resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: toegelicht

Ons Agenda: toegelicht

Algemene toelichting op Ons Agenda

Via Ons Agenda kunnen zorgmedewerkers afspraken met cliënten en medewerkers beheren. Ook kunnen deze afspraken eenvoudig vanuit de afspraak geregistreerd worden en daarmee als bron voor declaratie en verloning gebruikt worden.

Meer overzichtshandleidingen over Ons Agenda

Verschillende workflows

Ons Agenda kent twee verschillende varianten: de standaard- en de uitgebreide workflow. De meest gebruikelijke manier is de standaard workflow. Deze workflow is veelal geschikt voor onder meer de VVT.

In sommige gevallen is het beter om te kiezen voor de uitgebreide workflow van Ons Agenda. Deze speciale workflow biedt handvaten als Ons Agenda gebruikt wordt bij trajectzorg (veelal in de GGZ of bij Paramedische Eerstelijnszorg). Ook biedt deze workflow mogelijkheden voor het verdelen van tijd over verschillende uursoorten (directe-, indirecte-, en reis-tijd) en het opstellen van cliëntspecifieke rapportages binnen een afspraak met meerdere cliënten tegelijk. Zie Ons Agenda: Standaard versus uitgebreide workflow voor meer informatie.

Tijd registreren in Ons Agenda

Ons Agenda is ook te gebruiken als als bron voor zorgregels. Door het maken van een registratie wordt bij deze werkwijze direct een zorgregel gemaakt. Dit proces bestaat uit diverse onderdelen in Ons Agenda, waarmee medewerkers registraties kunnen aanmaken (ook voor andere medewerkers), die vervolgens op organisatieniveau gecontroleerd kunnen worden in diverse overzichten.

Uitleg over deze registratie-functionaliteit is te vinden in Ons Agenda: tijd registreren

Monitoring en controle

Via diverse overzichten is inzicht te krijgen in registraties die mogelijk mislukt zijn, of afspraken die niet omgezet konden worden in een registratie:

Uitleg van kleuren en iconen

In Ons Agenda komen diverse kleuren en icoontjes voor. Uitleg over de betekenis daarvan is te vinden in: Ons Agenda: uitleg van kleuren en iconen

Ons Zorgpaden

Ons Agenda speelt ook een rol in de functionaliteit 'Zorgpaden': de intenties die voortkomen uit het zorgpad zijn namelijk zichtbaar in Ons Agenda, en kunnen in Ons Agenda als afspraak ingepland worden bij de cliënt. Uitleg over Ons Zorgpaden is te vinden in Ons Zorgpaden: toegelicht.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave