resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wet- en regelgeving 2022: iWmo en iJw 3.1

Wet- en regelgeving 2022: iWmo en iJw 3.1

In deze handleiding lees je welke wijzigingen in de Wmo/Jw 3.1 van invloed zijn op de werking van deze financieringen in Ons. Wij onderzoeken momenteel alle ontwikkelingen rondom versie 3.1 en houden je via deze handleiding en Ons Aankondigingen op de hoogte.

Laatst gewijzigd op: 25 maart 2022

Tijdlijn voor migratie

 • Fase 1 - Afsluiting

  Woensdag 23 maart - 23:00 uur - Start migratie. Advies (procedurele afspraak) om geen declaratieberichten meer te versturen.

  Woensdag 30 maart - 17:00 uur - Deadline versturen heenberichten.

  Donderdag 31 maart - 13:00 uur - Deadline ontvangen retourberichten.

 • Fase 2 - Transitie

  Donderdag 31 maart - 13.00 uur - De transitie van 3.0 naar 3.1 loopt van 31-03-2022 om 13.00 uur tot 04-04-2022 om 13.00 uur.

   

 • Fase 3 - Ingebruikname

  Maandag 4 april - 13:00 uur - iWmo/iJw 3.1 live: volledige ingebruiksname van versie 3.1 op 04-04-2022 om 13.00 uur.

Berichten die in de freezeperiode (tot 4 april 13:00) vallen, worden pas klaargemaakt op het moment dat je op Bericht klaarzetten klikt. Als je deze berichten klaarzet nadat de transitie is voltooid, zullen de berichten volgens de 3.1-standaard aangemaakt worden. Zie het Tijdsschema uitfasering en afsluiting in het landelijk draaiboek voor de gedetailleerde richtlijnen.

Toewijzingsbericht (301)

 • Einddatum optioneel bij frequentie: Deze was in versie 3.0 verplicht voor weektoewijzingen en frequentie 6-toewijzingen (totaal binnen de geldigheidsduur van de toewijzing).

  Het is hierbij aan de gemeenten om, in overleg met de aanbieder, te bepalen of de einddatum wel of niet nodig is. Daarmee is de aanbieder in staat om op het juiste moment en de juiste zorg en ondersteuning te leveren.

  Uitwerking in Ons

  Vorig jaar is hiervoor de trajectvoortgang aangepast en er is een trajectvoortgangsrapportage gemaakt. Voor versie 3.1 moet de einddatum daarin niet meer worden weergegeven en kan de voorspelling niet meer worden gedaan, omdat de einddatum van het traject onbekend is.

 • Reden 01 (Administratieve correctie) bij het corrigeren van invoerfouten: Deze reden komt te vervallen en wordt vervangen door twee nieuwe redenen: 13 (Verwijderd) en 14 (Administratieve correctie).

  Reden 14 lijkt hetzelfde als reden 01. Reden 01 is echter in de releases tot en met iWmo/iJw 3.0 voor meerdere doeleinden gebruikt. Vanaf iWmo/iJw 3.1 wordt hierin onderscheid gemaakt door 2 nieuwe redenen toe te voegen en de huidige reden 01 (Administratieve correctie) te laten vervallen.

  • Reden 13 (Verwijderd) wordt gebruikt als de toewijzing ten onrechte is verstuurd en de gemeente dit ongedaan wil maken. Door de toewijzing nogmaals te versturen, waarbij de einddatum gelijk wordt gesteld aan de ingangsdatum en reden 13 (Verwijderd) wordt meegegeven, wordt de toewijzing (functioneel) verwijderd. De verstuurde toewijzing moet daarmee als niet verzonden worden beschouwd en er is dan geen opdracht tot levering.

  • Reden 14 (Administratieve correctie) wordt gebruikt als de gemeente een (invoer)fout heeft gemaakt die hersteld moet worden. Met reden 14 (Administratieve correctie) wordt aangegeven dat de wijziging geen gevolg is van een herbeoordeling, wijziging in de cliëntsituatie of iets dergelijks, maar dat hiermee een (invoer)fout wordt hersteld.

  Bestaande redenen worden niet gemigreerd. Alles vóór 4 april 2022 met reden 01 einddatum = ingangsdatum, blijft een verwijdering. Alles vanaf 4 april 2022 met reden 13 en einddatum = ingangsdatum wordt als verwijderd gezien.

 • Stapeling wordt toegestaan voor categorie Hulpmiddelen: Deze wijziging geldt alleen voor de iWmo. Voor de productcategorieën bestemd voor hulpmiddelen wordt toegestaan dat de toewijzingen van eenzelfde productcategorie en productcode elkaar mogen overlappen.

Stopbericht (307)

 • Twee nieuwe stopredenen:

  • Uitstroom naar ander domein

  • Overstap naar andere aanbieder

Verzoek om toewijzing (315)

 • Aspecifieke en generieke toewijzingen budgetaanvragen: de toewijzingen met categorie maar zonder productcode (aspecifiek) en toewijzingen zonder categorie (generiek) kunnen worden aangevraagd.

  Daarnaast is (net als in de toewijzing) de einddatum vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 optioneel bij de frequentie Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing, zodat een verzoek om toewijzing (VOT) dezelfde mogelijkheden bevat als een toewijzing.

 • Einddatum optioneel bij frequentie 6: : Deze was in versie 3.0 verplicht voor weektoewijzingen en frequentie 6-toewijzingen (Totaal binnen de geldigheidsduur van de toewijzing). Vanaf versie 3.1 is de einddatum optioneel.

Verzoek om wijziging (317)

 • Extra controles: Er kan niets meer worden aangevraagd dat niet toegewezen kan worden (bijvoorbeeld specifiek zonder omvang).

 • Einddatum optioneel bij frequentie 6: : Deze was in versie 3.0 verplicht voor weektoewijzingen en frequentie 6-toewijzingen (Totaal binnen de geldigheidsduur van de toewijzing). Vanaf versie 3.1 is de einddatum optioneel.

 • Reden verwijdering aangepast: Toewijzingen met reden 13 en einddatum = ingangsdatum hoeven niet meer meegenomen te worden in het verzoek om wijziging.

Antwoordbericht (319)

 • Woonplaatsbeginsel: Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten een ingediend Verzoek om Toewijzing (VOT) binnen 2 weken afwijzen als zij niet verantwoordelijk zijn voor de betreffende cliënt. Zij moeten daarbij aangeven welke gemeente wél verantwoordelijk is, zodat een aanbieder daar een VOT kan indienen. Dit geldt alleen voor de Jw, niet voor de Wmo.

Declaratieberichten 303/304

Deze berichten kunnen vanaf versie 3.1 niet meer worden gebruikt. In versie 3.0 werden ze gebruikt bij een financiële export die betrekking heeft op een declaratieperiode van vóór 1 januari 2021. Als er vóór 2021 nog declaraties moeten worden gedaan, dan moet dat buiten het berichtenverkeer om worden gedaan.

Declareren in iJw/iWmo 3.1

Productperiode moet binnen een kalendermaand vallen

In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een extra controle toegevoegd op de productperiode in een prestatie. Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Dit betekent dat de declaratieperiode altijd 1 kalendermaand is. Een productperiode moet altijd binnen een declaratieperiode vallen. Deze controle was al aanwezig, maar is nog verder aangescherpt met de regel dat de productperiode binnen 1 kalendermaand moet vallen. Als de productperiode niet aan deze regel voldoet, wordt de gehele declaratie (dus ook alle andere in deze declaratie ingediende prestaties) afgekeurd.

Dubbel declareren voorkomen

Voor het indienen van een positieve correctie (als er meer moet worden gedeclareerd dan in eerste instantie is gedeclareerd) op een al ingediende en goedgekeurde declaratieregel, zijn in release 3.0 twee mogelijkheden:

 1. De eerder ingediende declaratieregel crediteren en een volledig nieuwe declaratieregel met de juiste gegevens indienen.

 2. Een extra declaratieregel voor dezelfde cliënt, dezelfde periode of hetzelfde product indienen met het extra te declareren volume.

Bij een negatieve correctie (als in de eerder ingediende declaratieregel te veel is gedeclareerd) kan alleen methode 1 worden gebruikt. In de praktijk levert het toestaan van methode 2 regelmatig problemen op als een eerder ingediende declaratieregel (per ongeluk) nogmaals wordt ingediend. Een gemeente kan zo' n onterechte dubbele declaratieregel niet onderscheiden van een terechte positieve correctie.

Vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 is daarom alleen methode 1 nog toegestaan voor het corrigeren van eerder ingediende en goedgekeurde declaratieregels. Hiermee is er een eenduidige en duidelijke methode voor het corrigeren van goedgekeurde prestaties.

Verduidelijking werkwijze declareren bij toewijzing frequentie per week

Het te declareren volume van de laatste gebroken week moet worden opgenomen in de productperiode waarbinnen de laatste zondag van de toewijzing valt.

Inhoudsopgave