resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Overdrachtsrapportage uitdraaien

Overdrachtsrapportage uitdraaien

Toelichting op de diverse mogelijkheden in Ons om vastgelegde, relevante dossiergegevens over te dragen tussen zorgmedewerkers

Bij het overdragen van zorg bij de wisseling van diensten en tussen verschillende zorgmedewerkers, is het belangrijk dat de belangrijkste en op dat moment actuele zorggegevens van de cliënt eenvoudig geraadpleegd kunnen worden. Ons Dossier biedt hiervoor het onderdeel Overdracht aan.

Het onderdeel Overdracht is te vinden op het client-zoekscherm in Ons Dossier onder het kopje Overdracht. Hier kunnen de dossier-rapportages van een zelf in te geven tijdsvenster opgehaald worden voor verschillende cliënten en locaties.

Benodigde autorisatie

Gebruikers die toegang moeten hebben tot de overdrachtsrapportage hebben de onderstaande taak, inclusief een aanvullende taak, nodig:

 • Toegang tot het dossier van een cliënt

En een van de onderstaande taken:

 • Basisinkijkrol

 • Basisinformatie van [een cliënt] inzien

 • Minimale informatie [van cliënten] inzien

Navigatie

Klik in het client-zoekscherm van Ons Dossier onder het kopje Overdacht op Rapportages.

Overdrachtsrapportage genereren

/topic-images/2019-10-14%2015_13_58-Overdracht_641.png
 1. Een overzicht wordt beschikbaar met verschillende opties. Standaard toont het overzicht de selectiekeuzes die de gebruiker bij een vorige keer gebruikt heeft.

  Om een selectie te maken: kies eerst het gewenste bereik van de rapportage:

  Alle cliënten: via deze optie selecteert de gebruiker een rapportage-overzicht van alle cliënten waar de gebruiker op grond van de ingerichte autorisaties toegang toe heeft.

  Locatie: via deze optie selecteert de gebruiker een rapportage-overzicht van alle cliënten die gekoppeld zijn aan de geselecteerde locatie.

 2. Selecteer de gewenste tijdsperiode. De overdrachtsrapportage kan over een periode van maximaal 31 dagen uitgevoerd worden.

 3. Filter de rapportage eventueel op deskundigheid, rapportagetype of - indien er cliënt-medewerkerrelaties bestaan - via 'Mijn relelaties' op deze cliënt-medewerkerrelaties.

 4. Zodra alle variabelen ingegeven zijn, verschijnen de bijbehorende cliëntgegevens automatisch onder de invulvelden.

Maximaal te selecteren periode:

Bij de keuze voor 'Alles' of 'Locatie' kan de overdrachtsrapportage maximaal over een periode van 31 dagen uitgevoerd worden.

Overdrachtsrappportage: aandachtspunten bij resultaat

 • Tussen de getoonde rapportages kunnen ook rapportages zitten waarvan de aanmaakdatum niet binnen het geselecteerde tijdvak valt. Dit zijn in dit geval rapportages waar een reactie op gegeven is binnen de geselecteerde tijdsperiode.

 • Cliënten zonder locatie worden niet meegenomen in de overdrachtsrapportage.

 • Eventuele aanpassingen in het geselecteerde tijdsvenster worden pas geactiveerd nadat de gebruiker op Ververs klikt

Applicatie(s)
Inhoudsopgave