resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Beschikbaarheidstypen configureren

Beschikbaarheidstypen configureren

In deze stap wordt uitgelegd hoe je beschikbaarheidstypen in Ons Planning kunt configureren of toevoegen.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Toegang tot Ons Planning - Applicatiebeheer

Toevoegen

Het is mogelijk om naast de standaard beschikbaarheidstypen zelf typen toe te voegen.

Ga hier zorgvuldig mee om.

  • Probeer alleen een nieuw type toe te voegen als deze wezenlijk anders is dan een reeds bestaande. Het wordt anders in de praktijk voor de planner lastig om de juiste keuze te maken.

  • Als je tóch een beschikbaarheidstype toevoegt, probeer de naam dan kort te houden. Lange teksten worden minder goed weergegeven in de schermen waar deze zichtbaar zijn.

Configureren

Ga in Ons Planning naar Beheer Beschikbaarheidstypen .

/topic-images/Beschikbaarheidstypen_overzicht_1943.png

Je ziet de typen staan met daarachter de aanduiding of en hoe deze geëxporteerd wordt, en of dit wel of geen betaald type is. Via de knop Aanpassen zijn wijzigingen te maken.

Hoe kan dit type gebruikt worden?

Medewerkers / cliënten

Hier stel je in of het beschikbaarheidstype voor medewerkers en/of cliënten te gebruiken is.

Als het beschikbaarheidstype voor zowel medewerkers als cliënten niet gebruikt kan worden (beide vinkjes uit), verschijnt het beschikbaarheidstype als 'uitgeschakeld' op het overzicht.

Privacy

Dit onbeschikbaarheidstype mag worden gecommuniceerd

Hiermee wordt aangegeven of het (on)beschikbaarheidstype zichtbaar is voor medewerkers in het Medewerkerportaal en mobiele apps. Als de optie uit staat, is het alleen zichtbaar voor planners en roosteraars.

Export en compensatieverwachting

Exporteer [Naam beschikbaarheidstype] beschikbaarheidstype als:

Hiermee wordt aangegeven welk type tijd geëxporteerd dient te worden via het 'principe rooster=realisatie'. Zie ook: Beschikbaarheid en afwezigheid van een medewerker en Teamexport configureren.

Standaard betalingstype

Hiermee wordt aangegeven welk betalingstype wordt gebruikt volgens het principe 'rooster is realisatie'.

Verlofaanvragen

Je kunt per beschikbaarheidstype aangeven of deze voor verlofaanvragen beschikbaar is, wat inhoudt dat hiermee een verlofaanvraag gedaan kan worden. Ook kan je instellen of het betreffende beschikbaarheidstype het standaard-ingestelde verloftype is. Er moet altijd één beschikbaarheidstype als 'standaard' aangevinkt zijn.

Met het beschikbaarheidstype 'vakantie' kan altijd een verlofaanvraag gedaan worden.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave