resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd en Wvggz: verschillen tussen overzichten en analyses

Wzd en Wvggz: verschillen tussen overzichten en analyses

De Wzd/ Wvggz-analysetool, de IGJ-export en het overzicht op de pagina Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen geven inzage in de inzet van maatregelen. De tools kunnen wel in het verlengde van elkaar gebruikt worden, maar de gegevens in beide tools zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken. Dit komt omdat de beide rapporten verschillend met bepaalde gegevens omgaan.

 

Wat zijn de verschillen en welk onderdeel gebruik je in welke situatie? Hieronder lichten we de tools en de verschillen in gebruiksdoel en logica toe.

Doel van de overzichten

IGJ-export

/topic-images/IGJexport_1855.png

Wat is het doel van de IGJ-export?

Het doel van deze export is het aanleveren van de halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg.

Welke gegevens exporteer ik met de IGJ-export?

Alle verplichte/onvrijwillige maatregelen, behalve de maatregelen voor vrijwillige zorg en zorg in concept. Voor de WZD moeten die maatregelen ook nog voldoen aan volgende voorwaarden.

Wzd-/Wvggz-analysetool

/topic-images/AnalysetoolWzd_1854.png

Wat is het doel van de Wzd-/Wvggz-analysetool?

Het doel van dit overzicht is het genereren van inzicht in je eigen organisatie met betrekking tot toepassing onvrijwillige zorg voor kwalitatieve evaluaties.

Welke gegevens exporteer ik met de Wzd-/Wvggz-analysetool?

Maatregelen voor onvrijwillige zorg, vrijwillig volgens stappenplan, maar niet de concepten. Dit overzicht beantwoordt dus de vraag hoe zit het met de inzet van bepaalde (on)vrijwillige/verplichte zorg per type maatregel.

Het draait hierbij dus niet om het individu of de maatregel, maar juist het type maatregel. Zie Wzd en Wvggz-analysetool voor meer informatie over welke maatregel meegenomen worden in de analyse.

Een maatregel die onder evaluatie is, wordt gezien als een nieuwe conceptmaatregel en wordt daarom niet meegenomen in deze analystool.

Overzicht van alle maatregelen op cliëntniveau

/topic-images/Maatregelenoverzicht_1853.png

Wat is het doel van het overzicht van alle maatregelen op cliëntniveau?

Dit overzicht geeft elke wijziging weer in maatregelen voor (on)vrijwillige zorg en concepten. Het is bedoeld voor intern gebruik om maatregelen op cliëntniveau te herleiden. Het overzicht kan niet gebruikt worden om te vergelijken met de analysetool, omdat hier concepten wel worden meegenomen. Ook is dit overzicht nog gebaseerd op de oude Bopz-logica en kan om die reden niet altijd aan de verwachtingen voor de huidige Dwang in de zorg logica voldoen: in dit overzicht wordt uitgegaan van de individueel ingezette maatregelen. Het zijn geen verhoudingen die worden berekend, maar onvrijwillig, vrijwillig en concepten op cliëntniveau.

Dubbelingen kunnen voorkomen als maatregelen in concept of onder evaluatie staan.

Welke gegevens exporteer ik met het overzicht van alle maatregelen op cliëntniveau?

Alle maatregelen en bij welke cliënten deze ingezet worden. Het gaat daarbij om maatregelen die nu binnen die locatie vallen. We raden je aan om dit overzicht op hoofdlocatie te gebruiken. Zie Overzicht maatregelen en juridische statussen bekijken voor meer informatie.

Vergelijking tussen analysetool en maatregelenoverzicht

We vergelijken alleen deze twee overzichten, omdat die bedoeld zijn voor de inzicht in de organisatie. De IGJ-export is alleen bedoeld voor de aanlevering aan het IGJ.

Wzd/Wvggz-tool

Maatregelenoverzicht

Status van maatregel

Maatregelen die in concept staan, worden niet meegeteld

Maatregelen die in concept staan, worden wel getoond.

Begin- en einddatum

Maatregelen die toegepast zijn op enig moment in de periode tussen de ingegeven begin- en einddatum, worden meegenomen.

Bij een ingegeven begindatum: Alleen maatregelen waarvan de startdatum na de ingegeven begindatum ligt, worden meegenomen

Registraties op maatregelen met de frequentie 'variabel'

Registraties op maatregelen met de frequentie variabel, worden niet meegenomen

Registraties op maatregelen met de frequentie variabel, worden wel meegenomen.


Inhoudsopgave