop Nieuw een nieuwe cliënt in Ons aan te maken. Je wordt dan in een nieuw tabblad doorverwezen naar Ons Administratie waar de cliënt op dat moment aangemaakt wordt.

  • Er is geen BSN aanwezig om de vergelijking mee te maken, maar het vermoeden is dat er wel een cliënt in Ons bestaat. Je krijgt dan een zoekveld waar een deel van de naam ingevuld kan worden van de cliënt die je wilt koppelen aan dit bericht.

  Let op: Om automatisch een Ons cliënt aan te kunnen maken, moet de instelling 'Automatische nummering voor cliënten' aanstaan in Ons Administratie. Uitleg over het inrichten van deze instelling is te vinden in Automatische cliënt- en medewerkernummers instellen.

 • Bijlagen: Wanneer de koppeling is gemaakt met een Ons cliënt, kunnen de bijlagen opgenomen worden in het cliëntdossier onder het tabblad 'Documenten'.

  In het cliëntdossie onder 'Documenten' krijgen deze documenten labels die Ons Ketenverkeer eraan toevoegd. Zijn er geen specifiek ingerichte administratieve labels ingericht in Ketenverkeer configuratie? Dan zullen het berichttype (bijv. verwijzing) en eventueel het kopie label worden meegegeven. Zijn er onder 'Ketenverkeer configuratie' wel eigen labels ingesteld voor het type bericht waar deze bijlage bij hoort, dan krijgt het document in het cliëntdossier het ingestelde administratieve label.

 • Verwijzer: Wanneer de koppeling is gemaakt met een cliënt in Ons, kan de externe verwijzer aangemaakt worden in Ons Administratie.

 • Labels: Hier zijn labels toe te voegen die onder 'Configuratie' toegevoegd zijn en labels te verwijderen.

Overige opties die naast de opties uit het voorbeeld voor kunnen komen:

Foutmeldingen: Bij foutmeldingen geldt dat de verwerking moet worden gecontroleerd en handmatig moet worden afgerond. Wanneer alle acties succesvol uitgevoerd zijn, kan een gebruiker die de juiste autorisaties heeft om foutmeldingen op te lossen, hier bij de foutmeldingen op de verwijderknop drukken om aan te geven dat het bericht verder foutloos verwerkt is.

Geschiedenis Bij MEDLAB-berichten en berichten die onder Uitval komen, is bij de berichtdetails het onderdeel Geschiedenis zichtbaar. Hier is terug te vinden welke verwerkingsstappen het bericht allemaal in Ketenverkeer heeft doorlopen. Onder het kopje Melding zijn hier bovendien aandachtspunten terug te vinden, zoals bijvoorbeeld een ontbrekende BSN of missende configuratie die voor dit bericht benodigd is.

Kopieberichten

Kopieberichten worden, ongeacht of Ons Ketenverkeer is ingeschakeld voor uw instelling, automatisch in de documenten van de betreffende client opgeslagen, mits het bericht voldoet aan de minimale eisen voor een kopiebericht.

Van een ontvangen kopiebericht wordt aangenomen dat deze een kopie is van een bericht dat, via een derde partij, door iemand van uw eigen organisatie is verstuurd. Ook wordt aangenomen dat dit bericht is te relateren aan een reeds bestaande cliënt in Ons.

Een dergelijk kopiebericht wordt automatisch aan de documenten van de client toegevoegd en de toegang wordt ingericht alsof het een gewoon (geen kopie) bericht zou zijn. Wanneer een bericht wordt gezien als kopiebericht en wat de minimale vereisten zijn, is terug te vinden in de documentatie van de betreffende koppeling.

Bijlagen verwerken

Als bijlagen in het bericht aanwezig zijn, vindt je deze linksonder in het scherm.

Je kunt de bijlage openen, maar ook direct doorsturen naar de cliëntdocumenten in Ons Administratie. Gebruik hiervoor de knop Doorsturen. Je kunt dit alleen doen als de cliëntinformatie is goedgekeurd en de bijlage nog niet verstuurd is. Als de bijlage al wel verstuurd is wordt de knop uitgeschakeld en grijs.

Bijlagen worden in een nieuw tabblad geopend, of gedownload. Dit is afhankelijk van de gebruikte browser. Als documenten worden gedownload, vergeet deze dan i.v.m. privacy niet van uw systeem te verwijderen als deze niet meer nodig zijn!

Als je via Ons Ketenverkeer documenten toevoegt aan de documenten van een Ons cliënt, zijn de toegekende rechten afhankelijk van de gebruiker die de verwerking initiëert vanuit Ons Ketenverkeer:

 • Als de gebruiker geen deskundigheid heeft: zichtbaar voor iedereeen.

 • Als de gebruiker een deskundigheid heeft: de deskundigheid wordt toegevoegd aan het document.

Verwerkingsinstellingen

 • Als de verwerkingsinstellingen niet zijn ingeschakeld, volgt Ketenverkeer de bovenstaande opties. De documenten zijn dan zichtbaar voor iedereen als de gebruiker geen deskundigheid heeft, of de documenten zijn vertrouwelijk als de gebruiker wel een deskundigheid heeft.

 • Als de verwerkingsinstellingen zijn ingeschakeld, dan zijn de documenten altijd zichtbaar voor iedereen, ongeacht of een gebruiker een deskundigheid heeft of niet.

Zie Verwerkingsinstellingen in Ons Ketenverkeer voor meer informatie.

Demoverwijzingen maken

Op een testomgeving waar Ketenverkeer is ingeschakeld, kun je deze demofunctionaliteit gebruiken om testverwijzingen naar de inbox te versturen.

 1. Open Ketenverkeer.

 2. Ga naar het menu-item Demo bericht

 3. Het scherm hieronder wordt weergegeven. De informatie die hier staat, is vooraf ingevuld en kan worden gebruikt om de verwijzing aan te maken. Mocht je nog aanpassingen willen maken, dan kan dat.

  Het demo formulier werkt alleen als de geboortedatum onder Personalia goed wordt ingevoerd: momenteel geldt dat hiervoor de volgende volgorde aangehouden moet worden: JJJJ-MM-DD.

 4. Klik op Aanmaken om de informatie op dezelfde manier te verwerken als een origineel ontvangen bericht.

 5. De verwijzing wordt in de Inbox weergegeven.

  /topic-images/KetenverkeerDemobericht_2158.png
 6. Selecteer vervolgens eerst aan de rechterkant of je de verwijzing wilt archiveren of de patiënt in behandeling wilt nemen.

 7. Klik je op In behandeling nemen, dan worden de rest van de opties beschikbaar en kun je bijvoorbeeld:

  • Een cliënt aan het bericht koppelen (en vervolgens een verwijzer aanmaken)

  • Een bijlage openen

  • Een ketenrapportage aanmaken

  • Een label toevoegen

Demo: Zorgdomein-verwijsbrieven ontvangen

Bekijk dit filmpje om te zien hoe je een verwijsbrief in Ons Ketenverkeer ontvangt en verwerkt.


Bericht archiveren

Wanneer alle taken verwerkt zijn, kan met de knop Archiveren het bericht gearchiveerd worden. Hiermee wordt dit bericht niet langer getoond in de inbox en is het terug te vinden in het archief. Vanuit de gearchiveerde status is het altijd mogelijk om het bericht opnieuw in behandeling te nemen. Ook blijft het mogelijk om bijlagen in te zien.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave