resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Waarom kan een export of rapportage niet gestart worden?

Waarom kan een export of rapportage niet gestart worden?

Het kan voorkomen dat bij het genereren van een export de export niet gestart kan worden. De link "start export..." is dan grijs en uitgeschakeld.

Dit wordt veroorzaakt doordat het filter waar het betreffende exportprofiel gebruik van maakt, niet geldig is. Een filter wordt ongeldig wanneer er een uursoort of prestatie is toegevoegd of aangepast. Wanneer een uursoort of prestatie wordt toegevoegd, wordt deze ook in de filters opgenomen. Het filter weet echter niet of, en onder welke code, het uursoort geëxporteerd moet worden. Hierdoor wordt het filter ongeldig.

Om dit op te lossen moet het filter aangepast worden, door per onvolledige uursoort of prestatie aan te geven of deze geëxporteerd moet worden en zo ja; met welke code. Onvolledige uursoorten of prestaties zijn te herkennen aan het vraagteken. Wanneer er in het filter geen waarschuwingen meer achter uursoorten of prestaties staan, is het filter weer geldig en kan de export weer gemaakt worden.

Let op! Op het moment dat je een filter aanpast voor een export, kan dit gevolgen hebben voor mutatie-exports. Er kunnen verschillen ontstaan als gevolg van verschillende filterinstellingen: verwijderde uursoorten worden in de mutatie-export bijvoorbeeld niet meer geëxporteerd, waar dat bij de oorspronkelijke export nog wel het geval was. Zie voor meer informatie over het instellen van filters: Filters in Ons: toelichting en inrichting.

  • Een uursoortgebaseerd filter wordt ongeldig zodra er een uursoort is toegevoegd of gewijzigd. Dit is het gevolg van een handmatige actie door de applicatiebeheerder.

  • Een prestatiegebaseerd filter wordt ongeldig zodra er prestaties worden toegevoegd. Dit kan het geval zijn na een update van Ons Administratie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave