resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliënten zonder bsn verwerken

Cliënten zonder bsn verwerken

In sommige gevallen heeft een cliënt geen BSN. Dit heeft gevolgen voor het berichtenverkeer.

Cliënten zonder BSN

In sommige gevallen heeft een cliënt geen BSN, bijvoorbeeld bij buitenlandse cliënten of bij asielzoekers. Als deze cliënten toch zorg moeten ontvangen kan dit niet via het normale berichtenverkeer.

Eisen aan berichtverkeer

Volgens de modellen van iStandaarden is het verplicht om een BSN te gebruiken voor identificatie van de cliënt:

"De cliënt wordt in de iWlz geïdentificeerd met zijn BSN."

Dit uitgangspunt is vertaald naar een van de Bedrijfsregels (ook wel Operationele Regels (OP) genoemd), in dit geval OP 79. Hierin staat:

"Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens."

Zie i-standaarden voor meer informatie.

Koppeling met andere partijen

Naast bovengenoemde regels zijn meerdere regels van toepassing die voor elke ketenpartij gelden. Om invoerfouten te voorkomen worden door Ons Administratie onjuiste invoermogelijkheden geblokkeerd. Als dit niet gedaan zou worden, zouden onjuiste gegevens pas op een later moment door een andere ketenpartij (bijvoorbeeld VeCoZo) worden afgekeurd. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van verplichte velden, of het niet kunnen selecteren van bepaalde waardes in bepaalde situaties. Zo is ook het gebruik van een geldig BSN door de software verplicht op het moment dat legitimaties verwerkt worden of declaraties worden gedaan.

Omgaan met personen zonder BSN

De SBV-Z, onderdeel van het ministerie van VWS, zegt over personen zonder BSN:

"Als er (tijdelijk) geen BSN van de patiënt beschikbaar is, kan er geen gegevensuitwisseling plaatsvinden op basis van het BSN. Medische gegevens moeten dan aan de hand van alternatieve persoonsgegevens (geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, postcode, huisnummer, woonplaats) worden vastgelegd. Voor het declaratieverkeer betekent het feit dat er geen BSN gebruikt kan worden, niet dat de geleverde zorg niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. In voorkomende gevallen vindt declaratie plaats op basis van andere persoonsidentificerende gegevens van de patiënt. Een declaratie moet in dit geval ook het verzekerdennummer bevatten."

Bron: https://www.sbv-z.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-te-doen-met-een-persoon-zonder-bsn-bijvoorbeeld-bij-asielzoekers

Ons Administratie

Ons Administratie ondersteunt het proces om volgens de geldende berichtstandaarden te werken en op die wijze gegevens uit te wisselen met ketenpartijen. Voor uitwisseling van legitimatie- of declaratiegegevens die buiten deze eisen vallen, dient deze informatie dus op andere wijze met ketenpartijen uitgewisseld te worden. Het is dus niet mogelijk om in Ons Administratie met een bepaalde omweg te werken indien geen BSN bekend is. Wel is het volgens SBV-Z mogelijk om in onderling overleg met verzekeraars dergelijke declaraties te kunnen doen. Deze zullen dus buiten de gestandaardiseerde berichtuitwisseling plaatsvinden. Neem in dergelijke situaties dus contact op met betreffende ketenpartijen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave