resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorg starten bij iWmo- of iJw-toewijzing (startbericht maken en versturen)

Zorg starten bij iWmo- of iJw-toewijzing (startbericht maken en versturen)

Beschrijft hoe na het ontvangen van een zorgtoewijzing, een startbericht gemaakt en verstuurd kan worden vanuit Ons.

Benodigde autorisaties

 • Taak: iWmo-berichten aanmaken

 • Taak: iJw-berichten aanmaken

Stappen

 1. Ga naar de details van de toewijzing om de berichtenverkeerwizard te starten. Volg daarvoor de stappen in Zorgtoewijzingen (iWlz, iWmo of iJw) bij een cliënt bewerken.

  /topic-images/2020-01-13%2016_42_49-Zorgtoewijzing%20bewerken_1118.png

 2. Vul de juiste begindatum in bij Zorgondersteuning starten om een startbericht aan te maken bij een toekegende iWmo-/iJw-toewijzing.

 3. Klik vervolgens op Voorbeeld bijwerken.

 4. Controleer het voorbeeld. Klopt de weergegeven informatie onder Ondersteuning van deze instelling? Klik dan op Bericht klaarzetten.

 5. Het bericht wordt dan klaargezet op het dashboard bij de taak Startbericht aanmaken (iWmo).

 6. Klik van het Dashboard op de taak Startbericht aanmaken (iWmo) om het overzicht met klaar te zetten startberichten te tonen.

  Het bericht is nog aan te passen of te verwijderen totdat er op Klaargezet (stap 7) is geklikt. Daarna kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden zonder een nieuw bericht te maken.

 7. Klik op de knop Klaarzetten om de berichten definitief klaar te zetten.

 8. Klik in het vervolgscherm nogmaals op Klaarzetten om het bericht definitief naar de berichtenbox te sturen. Vanuit de Berichtenbox kunnen de berichten vervolgens uitgestuurd worden naar Vecozo.

 9. Onder 'Status' is te zien in welke fase het bericht zich bevindt, b.v. 'Bericht is verstuurd naar de berichtenbox' of 'Bericht bevat geen afkeur' (in het geval dat er een retourbericht op het start- of stopbericht is ingelezen).

Startbericht intrekken

Is een startbericht gemaakt en verstuurd, maar geldt dat de situatie toch anders blijkt te zijn? Dan is het mogelijk om een aangemaakt startbericht weer in te trekken.

 1. Ga naar de details van de toewijzing en open de berichtenverkeer-wizard.

 2. Kies bij de beschikbare opties voor 'Bericht intrekken'.

 3. Klik op Voorbeeld bijwerken om te zien wat het effect is van het intrekken van het bericht op de gegevens bij de toewijzing.

 4. Het bericht dat ingetrokken wordt, is grijs doorgestreept te zien. Klik op Bericht klaarzetten om de intrekking van het bericht definitief te maken.

 5. Het bericht wordt vervolgens klaargezet op het dashboard bij de taak 'Startbericht aanmaken (iWmo) en kan vanaf hier net zoals bij de stappen hierboven klaargezet en verzonden worden.

 6. Zodra het bericht naar de berichtenbox is verstuurd, zal het doorgestreepte start-bericht niet meer zichtbaar zijn in de toewijzing: de berichtenverkeerwizard bevat daarentegen nu juist wel weer de optie om een nieuw startbericht aan te maken.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave