resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg evalueren

Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg evalueren

Ons biedt de mogelijkheid om Wzd- en Wvggz-maatregelen in Ons te evalueren. Dit is een belangrijk onderdeel van Wzd- en Wvggz-maatregelen, waar de wetten strenge voorschiften in hanteren. De uitwerking in Ons is zo opgezet dat de uitkomst van de evaluatie automatisch resulteert in een nieuwe maatregel met een actieve status. Maatregelen die beëindigd kunnen worden, kunnen na de evaluatie gearchiveerd worden.

Benodigde autorisaties

Informatie over de benodigde autorisaties is te vinden in Wzd- en Wvggz-maatregelen configureren

Signalering op evaluatiemomenten in de Kwaliteitsmonitor

De bij het aanmaken van maatregelen ingevulde evaluatiedatums kunnen ook als signaleringen getoond worden in de Kwaliteitsmonitor. Hiervoor is het nodig om deze signalering als Kwaliteitsmonitor-signalering in te stellen bij Beheer Instellingen Overige instellingen Zorgplansignaleringen in Ons .

Het maatregel-evaluatieproces in het kort

 1. De evaluatiedatums bij een aangemaakt plan leiden (mits ingericht) tot een signalering in de Kwaliteitsmonitor.

 2. Via de signalering in de Kwaliteitsmonitor wordt de gebruiker tijdig geattendeerd op de uit te voeren evaluatie. De te evalueren maatregel is bereikbaar via de signalering in de Kwaliteitsmonitor of via het maatregelen-overzicht.

 3. Vervolgens is via de knop Evalueren (bij de Wvggz heet deze knop 'Start mutatie/evaluatie') de maatregel aan te passen, voorzover nodig, zijn evaluatie-opmerkingen van betrokken toe te voegen aan de maatregel en is de maatregel weer op te slaan. Het aanpassen van de maatregel en het toevoegen van de evaluatie-opmerkingen vormen tezamen dus de evaluatie van de maatregel.

 4. Het opslaan resulteert automatisch in een nieuwe conceptmaatregel, met een nieuwe evaluatiedatum (al dan niet automatisch aangemaakt op grond van het stappenplan, dat ook bij de evaluaties gevolgd blijft als dat nodig is).

 5. De vorige versie van de maatregel blijft automatisch bewaard. Via de tijdlijn per maatregel zijn alle voorgaande maatregelversies (met daarin de evaluatie-opmerkingen) terug te zien en in te zien door op de naam van de maatregel te klikken.

Evaluatie invullen bij maatregel

Om een evaluatie uit te voeren, klik je bij de maatregel in de tijdlijn op de knop Start evaluatie (bij de Wvggz heet deze knop 'Start mutatie/evaluatie') . Is er al een evaluatie gestart, maar is deze nog niet afgerond? Dan toont de knop de tekst Bewerk evaluatie(fof bij Wvggz bewerk mutatie/evaluatie). In beide gevallen kom je in een vervolgscherm terecht waar je een nieuwe evaluatie kunt starten danwel vervolgen.

De maatregel krijgt nu het label Onder evaluatie. Dit betekent dat de evaluatie van de maatregel is gestart en bijvoorbeeld de begindatum en datum eerstvolgende evaluatie automatisch worden gevuld. Maatregelen met dit label hebben een conceptevaluatie die verwijderd kan worden. Daarvoor klik je op Verwijder.

/topic-images/EvalueerMaatregelActiveer_1175.jpg

De pagina Evalueer maatregel verschijnt. Alle invulvelden die ook aanwezig zijn bij het aanmaken van een maatregel, zijn in te zien en aan te passen. Op deze manier is gelijk de informatie vast te leggen voor de nieuwe conceptmaatregel, die automatisch uit de evaluatie wordt aangemaakt.

