resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Weekkaart in Ons Administratie

Weekkaart in Ons Administratie

In dit artikel worden de onderdelen toegelicht die te vinden zijn op de weekkaart in Ons Administratie. Je komt hier via het tabblad Zorg -> Weekkaarten.

Op de weekkaart is informatie te vinden over de medewerker, zoals bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren, de contracturen en hoeveel de medewerker boven of onder deze contracturen zit.

Er staan geen specificaties op de weekkaart als er alleen registraties met cliëntentijd zijn (splitsing cliënt/werktijd staat aan en er is geen werktijd vastgelegd). Zie Weekkaartprofielen configureren voor meer informatie.

/topic-images/Weekkaart%201_1240.png

In de weekkaart wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende uren. Zo staat hier altijd Cliëntentijd, Reistijd en Overige. De uren die onder Overige vallen, zijn uursoorten die geen cliëntentijd en ook geen reistijd zijn. Denk hierbij aan indirecte uursoorten, zoals uursoorten die zijn ingericht voor kantoortijd of scholing. Maar denk hierbij ook aan bijvoorbeeld vakantie of ziekte, als dit via een zorgregel is vastgelegd.

Daarnaast kun je via het weekkaartprofiel nog speciale weekkaartuursoorten inrichten, die een snelle invoer bevorderen. Op deze manier voer je bijvoorbeeld makkelijk 5 dagen vakantie à 8 uur in.

/topic-images/Weekkaart%202_1241.png

Zie Weekkaartprofielen configureren voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave