resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd en Wvggz-analysetool

Wzd en Wvggz-analysetool

Voor deze periodieke tekstuele analyse is het rapport 'Wzd/Wvggz Analyse beschikbaar'. Dit rapport toont per maatregelcategorie het aantal unieke cliënten dat deze vorm van onvrijwillige zorg binnen de geselecteerde periode ontvangen heeft. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van de tekstuele kwalitatieve analyse.

Navigatie

Ga naar Rapporten en klik op Cliënten. Klik op het rapport Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen. Klik rechtsboven in het scherm op de knop Wzd/Wvggz-analyse.

Analyseresultaten uitdraaien

/topic-images/Wzd%20analyse_1566.png

Vul de onderstaande variabelen in en selecteer deze om de analyseresultaten uit te draaien:

 • een groepering op KvK (dit is optioneel en heeft alleen betrekking op de Excel-export)

 • een te selecteren toepasselijk recht

 • een in te geven begin- en einddatum

 • een te selecteren locatie

  We raden je aan hier een hoofdlocatie te selecteren. Dit geeft een realistischer beeld met betrekking tot de berekende verhoudingen.

Klik vervolgens op de knop Genereer.

De resultaten tonen per maatregelcategorie het aantal unieke cliënten dat deze vorm van onvrijwillige zorg binnen de geselecteerde periode ontvangen heeft. Ook toont de analyse via een percentage de verhouding aan tussen de specifiek toegekende maatregelcategorie aan cliënten ten opzichte van het totale aantal ingezette maatregelen binnen de geselecteerde periode. Heeft een cliënt meerdere onvrijwillige zorgvormen ontvangen die vallen onder dezelfde categorie, dan wordt de cliënt maar 1 keer meegeteld.

Analyse exporteren naar Excel-bestand

De Wzd-/Wvggz-analyse kan ook naar Excel worden geïmporteerd. Gebruik hiervoor de knop Exporteren nadat je de gewenste Locatie en Wet hebt geselecteerd. Optioneel kun je ook de optie Groepering op KvK selecteren. In dit geval vind je in het Excel-bestand per locatie (op basis van KvK-nummer) een werkblad met statistieken. De volgende statistieken worden geëxporteerd:

Wzd

Kolom

Omschrijving

A

Categorie

Alle categorieën waarop maatregelen en of registratie zijn aangemaakt. Hieronder vallen ook de categorieën van vrijwillige maatregelen.

B

Unieke cliënten

De cliënten met een maatregel in de bijbehorende categorie in alle statussen.

C

Verhouding

De cliënten met een maatregel in de bijbehorende categorie in alle statussen ten opzichte van alle cliënten met een maatregel, dan wel met vrijwillige dan wel onvrijwillige zorg.

D

Aantal registraties

Alle keren dat de maatregel is opgenomen in het zorgplan, als structureel of indien nodig én alle registraties op een maatregel en alle losse registraties. Een maatregel telt altijd als 1. Een registratie telt altijd als 1.

E

Onvoorzien of nood

Maatregelen aangemaakt onder situatie Onvoorzien of Nood.

F

In plan

Maatregelen aangemaakt onder situatie Opnemen in plan en registraties gekoppeld aan een maatregel met de situatie Opnemen in plan.

G

Unieke ovz cliënten

Aantal cliënten met een maatregel met de status Onvrijwillige zorg.

H

Verhouding ovz

Aantal cliënten met een maatregel met de status Onvrijwillige zorg ten opzichte van het totaal aantal cliënten met een onvrijwillige zorg maatregel.

I

Onvrijwillige zorg

Aantal registraties van onvrijwillige zorg als Maatregel, als Structureel, als Indien nodig én alle registraties op een maatregel.

J

Vrijwillig + stappenplan

Aantal registraties met de situatie Vrijwillig volgens stappenplan, als Maatregel, als Structureel, als Indien nodig én alle registraties op een maatregel.

K

Instemming vertegenwoordiger

L

Instemming cliënt

Aantal registraties vrijwillige of onvrijwillige zorg van onvrijwillige zorg waarbij de cliënt zich niet verzet. Dit is inclusief alle losse registraties die gedaan worden op een maatregel waarbij de cliënt zich niet verzet.

M

Stap 1

Hoeveel maatregelen zitten er in een bepaalde stap (van toepassing op vrijwillige en onvrijwillige maatregelen, dus mét situatie Opnemen in plan.

N

Stap 2

O

Stap 3

P

Stap 4

Q

Stap 5

R

Structureel

Aantal maatregelen inclusief registraties die zijn gedaan op een maatregel met de toepassing Structureel.

S

Zo nodig

Aantal maatregelen inclusief registraties die zijn gedaan op een maatregel met de toepassing Indien nodig.


Wvggz

Kolom

Omschrijving

A

Categorie

Dit is de categorie van de aanzegging.

B

Unieke cliënten

Dit is het aantal unieke cliënten met een aanzegging in een bepaalde categorie.

C

Verhouding

Het aantal unieke cliënten met een aanzegging in een bepaalde categorie ten opzichte van alle cliënten met verplichte zorg.

D

Aantal registraties

Aantal registraties, inclusief registratie zonder aanzegging.

E

Onvoorzien (geen grondslag)

Aantal registraties met de situatie Onvoorzien.

F

In machtiging

Aantal registraties met de situatie In machtiging.


Welke maatregelen tellen mee in de analyse?

Maatregelen worden in de onderstaande gevallen meegeteld in de analyse:

Voor Wvggz:

 • Als er sprake is van een registratie op een maatregel of een registratie zonder maatregel die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

Voor Wzd:

 • Als er sprake is van een registratie op een maatregel of een registratie van onvoorziene zorg die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

 • Als er sprake is van een maatregel waar bij Toepassing (duur / frequentie) gekozen is voor Indien nodig of Structureel, die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

* Onder 'ingezet in de periode' tellen maatregelen mee volgens de onderstaande voorwaarden:

 • Terugkerende/frequente maatregelen of registraties tellen mee als de starttijd van deze maatregel of registratie binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

 • Gesloten maatregelen of registraties tellen mee als er ergens een moment is tussen het aanmaak- en sluitmoment van de maatregel/registratie dat binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

 • Open maatregelen of registraties tellen mee als er ergens een moment is vanaf het aanmaakmoment van de maatregel/registratie dat binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

Inhoudsopgave