resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd-export: voorwaarden om maatregelen op te nemen

Wzd-export: voorwaarden om maatregelen op te nemen

In deze handleiding lees je aan welke voorwaarden maatregelen moeten voldoen om mee te worden genomen in de Wzd-export.

Als een maatregel onvrijwillige zorg is, maar als toepassing indien nodig heeft, komt deze maatregel niet mee in de IGJ-export. Op deze maatregel moeten registraties gemaakt worden voor wanneer de maatregel is toegepast. Die registraties komen wel mee in de IGJ-export. Mocht er een maatregel in de export ontbreken, dan controleer je eerst of deze maatregel indien nodig wordt ingezet en of er geen registraties zijn

De onderstaande drie voorwaarden moeten allemaal gelden om de maatregelen (of registraties) mee te laten komen in de Wzd-export:

 1. De maatregelen moeten zijn omgezet naar het toepasselijk recht 'Wzd'.

  Maatregelen die als Bopz zijn vastgelegd, worden niet meegenomen in de Wzd-export.

 2. De toepassing van de maatregelen moet in de periode van de locatietoekenning vallen, en de locatie (of bovenliggende locatie) waaraan de cliënt gekoppeld is, moet een vestigingsnummer hebben.

  • Om testcliënten uit te sluiten van de export kun je de locatiekoppelingen bij deze cliënten verwijderen.

  • Op het moment dat een locatiekoppeling is beëindigd en de maatregel nog actief is, zal deze vanaf de periode zonder locatiekoppeling op de uitvallijst in het Excelbestand getoond worden. Maatregelen die nog open staan worden bij 'uit zorg' melden van een cliënt niet automatisch afgesloten.

 3. De maatregelen moeten om onvrijwillige zorg gaan. Onder onvrijwllige zorg vallen de volgende drie zorgvormtypes:

Structureel/Continu, planbaar

Bij de cliënt is een onvrijwllige maatregel opgenomen met de toepassing Structureel/Continu. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het invullen van een registratieformulier is niet nodig.

 2. Wordt altijd meegenomen in de export.

 3. Bij Situatie is de optie Opnemen in plan gekozen.

 4. De Status is Onvrijwillig en Structureel/Continu.

  Als de Status Vrijwillig en Structureel/Continu is, komt deze maatregel niet mee in de export.

Niet-planbaar

Bij de cliënt is een onvrijwillige maatregel vastgelegd met toepassing Indien nodig. De maatregel zelf wordt niet meegenomen in de export, maar de registraties worden wel in de export opgenomen.

Zonder een registratie komt een maatregel niet mee in de IGJ-export.

Hierbij geldt de volgende voorwaarde:

 • Bij Situatie is de optie Opnemen in plan gekozen.

  Bij maatregelen met toepassing Indien nodig is een registratie altijd verplicht.

Onvoorzien/Tijdelijk

Bij de cliënt is een tijdelijke, onvrijwllige maatregel vastgelegd. Dit is altijd een vorm an registratie, en registraties worden meegenomen in de Wzd-export.

De maatregel zelf wordt niet meegenomen in de export. Alleen de registraties die aan de maatregel zijn gekoppeld, worden meegenomen.

Inhoudsopgave