resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd en Wvggz-analysetool

Wzd en Wvggz-analysetool

Voor deze periodieke tekstuele analyse is het rapport Wzd / Wvggz-analyse beschikbaar. Dit rapport toont per categorie het aantal unieke cliënten dat deze vorm van onvrijwillige zorg binnen de geselecteerde periode ontvangen heeft. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van de tekstuele kwalitatieve analyse.

Navigatie

Ga in Ons Administratie naar Rapporten Cliënt en klik op Overzicht Wzd / Wvggz je landt rechtstreeks in Ons Dossier. Klik rechtsboven in het scherm op de knop Wzd / Wvggz-analyse.

Analyseresultaten uitdraaien

Let op: het overzicht in de interface van de analysetool voor onvrijwillige zorg, dat je kunt genereren via de knop genereer, is verouderd. We adviseren je om alleen de export te gebruiken.

/topic-images/Wzd%20analyse_1566.png

Vul de onderstaande variabelen in en selecteer deze om de analyseresultaten uit te draaien:

 • een groepering op KvK (dit is optioneel en heeft alleen betrekking op de Excel-export)

 • een te selecteren toepasselijk recht

 • een in te geven begin- en einddatum

 • een te selecteren locatie

  We raden je aan hier een hoofdlocatie te selecteren. Dit geeft een realistischer beeld met betrekking tot de berekende verhoudingen.

Klik vervolgens op de knop Genereer.

De resultaten tonen per vorm van onvrijwillige zorg het aantal unieke cliënten dat deze vorm van onvrijwillige zorg binnen de geselecteerde periode ontvangen heeft. Ook toont de analyse via een percentage de verhouding aan tussen de specifiek toegekende categorie aan cliënten ten opzichte van het totale aantal ingezette vorm van onvrijwillige zorg binnen de geselecteerde periode. Heeft een cliënt meerdere onvrijwillige zorgvormen ontvangen die vallen onder dezelfde categorie, dan wordt de cliënt maar 1 keer meegeteld.

Analyse exporteren naar Excel-bestand

De Wzd-/Wvggz-analyse kan ook naar Excel worden geïmporteerd. Gebruik hiervoor de knop Exporteren nadat je de gewenste Locatie en Wet hebt geselecteerd. Optioneel kun je ook de optie Groepering op KvK selecteren. In dit geval vind je in het Excel-bestand per locatie (op basis van KvK-nummer) een werkblad met statistieken. De volgende statistieken worden geëxporteerd:

Wzd

Kolom

Omschrijving

A

Categorie

Alle categorieën waarop onvrijwillige zorg en of registratie is aangemaakt. Hieronder vallen ook de categorieën van vrijwillige zorg.

B

Unieke cliënten

De cliënten met onvrijwillige zorg in de bijbehorende categorie in alle statussen.

C

Verhouding

De cliënten met onvrijwillige zorg in de bijbehorende categorie in alle statussen ten opzichte van alle cliënten met onvrijwillige zorg, dan wel met vrijwillige dan wel onvrijwillige zorg.

D

Aantal registraties

Alle keren dat de onvrijwillige zorg is opgenomen in het zorgplan, als structureel of indien nodig én alle registraties op een vorm van onvrijwillige zorg en alle losse registraties. Een vorm van onvrijwillige zorg telt altijd als 1. Een registratie telt altijd als 1.

E

Onvoorzien of nood

Onvrijwillige zorg aangemaakt onder situatie Onvoorzien of Nood.

F

In plan

Onvrijwillige zorg aangemaakt onder situatie Opnemen in plan en registraties gekoppeld aan een vorm van onvrijwillige zorg met de situatie Opnemen in plan.

G

Unieke ovz cliënten

Aantal cliënten met een vorm van onvrijwillige zorg met de status Onvrijwillige zorg.

H

Verhouding ovz

Aantal cliënten met een vorm van onvrijwillige zorg met de status Onvrijwillige zorg ten opzichte van het totaal aantal cliënten met onvrijwillige zorg.

I

Onvrijwillige zorg

Aantal registraties van onvrijwillige zorg, als Structureel, als Indien nodig én alle registraties op onvrijwillige zorg.

J

Vrijwillig + stappenplan

Aantal registraties met de situatie Vrijwillig volgens stappenplan, als Structureel, als Indien nodig én alle registraties op onvrijwillige zorg.

K

Instemming vertegenwoordiger

L

Instemming cliënt

Aantal registraties vrijwillige of onvrijwillige zorg van onvrijwillige zorg waarbij de cliënt zich niet verzet. Dit is inclusief alle losse registraties die gedaan worden op een vorm van onvrijwillige zorg waarbij de cliënt zich niet verzet.

M

Stap 1

Hoeveel vormen van onvrijwillige zorg zitten er in een bepaalde stap (van toepassing op vrijwillige en onvrijwillige vormen van zorg, dus mét situatie Opnemen in plan.

N

Stap 2

O

Stap 3

P

Stap 4

Q

Stap 5

R

Structureel

Aantal vormen van onvrijwillige zorg inclusief registraties die zijn gedaan op een vorm van onvrijwillige zorg met de toepassing Structureel.

S

Zo nodig

Aantal vormen van onvrijwillige zorg inclusief registraties die zijn gedaan op een vorm van onvrijwillige zorg met de toepassing Indien nodig.


Wvggz

Kolom

Omschrijving

A

Categorie

Dit is de categorie van de aanzegging.

B

Unieke cliënten

Dit is het aantal unieke cliënten met een aanzegging in een bepaalde categorie.

C

Verhouding

Het aantal unieke cliënten met een aanzegging in een bepaalde categorie ten opzichte van alle cliënten met verplichte zorg.

D

Aantal registraties

Aantal registraties, inclusief registratie zonder aanzegging.

E

Onvoorzien (geen grondslag)

Aantal registraties met de situatie Onvoorzien.

F

In machtiging

Aantal registraties met de situatie In machtiging.


Welke vormen van onvrijwillige zorg tellen mee in de analyse?

Onvrijwillige zorg wordt in de onderstaande gevallen meegeteld in de analyse:

Voor Wvggz:

 • Als er sprake is van een registratie op een vorm van onvrijwillige zorg of een registratie zonder onvrijwillige zorg die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

Voor Wzd:

 • Als er sprake is van een registratie op een vorm van onvrijwillige zorg of een registratie van onvoorziene zorg die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

 • Als er sprake is van een vorm van onvrijwillige zorg waar bij Toepassing (duur / frequentie) gekozen is voor Indien nodig of Structureel, die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

* Onder 'ingezet in de periode' tellen vormen van onvrijwillige zorg mee volgens de onderstaande voorwaarden:

 • Terugkerende/frequente vormen van onvrijwillige zorg of registraties tellen mee als de starttijd van deze onvrijwillige zorg of registratie binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

 • Gesloten vormen van onvrijwillige zorg of registraties tellen mee als er ergens een moment is tussen het aanmaak- en sluitmoment van de onvrijwillige zorg of registratie dat binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

 • Open vormen van onvrijwillige zorg of registraties tellen mee als er ergens een moment is vanaf het aanmaakmoment van de onvrijwillige zorg of registratie dat binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

Filmpje

Bekijk dit filmpje voor meer uitleg over de Wzd-analyse voor de IGJ.


Voor een optimale resolutie: klik na het openen van het filmpje op het Youtube logo onderin en kies 'Bekijken op Youtube.com'.

Inhoudsopgave