Evaluatiedatum

Bij een maatregel waar het Wzd-stappenplan geldt, vult Ons alleen de eerste keer dat je het evaluatiescherm opent, automatisch de volgende evaluatiedatum in. Dit gebeurt op basis van de begindatum van de maximale termijn die bij de stap hoort. Daarna vullen we hier niets meer automatisch in: Ons weet namelijk niet of de evaluatiedatum handmatig is aangepast na het automatisch vullen, en het is niet de bedoeling dat Ons een handmatig gevulde datum overschrijft.

Bij een maatregel waar het Wzd-stappenplan niet geldt, wordt nooit automatisch een evaluatiedatum ingevuld.

Opmerkingen en conclusies

In het onderste deel van de pagina zijn de Opmerkingen en conclusies te vinden met de volgende velden:

 • Velden voor het vastleggen van opmerkingen en conclusies van betrokken partijen, zoals de cliënt(vertegenwoordiger), zorgverantwoordelijke, zorgverleners of externe deskundigen.

 • Een veld om eventuele relevante documenten van externe deskundigen in te uploaden

  /topic-images/2020-06-05%2009_46_40-Zorgplan_1174.png

  Onderdelen die nog niet conform de geldende validaties ingevuld zijn, worden gemarkeerd met een rode rand.

Evalueren op een maatregel zonder toegevoegde concrete maatregelen

Het is mogelijk om maatregelen zonder concrete toegevoegde maatregelen aan te maken, op te slaan en te evalueren. Dit is gedaan om gebruikers in staat te stellen benodigde gegevens alvast vast te leggen of aan te passen zonder dat de volledige vastlegging van de maatregel verwijderd hoeft te worden. Op een later moment kunnen dan alsnog de bedoelde maatregelen toegevoegd worden, zonder dat alle andere vragen ook weer helemaal beantwoord moeten worden.

De evaluatie verloopt in dit geval op dezelfde wijze als de normale evaluatie. De interface zal aangeven dat er nog geen maatregelen of vormen van verplichte zorg op de maatregelpagina staan.

Opslaan van een geëvalueerde maatregel

Geëvalueerde maatregelen zijn op te slaan via de knop Afronden. Deze wijze van opslaan resulteert automatisch in een nieuwe conceptmaatregel, met een nieuwe evaluatiedatum (al dan niet automatisch aangemaakt op grond van het stappenplan, dat ook bij de evaluaties gevolgd blijft als dat nodig is).

Cyclus

De nieuw aangemaakte conceptmaatregel gaat vervolgens hetzelfde proces in als bij het aanmaken van een maatregel voor de eerste keer: via de knop Activeren kan een gebruiker met de juiste autorisaties (doorgaans de Wzd-functionaris) de conceptmaatregel omzetten in een nieuwe actieve maatregel. De op dat moment actief zijnde maatregel wordt automatisch gearchiveerd.

Inzicht in evaluaties van een maatregel

Alle vorige versies van een maatregel blijven automatisch bewaard. Via de tijdlijn van alle maatregelen en via de specifieke tijdlijn per maatregel zijn alle voorgaande maatregelversies (met daarin de evaluatie-opmerkingen) terug te vinden en in te zien door op de naam van de maatregel te klikken. Gearchiveerde maatregelen zijn in te zien via de link Toon alle maatregelen onderaan de overzichtspagina van alle maatregelen.

Geëvalueerde maatregelen zijn herkenbaar aan de toevoeging 'geëvalueerd' bij de aanduiding 'Maatregel'. Bij maatregelen volgens een stappenplan is te zien dat de evaluatie direct leidt tot een maatregel in de volgende stap van het stappenplan (in het voorbeeld hieronder 'Stap: 1', 'Stap: 2'). Ook toont het overzicht wie de evaluatie vastgelegd heeft en wanneer de maatregel opnieuw geëvalueerd zal moeten worden volgens de in de maatregel vastgelegde evaluatiedatum.

 

/topic-images/2021-05-25%2017_24_53-Window_1509.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave