resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wet- en regelgeving 2023: iWlz 2.4

Wet- en regelgeving 2023: iWlz 2.4

De iWLZ 2.4 gaat vanaf 1 januari live. De belangrijkse wijzigingen in deze nieuwe versie zijn het verwijderen van de functie en klasse, het verhogen van het aantal grondslagen van 2 naar 4 en het verbeteren van wachtlijstinformatie.

Deze handleiding is bijgewerkt op 21 november 2022.

Tijdlijn voor migratie

Afsluiting iWlz 2.3

Transitie

Ingebruikname

Beëindiging van het iWlz 2.3-berichtenverkeer

Geen iWlz-berichtenverkeer mogelijk

Berichtuitwisseling volgens de iWlz 2.4-standaard

29-12-2022 vanaf 9.00 uur tot 29-12-2022 18.00 uur

29-12-2022 om 18.00 uur tot 01-01-2023 24.00 uur

02-01-2023


Bekijk ook het Landelijk draaiboek voor de migratie van iWlz-versie 2.3 naar 2.4 voor uitgebreidere informatie.

Functie en klasse

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert binnen de Wlz alleen op basis van zorgzwaartepakketten. Functies werden daarin nog gebruikt voor indiceerbaren van een subsidieregeling, zoals ADL. De subsidieregelingen zijn beëindigd, en de communicatie hierover verloopt niet meer via de Wlz.

De klasse zegt iets over de hoeveelheid zorg die geïndiceerd is. Bij alle indicaties die vanaf 2015 zijn afgegeven, is de te leveren hoeveelheid zorg echter uitgedrukt in etmalen per week. Een klasse heeft daarom geen betekenis meer in de Wlz en is daarom verwijderd.

Door het verwijderen van functies en klassen worden ook alle regels die hierop van toepassing zijn, verwijderd. Vanaf 1 januari heb je dus geen indicatiebesluiten met functies of klassen meer, maar bij al bestaande indicatiebesluiten in Ons blijven eventuele functies of klassen ondersteund.

Grondslagen

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kan bij een indicatiestelling vier grondslagen afgeven. Tot nu toe kon een Wlz-bericht maximaal twee grondslagen bevatten. Vanaf de nieuwe versie van de iWlz kunnen berichten maximaal 4 grondslagen bevatten en kun je als zorgaanbieder dus ook 4 grondslagen ontvangen. Dit geldt voor alle nieuw af te geven indicaties vanaf 1 januari.

Wachtlijstinformatie

De classificatie Doorstroom klinische GGZ wordt toegevoegd bij een leveringsstatus van de waarde 6: urgent plaatsen. Invulinstructie 22 wordt daarbij gelijkgetrokken met de praktijk, omdat er onduidelijkheid bestaat over het vullen van de ingangsdatum in het wachtlijstbericht. In de nieuwe release is deze regel dus duidelijker en gaat het om de begindatum van de MAZ of de mutatiedatum van de MUT.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave