resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgplannen configureren

Zorgplannen configureren

Het gebruik van zorgplannen in Ons Dossier vereist diverse configuratie- en inrichtingsstappen die vooraf genomen moeten worden. Deze handleiding beschrijft de configuratie-stappen die nodig kunnen zijn.

Benodigde autorisaties

Zie Autorisaties rondom zorgplannen voor een uitleg over de benodigde taken rondom het gebruik en configureren van zorgplannen.

Zorgplaninrichting aanmaken, wijzigen of importeren

De benodigde zorgplanstructuur is op drie manieren in Ons te realiseren. Hieronder staat elke variant uitgelegd.

Handmatig de zorgplanstructuur toevoegen of wijzigen via Ons Dossier

 1. Ga in Ons Administratie naar Beheer Instellingen Dossier instellingen Zorgplan beheer .

 2. Open in het menu onder het kopje 'Zorgplandefinities' het gewenste onderdeel dat aangevuld moet worden. Standaard staat het scherm geopend op het bovenste onderdeel Domeinen.

  /topic-images/Planbeheer_344.png

  • Bij toevoegen/bewerken van een onderdeel selecteer je de bovenliggende niveaus (bijvoorbeeld bij het toevoegen van een doel: je kiest eerst het domein en vervolgens het aandachtspunt binnen dat domein waar dit doel betrekking op heeft). Vervolgens voer je de tekst van het onderdeel in.

  • Bij doelen- en actie definities kan Commentaar toestaan aangevinkt worden. Gebruikers kunnen dan cliëntspecifieke informatie toevoegen aan de voorgedefineerde tekst van het doel of de actie.

  • Bij doelen- en actie definities kan Definitie overschrijven toestaan aangevinkt worden. Hierdoor wordt het mogelijk om de titel van het doel of de actie aan te passen.

  • Bij doeldefinitities kan Voortgangsrapportage toestaan worden aangevinkt. Dit maakt het mogelijk om bij een doel uit het zorgplan te rapporteren wat de voortgang is.

  • Verwijderen van een onderdeel is niet mogelijk als het betreffende onderdeel al gebruikt is in een zorgplan voor een cliënt of als het onderdeel niet leeg is.

  • Bij het wijzigen van actiedefinities kun je een werkinstructie link toevoegen. Hiervoor geldt hetzelfde als bij aandachtspuntdefinities.

  • Bij het wijzigen van aandachtspuntdefinities kan een protocol-link worden toegevoegd of aangepast, bijvoorbeeld om te kunnen doorlinken naar een Vilans-protocol. Wanneer je deze invult of aanpast, wordt de link automatisch bij het zorgplan weergegeven. De link moet beginnen met http://, https:// of ftp://.

Bij het gebruik van de Omaha-methodiek zijn de de zorgplanonderdelen niet zichtbaar, omdat deze niet aangepast mogen worden. Je kunt wel protocollinks toevoegen. Hiervoor zijn de aandachtspuntdefinities van Omaha zichtbaar gemaakt. Klik op Omaha aandachtspuntdefinities en klik vervolgens op Wijzig achter een definitie om een protocollink toe te voegen.

Een specifieke zorgplanmethodiek laten importeren in Ons via Support.

Bepaalde zorgplanmethodieken kan je zelf imporeren en andere moeten door Support worden geïmporteerd. Bekijk Zorgplanmethodieken importeren voor meer informatie.

Zelf een vooropgezette zorgplanstructuur via een importbestand importeren in Ons.

Beschikt de zorgorganisatie over een eigen opgezette zorgplanstructuur die ook in Ons gewenst is? In dat geval kan deze zorgplanstructuur met behulp van een importbestand in Ons geïmporteerd worden. ZieZorgplanmethodieken importeren voor meer informatie en een voorbeeld-XML.

Ondertekening via Caren instellen

Binnen Ons bestaat de mogelijkheid om zorgplannen te laten ondertekenen via Caren. Dit moet aan worden gezet in Caren. Neem hiervoor contact op met Caren Support.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave