resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Waarom zit er verschil tussen mijn rapportage en mijn declaratie?

Waarom zit er verschil tussen mijn rapportage en mijn declaratie?

Verschillen in rapportages kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak komt het omdat er niet juist vergeleken wordt.

Controleer wat je met elkaar vergelijkt

De meeste verschillen zijn te verklaren door goed te controleren wat je precies met elkaar vergelijkt: vergelijk je dezelfde periode, gebruik je hetzelfde filter, enz.

Verschil in dagovergang

Een oorzaak die vaak over het hoofd gezien wordt, is dat Excel-rapporten anders dan declaraties omgaan met gegevens als er sprake is van een nachtovergang.

Voorbeeld

  • Een registratie staat op 30-9-2019. Er is sprake van een nachtovergang; de registratie begint om 21:59 en eindigt de volgende dag om 06:57.

  • Het Excelrapport telt de registratie geheel mee voor de dag dat deze gestart is en houdt geen rekening met de nachtovergang.

  • In de financiële boekingen (de bron voor je declaratie) is te zien dat er op 30-9-2019, 121 minuten van een specifiek product wordt geboekt. Dit is precies het aantal minuten vanaf start registratie tot middernacht. Oftewel, alleen de hoeveelheid die daadwerkelijk op 30-9-2019 geleverd is. Het restant wordt gedeclareerd op 1 oktober.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave