resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wlz-indicatiecontrole via Indicatieregister

Wlz-indicatiecontrole via Indicatieregister

Via de Wlz-indicatiecontrole controleer je in een handomdraai bij het legitimatieoverzicht of bij het kwantificeren van een zorgplan of een cliënt een Wlz-indicatie heeft.

Benodigde autorisatie en certificaat

 • Taak: WLZ-indicatiecontrole uitvoeren bij [een cliënt]

Deze controle gebruikt hetzelfde certificaat als de COV-controle, en op dat Vecozo-certificaat moet de Wlz-raadpleegfunctie geactiveerd zijn:

De Wlz-indicatiecontrole werkt niet op testomgevingen, omdat daar doorgaans geen COV-systeemcertificaat van Vecozo wordt geüpload.

Benodigdheden voor gebruik

Voor het gebruiken van de Wlz-indicatiecontrole heb je het bsn en de geboortedatum van de cliënt nodig, en moet je de peildatum (moment van zorglevering) weten.

De peildatum mag zowel in het verleden als in de toekomst liggen. Een peildatum in het verleden mag maximaal 3 jaar in het verleden liggen (vanaf 01-01-2018)

Het uitvoeren van de Wlz-controle kan resulteren in:

 • Geen Wlz-indicatie op peildatum

 • Wel Wlz-indicatie op peildatum

 • Wel Wlz-indicatie op peildatum, mét verblijf en behandeling.

Controle uitvoeren

Er zit een vertraging tussen de actuele status/meeste recente informatie van de Wlz-raadpleegfunctie en de actuele stand van indicatiebesluiten zoals die bekend zijn bij het zorgkantoor. Hierdoor kan het zijn dat je niet altijd de meest recente informatie opvraagt.

De Wlz-controle is op twee plekken beschikbaar:

In Ons Administratie: Op het legitimatie-overzicht bij de cliënt

 1. Ga naar de cliënt en klik op Zorglegitimaties in het menuitem Overzicht.

 2. Klik vervolgens onderin op WLZ controle.

 3. Voer de peildatum in en klik op WLZ controle.

  /topic-images/Wlz-indicatiectrl_1491.png

In Ons Dossier: bij het kwantificeren van een zorgplan

 1. Ga naar de cliënt en klik op het menuitem (Zorg)plan.

 2. Klik op Vul tijden in.

 3. Als het plan actief is, wordt nu de WLZ-indicatiecontrole uitgevoerd.

 4. Is er sprake van een Wlz-indicatie? Dan wordt de tekst 'WLZ-indicatie op [datum...]: Cliënt heeft een WLZ-indicatie [benaming indicatie].

  Standaard houdt de check de begindatum van het zorgplan aan. Door op de datum te klikken is deze checkdatum door de gebruiker te wijzigen naar een andere gewenste datum.

/topic-images/Wlz%20controle_1522.png

Voor meer uitleg over het kwantificeren van het Zorgplan, raadpleeg Zorgplannen kwantificeren.

Inhoudsopgave