resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Nieuwsbericht: Afsplitsing Ons Dossier en Ons Administratie

24-05-2022

De navigatie en functionaliteit van Ons Administratie en Ons Dossier zijn momenteel sterk met elkaar verweven. Dit komt de workflow-ondersteuning voor gebruikers niet ten goede. Daarom werken we al geruime tijd aan het afsplitsen van de beide applicaties van elkaar. Beide applicaties krijgen daarbij een eigen, herkenbare lay-out en een eigen navigatiestructuur. Gebruikers hoeven minder te klikken en werken in een herkenbare applicatie.

  • Voor Ons Administratie geldt dat er een nieuwe lay-out ontwikkeld wordt.
  • Voor Ons Dossier is ervoor gekozen om de Ons Klinimetrie lay-out ook voor Ons Dossier over te nemen. 

De eerste verbeteringen in Ons Dossier en in Ons Klinimetrie zijn in de afgelopen tijd al doorgevoerd. Door nu al geleidelijk nieuwe knoppen en gegevens toe te voegen aan Ons Klinimetrie, creëren wij daar stapsgewijs alvast een nieuwe, logische plek voor alle huidige Ons Dossier-gegevens. De lay-out kan dan eenvoudiger uitgerold worden voor Ons Dossier.Wat merken gebruikers?
Als eerste zal de nieuwe afgesplitste versie van Ons Dossier gefaseerd uitgerold worden. Dit betekent dat Ons Dossier er anders uit gaat zien. Ons Administratie behoudt vooralsnog dezelfde stijl. Op een later moment zal ook de nieuwe opzet van Ons Administratie uitgerold worden. Voor beide applicaties hanteren we een afzonderlijk uitroltraject.

Meer informatie
De volledige uitrolplanning zullen we zorgvuldig communiceren, waarbij we duidelijk en tijdig aangeven wat er wanneer gaat veranderen. Vanzelfsprekend komen er dan ook handleidingen en instructies beschikbaar. Algemene informatie is te vinden op deze themapagina. Deze pagina zal voortdurend geactualiseerd worden.