resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorg starten bij iWlz-toewijzing (MAZ-bericht maken en versturen)

Zorg starten bij iWlz-toewijzing (MAZ-bericht maken en versturen)

Beschrijft hoe na het ontvangen van een zorgtoewijzing, een MAZ-bericht gemaakt en verstuurd kan worden vanuit Ons.

Benodigde autorisatie

 • Taak: MAZ/MUT bericht aanmaken en downloaden

Stappen

 1. Ga naar de details van de toewijzing om het berichtenverkeer te starten. Volg daarvoor de stappen in een Zorgtoewijzingen (iWlz, iWmo of iJw) bij een cliënt bewerken.

 2. Voor het aanmaken van een MAZ-bericht (AW35) zijn de volgende opties in te vullen:

  /topic-images/2019-10-18%2013_44_32-Zorgtoewijzing%20bewerken_664.png
  • Begindatum: de datum waarop de zorg is aangevangen. Standaard wordt hier de begindatum van de toewijzing ingevuld.

  • Sleuteldatum: (optioneel) deze datum mag maximaal 14 dagen eerder zijn dan de ingevulde begindatum.

  • Klasse: standaard wordt de hoogste klasse van de toewijzing ingevuld. Er mag een lagere klasse worden ingevuld.

  • Leveringsstatus: er zijn drie opties, kies bij een MAZ voor In zorg.

 3. Als je gegevens hebt aangepast, kun je onderaan op de knop Voorbeeld bijwerken klikken. Het voorbeeld onderaan de pagina wordt dan bijgewerkt met de aanpassingen.

 4. Controleer het voorbeeld. Als alle gegevens kloppen kun je op de groene knop Bericht klaarzetten klikken. Het bericht wordt dan klaargezet op het dashboard bij de taak 'MAZ-bericht aanmaken (iWlz)'.

 5. Klik van het Dashboard op de taak MAZ-bericht aanmaken (iWlz) om het overzicht met klaar te zetten MAZ-berichten te tonen

  Het bericht is nog aan te passen of te verwijderen totdat het is aangemaakt in de berichtenbox (stap 7). Daarna kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden zonder een nieuw bericht te maken.

 6. Klik op de knop Berichten klaarzetten om de berichten aan te maken en naar de berichtenbox te sturen.

  Versturen van de berichten gaat via de berichtenbox. Zie De Berichtenbox gebruiken voor meer informatie.

 7. Als het bericht via het dashboard is klaargezet (stap 7), verandert de status van de toewijzing. Dit is bij de toewijzing terug te zien door de extra regel, met mutatie 'Aanvang':

  /topic-images/2019-10-21%2015_16_03-Een%20MAZ_Start%20bericht%20maken%20(globaal)_667.png

  Als het vinkje grijs is, is het bericht aangemaakt (punt 7). Door het retourbericht (AW36) in te lezen zal de kleur van het vinkje veranderen. Groen betekent goedgekeurd en bij een rood vinkje is er sprake van afkeur.

  Bij een grijs vinkje kan het zijn dat het bericht in behandeling is, of dat het nog niet verstuurd is vanuit de berichtenbox. Controleer bij twijfel of het bericht verstuurd is.

Inhoudsopgave