resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd en Wvggz: verschillen tussen overzichten en analyses

Wzd en Wvggz: verschillen tussen overzichten en analyses

De Wzd/Wvggz-analyse, de IGJ-export en het overzicht op de pagina Overzicht onvrijwillige zorg geven inzage in de inzet van onvrijwillige zorg. De tools kunnen wel in het verlengde van elkaar gebruikt worden, maar de gegevens in beide tools zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken. Dit komt omdat de beide rapporten verschillend met bepaalde gegevens omgaan.

Wat zijn de verschillen en welk onderdeel gebruik je in welke situatie? Hieronder lichten we de tools en de verschillen in gebruiksdoel en logica toe.

Doel van de overzichten

IGJ-export

/topic-images/IGJexport_1855.png

Wat is het doel van de IGJ-export?

Het doel van deze export is het aanleveren van de halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg.

Welke gegevens exporteer ik met de IGJ-export?

Alle verplichte/onvrijwillige zorg, behalve de vrijwillige zorg en zorg in concept. Voor de wzd moet die onvrijwillige zorg ook nog voldoen aan volgende voorwaarden.

Wzd-/Wvggz-analysetool

/topic-images/WzdWvggz%20analyse_1566.jpg

Wat is het doel van de Wzd-/Wvggz-analysetool?

Het doel van dit overzicht is het genereren van inzicht in je eigen organisatie met betrekking tot toepassing onvrijwillige zorg voor kwalitatieve evaluaties.

Welke gegevens exporteer ik met de Wzd-/Wvggz-analysetool?

Vormen van onvrijwillige zorg, vrijwillig volgens stappenplan, maar niet de concepten. Dit overzicht beantwoordt dus de vraag hoe zit het met de inzet van bepaalde (on)vrijwillige/verplichte zorg per type.

Het draait hierbij dus niet om het individu of de onvrijwillige zorg, maar juist het type onvrijwillige zorg. Zie Wzd en Wvggz-analysetool voor meer informatie over welke onvrijwillige zorg meegenomen wordt in de analyse.

Onvrijwillige zorg die onder evaluatie is, wordt gezien als een nieuwe concept en wordt daarom niet meegenomen in deze analystool.

Overzicht van alle onvrijwillige zorg op cliëntniveau

/topic-images/Maatregelenoverzicht_1853.png

Wat is het doel van het overzicht van alle onvrijwillige zorg op cliëntniveau?

Dit overzicht geeft elke wijziging weer in onvrijwillige zorg en concepten. Het is bedoeld voor intern gebruik om onvrijwillige zorg op cliëntniveau te herleiden. Het overzicht kan niet gebruikt worden om te vergelijken met de analysetool, omdat hier concepten wel worden meegenomen. Ook is dit overzicht nog gebaseerd op de oude Bopz-logica en kan om die reden niet altijd aan de verwachtingen voor de huidige Dwang in de zorg logica voldoen: in dit overzicht wordt uitgegaan van de individueel ingezette onvrijwillige zorg. Het zijn geen verhoudingen die worden berekend, maar onvrijwillig, vrijwillig en concepten op cliëntniveau.

Dubbelingen kunnen voorkomen als onvrijwillige zorg in concept of onder evaluatie staan.

Welke gegevens exporteer ik met het overzicht van alle onvrijwillige zorg op cliëntniveau?

Alle onvrijwillige zorg en bij welke cliënten deze ingezet worden. Het gaat daarbij om onvrijwillige zorg die nu binnen die locatie valt. We raden je aan om dit overzicht op hoofdlocatie te gebruiken. Zie Wzd en Wvggz: Overzicht onvrijwillige zorg en juridische statussen bekijken voor meer informatie.

Vergelijking tussen analysetool en onvrijwillige zorg overzicht

We vergelijken alleen deze twee overzichten, omdat die bedoeld zijn voor de inzicht in de organisatie. De IGJ-export is alleen bedoeld voor de aanlevering aan het IGJ.

Wzd/Wvggz-tool

Overzicht onvrijwillige zorg

Status van onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg die in concept staat, wordt niet meegeteld

Onvrijwillige zorg die in concept staat, wordt wel weergegeven.

Begin- en einddatum

Onvrijwillige zorg die toegepast is op enig moment in de periode tussen de ingegeven begin- en einddatum, wordt meegenomen.

Bij een ingegeven begindatum: Alleen onvrijwillige zorg waarvan de startdatum na de ingegeven begindatum ligt, wordt meegenomen

Registraties op onvrijwillige zorg met de frequentie 'variabel'

Registraties op onvrijwillige zorg met de frequentie variabel, wordt niet meegenomen

Registraties op onvrijwillige zorg met de frequentie variabel, wordt wel meegenomen.


Inhoudsopgave