resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd-export: voorwaarden om onvrijwillige zorg op te nemen

Wzd-export: voorwaarden om onvrijwillige zorg op te nemen

In deze handleiding lees je aan welke voorwaarden de onvrijwillige zorg moet voldoen om mee te worden genomen in de wzd-export.

Als de zorg onvrijwillig is, maar als toepassing indien nodig heeft, komt deze onvrijwillige zorg niet mee in de IGJ-export. Op deze onvrijwillige zorg moeten registraties gemaakt worden voor wanneer de onvrijwillige zorg is toegepast. Die registraties komen wel mee in de IGJ-export. Mocht er onvrijwillige zorg in de export ontbreken, dan controleer je eerst of deze onvrijwillige zorg indien nodig wordt ingezet en of er geen registraties zijn

De onderstaande drie voorwaarden moeten allemaal gelden om de onvrijwillige zorg (of registraties) mee te laten komen in de wzd-export:

 1. De onvrijwillige zorg moet zijn omgezet naar het toepasselijk recht 'wzd'.

  Onvrijwillige zorg die als Bopz is vastgelegd, wordt niet meegenomen in de wzd-export.

 2. De toepassing van de onvrijwillige zorg moet in de periode van de locatietoekenning vallen, en de locatie (of bovenliggende locatie) waaraan de cliënt gekoppeld is, moet een vestigingsnummer hebben.

  • Om testcliënten uit te sluiten van de export kun je de locatiekoppelingen bij deze cliënten verwijderen.

  • Op het moment dat een locatiekoppeling is beëindigd en de onvrijwillige zorg nog actief is, zal deze vanaf de periode zonder locatiekoppeling op de uitvallijst in het Excelbestand getoond worden. Onvrijwillige zorg die nog open staat wordt bij 'uit zorg' melden van een cliënt niet automatisch afgesloten.

 3. De ingezette vorm van zorg moet om onvrijwillige zorg gaan. Onder onvrijwllige zorg vallen de volgende drie zorgvormtypes:

Structureel/Continu, planbaar

Bij de cliënt is onvrijwllige zorg opgenomen met de toepassing Structureel/Continu. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het invullen van een registratieformulier is niet nodig.

 2. Wordt altijd meegenomen in de export.

 3. Bij Situatie is de optie Opnemen in plan gekozen.

 4. De Status is Onvrijwillig en Structureel/Continu.

  Als de Status Vrijwillig en Structureel/Continu is, komt deze vorm van onvrijwillige zorg niet mee in de export.

Niet-planbaar

Bij de cliënt is onvrijwillige zorg vastgelegd met toepassing Indien nodig. De vorm van onvrijwillige zorg zelf wordt niet meegenomen in de export, maar de registraties worden wel in de export opgenomen.

Zonder een registratie komt de onvrijwillige zorg niet mee in de IGJ-export.

Hierbij geldt de volgende voorwaarde:

 • Bij Situatie is de optie Opnemen in plan gekozen.

  Bij onvrijwillige zorg met toepassing Indien nodig is een registratie altijd verplicht.

Onvoorzien/Tijdelijk

Bij de cliënt is een tijdelijke, onvrijwillige vorm van zorg vastgelegd. Dit is altijd een vorm an registratie, en registraties worden meegenomen in de wzd-export.

De onvrijwillige zorg zelf wordt niet meegenomen in de export. Alleen de registraties die aan de onvrijwillige zorg zijn gekoppeld, worden meegenomen.

Inhoudsopgave