resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verwijsinformatie beheren

Verwijsinformatie beheren

Bij de cliënt kan verwijsinformatie worden vastgelegd. In het geval van een GGZ-traject kan de verwijsinformatie aan het traject gekoppeld worden.

De verwijzingen die in dit artikel toegelicht worden, zijn anders dan de verwijzingen zoals deze vastgelegd kunnen worden voor de paramedische eerstelijnszorg. Zie daarvoor Verwijzingen bij een eerstelijnstraject toevoegen of bewerken.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Verwijzers wijzigen en inzien

Instructies

  1. Ga naar de cliënt.

  2. Klik op het tabblad Clientnetwerk en vervolgens op het kopje Verwijzingen.

Het overzicht met verwijzingen wordt getoond. Klik op het plusje om een verwijzing in te voeren.

Verwijzing invoeren

Voer de gegevens in zoals gewenst. Alle velden zijn verplicht.

GGZ-specifieke velden

De velden GGZ-Zorgtraject aanmaken en Soort verwijzer zijn enkel beschikbaar indien GGZ-functionaliteit is ingeschakeld. Deze stap zorgt ervoor dat na de invoer van de verwijzing, meteen na de invoer het scherm geopend wordt waarmee een nieuw traject is in te voeren.

Document

Bij het vak Document kun je een bestaand document uit de documenten van een cliënt kiezen of een nieuw verwijsdocument uploaden. In de documenten van de cliënt draagt het document dat je hier kiest, het label verwijsdocument.

Als de oorspronkelijke verwijzing wordt verwijderd, blijft het document onder de documenten zichtbaar.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave