resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz evalueren

Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz evalueren

Ons biedt de mogelijkheid om onvrijwillige zorg in de wzd- en verplichte zorg in de wvggz te evalueren. Dit is een belangrijk onderdeel van de wzd- en wvggz, omdat de wetten strenge voorschiften in hanteren. De werking in Ons is zo gebouwd dat de uitkomst van de evaluatie automatisch resulteert in nieuwe onvrijwillige of verplichte zorg met een actieve status. Onvrijwillige zorg of verplichte zorg die beëindigd kan worden, kan na de evaluatie gearchiveerd worden.

Benodigde autorisaties

Informatie over de benodigde autorisaties is te vinden in Onvrijwillige zorg in de wzd en verplichte zorg in de wvggz configureren

Signalering op evaluatiemomenten in de Kwaliteitsmonitor

De ingevulde evaluatiedatums bij het aanmaken van onvrijwillige of verplichte zorg kunnen ook als signaleringen getoond worden in de Kwaliteitsmonitor. Hiervoor is het nodig om deze signalering als Kwaliteitsmonitor-signalering in te stellen bij Beheer Instellingen Overige instellingen Zorgplansignaleringen in Ons .

Het wzd- en wvggz-evaluatieproces in het kort

 1. De evaluatiedatums bij een aangemaakt plan leiden (mits ingericht) tot een signalering in de Kwaliteitsmonitor.

 2. Via de signalering in de Kwaliteitsmonitor wordt de gebruiker tijdig geattendeerd op de uit te voeren evaluatie. De te evalueren zorg is bereikbaar via de signalering in de Kwaliteitsmonitor of via het Onvrijwillige zorg-overzicht in het dossier van de cliënt.

 3. Vervolgens is via de knop Evalueren (bij de wzd) of Start mutatie/evaluatie (bij de wvggz) de onvrijwillige of verplichte zorg aan te passen. Voor zover nodig zijn evaluatie-opmerkingen van betrokken toe te voegen aan de onvrijwillige of verplichte zorg en is deze weer op te slaan. Het aanpassen van de onvrijwillige of verplichte zorg en het toevoegen van de evaluatie-opmerkingen vormen samen dus de evaluatie.

 4. Het opslaan resulteert automatisch in een nieuw Concept, met een nieuwe evaluatiedatum (al dan niet automatisch aangemaakt op grond van het stappenplan, dat ook bij de evaluaties gevolgd blijft als dat nodig is).

 5. De vorige versie van de onvrijwillige of verplichte zorg blijft automatisch bewaard. Via de tijdlijn is de historie van alle onvrijwillige zorg (met daarin de evaluatie-opmerkingen) terug te zien en in te zien door op de onvrijwillige zorg te klikken.

Evaluatie invullen bij onvrijwillige of verplichte zorg

Om een evaluatie uit te voeren, klik je bij de onvrijwillige zorg op de knop Start evaluatie (wzd) of bij de verplichte zorg op Start mutatie/evaluatie (wvggz). Is er al een evaluatie gestart, maar is deze nog niet afgerond? Dan toont de knop de tekst Bewerk evaluatie (wzd) of Bewerk mutatie/evaluatie (wvggz). In beide gevallen kom je in een vervolgscherm terecht.

De onvrijwillige of verplichte zorg krijgt nu het label Onder evaluatie. Dit betekent dat de evaluatie is gestart en bijvoorbeeld de begindatum en datum eerstvolgende evaluatie automatisch worden gevuld. Onvrijwillige of verplichte zorg met dit label heeft een conceptevaluatie die verwijderd kan worden. Daarvoor klik je op de knop Verwijder evaluatiescherm.

/topic-images/EvalueerOnvrijwilligeZorg_1175.png

Je komt op de pagina Evalueer onvrijwillige zorg. Alle invulvelden die ook aanwezig zijn bij het aanmaken van de onvrijwillige zorg, zijn in te zien en aan te passen. Op deze manier kun je direct de informatie vastleggen voor de nieuwe, conceptuele onvrijwillige zorg, die automatisch uit de evaluatie wordt aangemaakt.

Evaluatiedatum

Bij onvrijwillige zorg waar het wzd-stappenplan geldt, vult Ons alleen de eerste keer dat je het evaluatiescherm opent, automatisch de volgende evaluatiedatum in. Dit gebeurt op basis van de begindatum van de maximale termijn die bij de stap hoort. Daarna wordt hier niets meer automatisch ingevuld: Ons weet namelijk niet of de evaluatiedatum handmatig is aangepast na het automatisch vullen, en het is niet de bedoeling dat Ons een handmatig ingevulde datum overschrijft.

Bij onvrijwillige zorg waar het wzd-stappenplan niet geldt, wordt nooit automatisch een evaluatiedatum ingevuld.

Opmerkingen en conclusies

In het onderste deel van de pagina zijn de Opmerkingen en conclusies te vinden met de volgende velden:

 • Velden voor het vastleggen van opmerkingen en conclusies van betrokken partijen, zoals de cliënt(vertegenwoordiger), zorgverantwoordelijke, zorgverleners of externe deskundigen.

 • Een veld om eventuele relevante documenten van externe deskundigen in te uploaden

  /topic-images/2020-06-05%2009_46_40-Zorgplan_1174.png

  Onderdelen die nog niet conform de geldende validaties ingevuld zijn, worden gemarkeerd met een rode rand.

Evaluatie invullen zonder toegevoegde concrete vormen van verplichte zorg

Het is mogelijk om onvrijwillige of verplichte zorg zonder concrete toegevoegde vormen van verplichte zorg aan te maken, op te slaan en te evalueren. Dit is gedaan om gebruikers in staat te stellen benodigde gegevens alvast vast te leggen of aan te passen zonder dat de volledige vastlegging van de onvrijwillige of verplichte zorg verwijderd hoeft te worden. Op een later moment kunnen dan alsnog de concrete vormen van verplichte zorg toegevoegd worden, zonder dat alle andere vragen ook weer helemaal beantwoord moeten worden.

De evaluatie verloopt in dit geval op dezelfde wijze als de normale evaluatie. De interface zal aangeven dat er nog geen concrete vormen van verplichte zorg ingevuld staan.

Opslaan van een geëvalueerde onvrijwillige of verplichte zorg

Geëvalueerde onvrijwillige of verplichte zorg is op te slaan via de knop Afronden. Deze wijze van opslaan resulteert automatisch in een nieuw concept van onvrijwillige of verplichte zorg, met een nieuwe evaluatiedatum (al dan niet automatisch aangemaakt op grond van het stappenplan, dat ook bij de evaluaties gevolgd blijft als dat nodig is).

Cyclus

Het nieuw aangemaakte concept voor onvrijwillige of verplichte zorg gaat vervolgens hetzelfde proces in als bij het aanmaken van die zorg voor de eerste keer: via de knop Activeren kan een gebruiker met de juiste autorisaties (doorgaans de wzd-functionaris) het concept omzetten in nieuwe actieve onvrijwillige of verplichte zorg. De op dat moment actief zijnde onvrijwillige of verplichte zorg wordt automatisch gearchiveerd.

Inzicht in evaluaties van onvrijwillige of verplichte zorg

Alle vorige versies van onvrijwillige of verplichte zorg blijven automatisch bewaard. Via de tijdlijn van alle onvrijwillige zorg en via de specifieke tijdlijn per vorm van onvrijwillige zorg zijn alle voorgaande versies (met daarin de evaluatie-opmerkingen) terug te vinden en in te zien door op de naam van de onvrijwillige of verplichte zorg te klikken. Gearchiveerde onvrijwillige of verrplichte zorg is te zien via de link Toon alle onvrijwillige zorg onderaan de overzichtspagina van het Plan van de cliënt.

Geëvalueerde onvrijwillige of verplichte zorg is herkenbaar aan de toevoeging geëvalueerd. Bij onvrijwillige of verplichte zorg volgens een stappenplan is te zien dat de evaluatie direct leidt tot onvrijwillige of verplichte zorg in de volgende stap van het stappenplan (in het voorbeeld hieronder Stap: 1, Stap: 2). Ook toont het overzicht wie de evaluatie vastgelegd heeft en wanneer de onvrijwillige zorg opnieuw geëvalueerd moet worden volgens de vastgelegde evaluatiedatum.

/topic-images/HistorieOnvrijwilligeZorg_1509.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave