resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgregels splitsen

Zorgregels splitsen

Het doel van het splitsen van zorgregels is dat je aan een financierder (bijvoorbeeld een gemeente) afzonderlijk kunt aanleveren hoeveel directe, indirecte en reistijd er bij cliëntregistraties geboekt zijn. Een voorbeeld hiervan is om met een managementinformatiesysteem (OnsDB) aan te leveren welk percentage er direct versus indirect is besteed. Het splitsen van deze zorgregels doet voor de verloning en facturatie verder niets: de volledige tijd wordt in zijn geheel gefactureerd.

Voor het inschakelen van deze functionaliteit moet je een ticket bij Support indienen.

Zie Zorgregels corrigeren en inzien (via periode-overzicht bij cliënt) voor meer informatie over zorgregels.

Uursoortinstellingen bewerken

 1. Ga naar Beheer Instellingen Uursoorten en klik op de uursoort waarvoor je registraties uit Ons Agenda wilt opdelen.

 2. Klik op het potloodje rechtsbovenin.

  /topic-images/ZorgregelsSplitsen1_1431.png
 3. Zet bij Deel registraties uit Ons Agenda op een vinkje achter de uursoorten die je opgedeeld wilt zien.

 4. Klik op Opslaan.

Registratie aanmaken

 1. Open Ons Agenda.

 2. Maak een registratie aan en selecteer een cliënt.

 3. Verdeel de tijd zoals gewenst over Direct, Indirect en Reistijd.

 4. Selecteer de uursoort waarvoor je de registraties opdeelt.

  /topic-images/ZorgregelsSplitsen2_1430.png
 5. Klik op Indienen.

Opgedeelde zorgregels inzien

 1. Ga naar de cliënt waarvoor je zojuist een registratie hebt aangemaakt.

 2. Klik in het Administratief overzicht op Corrigeer de zorgregels van deze cliënt.

 3. Selecteer de juiste periode en klik op de dag waarvoor je een registratie hebt aangemaakt.

  De gesplitste zorgregels worden nu als volgt weergegeven:

  /topic-images/ZorgregelsSplitsen3_1432.png

Verdeelsleutel

Bij de SGGZ-uursoorten, BGGZ-uursoorten en de uursoorten waarbij de parameteropties voor Zorgregels splitsen zijn ingesteld, kunnen er verschillende combinaties voorkomen: bij sommige uursoorten is zowel registratie op directe, indirecte als reistijd toegestaan. Bij andere uursoorten is er geen registratie op reistijd toegestaan of mag er alleen tijd gaan naar indirecte tijd.

Is een bepaald type niet toegestaan, dan wordt de tijd die volgens de geconfigureerde tijdverdeling-eigenschappen aan het type toegekend zou moeten worden, automatisch toegekend aan een ander, wel toegestaan type. Hieronder staat beschreven hoe deze verdeling in verschillende toestemmingscombinaties uitwerkt, uitgaande van een configuratie waarbij de tijdverdeel-eigenschappen evenveel tijd (1 minuut) aan elk type toekent.

Directe tijd toegestaan

Indirecte tijd toegestaan

Reistijd toegestaan

 

Tijd naar directe tijd

Tijd naar indirecte tijd

Tijd naar reistijd

Ja

Ja

Ja

>

1

1

1

Ja

Ja

Nee

>

1

2

0

Ja

Nee

Ja

>

1

0

2

Nee

Ja

Ja

>

0

2

1

Ja

Nee

Nee

>

3

0

0

Nee

Ja

Nee

>

0

3

0

Nee

Nee

Ja

>

0

0

3


Voor het Zorgprestatiemodel moet het opdelen van registraties uit Ons Agenda zijn ingeschakeld en de optie Ja bij directe, indirecte en reistijd zijn ingeschakeld. Zie Zorgprestatiemodel: inrichting voor meer informatie.

Inhoudsopgave